| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 18.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sneltvedt søndre A
Landskyld 4 huder etter delinga av S. Sneltvedt i ca. 1640.

Tidlige eiere.
Ove Andersen
i Skien i 1647 og i 1651, Hans Iversen i Skien i 1652 og i 1661, Anders Cornish i Skien i 1672 og
 i 1681, Daniel Abrahamsen i 1684 og i 1692, Jacob Thurman i 1700, Paul Wendelborg i 1709, Erik Grønvold
i Skien i 1713, sogneprest David Monrad fra 1714, geheimråd Frederich Christian Adeler fra 1723 og dermed
Herman Leopoldus
(senere Herman Løvenskiold) fra 1735.

Sneltvedt søndre var heretter i Løvenskiold-Fossums eie fram til 1873.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Syndre Sneltued bruger Pouell och Gregorius, schylder 8 huder, som Offue Andersen i Scheen paa sine børns weigne
eyer med bøxell. Er lagt for 1 1/4 gaards schat, penge 7 1/2 dr. Offue Andersen i Scheen bygger.”

G.br., leilending
Tore Povelsen Sneltved
fra S. Sneltvedt f. ca. 1624 bg. 19/3-1690. ”Tore Sneltvet 66 aar.”, s.a. Povel Sneltvedt.
g1g m. NN. (Guri Auensdatter?)
g2g 16/11-1681 m. Signe Stiesdatter f. ca. 1613 bg. 24/5-1695. ”Signe Stiesd. Enke paa S. Sneltvet, 82 1/2 aar.”
1. Paul Toresen f. ca. 1651. Se S. Limi(A).
2. Maren Toresdatter f. ca. 1656
bg. 20/5-1714. ”Maren Torsdatter fra Sr. Limi 60 aar.” Hun bodde hos sin bror Paul på Limi. Ugift.
3. Lars Toresen f. ca. 1661.
4. Nils Toresen Sneltvedt f. ca. 1662 d. ca. 1711 g.m. Maren Clausdatter. Bodde i Skien. Se Skien Skifteprotokoll nr. 3, 15/5-1711.
    Barn 1. Thor Nilsen f. ca. 1694.
    Barn 2. Claus Nilsen f. ca. 1696.
    Barn 3. Berte Nilsdatter f. ca. 1699.
5. Henning Toresen f. ca. 1665 bg. 5/9-1693. ”Henning Torsen fra Sneltvet, 27 aar g.”
6. Ole Toresen f. ca. 1664. Se nedenfor.
Br. 1653.

TIPS! Oppgitt alder ved død på 16- og 1700-tallet.
Etter mer enn 20 års intenst arbeid med Gjerpen kirkebøker, har jeg en sterk følelse av at Gjerpen-presten på 16 - 1700-tallet, førte opp avdødes alder langt høyere enn virkeligheten var. Dette kan gi forskjellige utslag. Blant annet at kvinnene så ut til å få barn i usann-synlig høy alder. Eller at en mann kan se så mye eldre ut enn sin kone, at vi antar han må ha vært gift tidligere. Oppgitt alder ved død i Gjerpen på denne tiden er altså ikke helt til å stole på.
Gard Strøm.

Fra skattematrikkelen 1670-71:
”S: Sneltued, Thore och Gregorius bruger schylder 8 huder som Andrej Cornitz med bøxell ehr ejende giffuer schatt 16 Rdr.”

G.br., leilending
Ole Toresen Sneltvedt
herfra f. ca. 1664 bg. 23/4-1722. ”Ole Torssøn Sr. Sneltved 59 aar 7 maaneder.”
g. 20/9-1691 m. Karen Eriksdatter fra Hoppestad øvre f. ca. 1654 bg. 28/8-1723. ”Ole Sneltveds enche Karen 69 aar.”, d.a. Erik Hoppestad.
1. Thor Olsen dpt. 1/5-1692.
2. Henning Olsen dpt. 26/11-1693. Se Mustvedt(1).
3. Erik Olsen dpt. 16/6-1695 g.m. Martha Knudsdatter. Se Familie 5a - Kleiva 1720.
4. Kirsten Olsdatter dpt. 15/8-1697 g.m. Lars Halvorsen. Se Bekkevold(B).
5. Anders Olsen dpt. 25/4-1700. Se nedenfor.
Br. 1691.

F.f. Ole Sneltvets søn Tor: Peder Fallerop, Henning Torssen, Anders Sem, Abraham Lies qvinde Anne, Gunder N. qvinde Ingebor i byen, Margrete tien til Mag. Hannibals.
F.f. Ole Sneltvets søn Henning: Povel Sørbø, Nils Torssen i Skieen, Isach Sneltvets qvinde, Ingebor Toresdatter, Taran Povel Sørbos stifdatter.
F.f. Ole Sneltvets søn Erik: Abraham Kier, Povel Sørbø, Abraham Kiers qvinde Anne, Ingebor Torsdatter, Margrete Tarjersd kone paa N.Sneltvet.
F.f. Ole Sneltvets datter Kirsten: Peder Falderop og hans svend Søfren Jenssen, Abraham Kiærs qnde, Peder Fallrops qnde, Christopher Flods pige Johanne.
F.f. Ole Sneltvetes søn Anders: Abr. Kier i Byen, Nils Tormosen i Gielden, Abraham Risis qnde Anne, Nils Torsens qnde Maren, Anne Torjusdatter hos Byfogden.

Før dette ekteparet giftet seg, var Karen Eriksdatter i tjeneste hos Jens Mogensen.

G.br., leilending

Anders Olsen Sneltved/Bøle
herfra dpt. 25/4-1700 bg. 26/4-1742. ”Anders Bøle, 43 aar.”
g. 20/7-1721 m. Anne Sørensdatter fra Riis(13) dpt. 20/11-1701 bg. 6/4-1782, d.a. Søren Nilsen Riis.
Br. 1721.

Anders Sneltvedt flyttet til Bøle i 1737 og ble dermed kalt for Anders Bøle. Se S. Bøle.

G.br., leilending
Gunder Jensen
fra Ø. Bø(3) i Luksefjell f. ca. 1693 bg. 21/10-1769. ”Gunder Houcheroen 76 aar.”, s.a. Jens Fieldet.
g. 24/1-1719 m. Inger Lucasdatter fra Sætret i Luksefjell f. ca. 1698 bg. 18/6-1775. ”Gunder Sneltvets enke 77 aar.”, d.a. Lucas Engebretsen.
1. Nils Gundersen dpt. 27/8-1719 bg. 28/4-1742. ”Gunder Sneltveds Nils, 22 aar.” Konf. 1737 på Sneltvedt.

2. Kirsten (eller Gunhild) dpt. 9/3-1721 bg. 2/7-1721. ”Gunder Luxefields Gunnild (Kirsten?)
15 uger. Fantes død i sengen hos forældrene.”
3. Christine dpt. 7/6-1722 bg. 2/8-1722. ”Gunder Fieldets Christine 11 uger.”
4. Kirsten dpt. 7/6-1722 bg. 11/4-1723. ”Gunder Luxefields datter Kirsten 1 aar gl.”
5. Peder Gundersen dpt. 27/2-1724. Se Familie 12 - Kleiva 1762.
6. Jens Gundersen f. juni 1726. Se Familie 16 - Kleiva 1784.
7. Gunhild Gundersdatter dpt. 22/8-1728 g.m. enkem. Johannes Pedersen. Se Ødesneltvedt.
8. Kirsten Gundersdatter dpt. 27/5-1731 g.m. Jens Thomasen. Se S. Lundsåsen.
9. Kirstine Gundersdatter dpt. 15/11-1733 g.m. Even Larsen. Se Rønningen under S. Løberg.
10. Ragnhild bg. 19/5-1736. ”
Gunder Fieldets hiemmedøbte Ragnild.”
11. Ragnhild Gundersdatter dpt. 29/9-1737
g.m. Jon Olsen. Se Sillevik under Mo.
12. Nils Gundersen dpt. 12/4-1744. Se Haukeroa i Luksefjell.
Br. 1737.

F.f. Gunder Luxefields søn Nils: Ole og Nils Luxefield, Ole Lucassøn, Søren Grinis qde., Ole Luxefields datter Gunne.
F.f. Gunder Fieldets datter Kirsten: Nils og Ole Fieldet,
Anders Fields qde., Torjer Fieldes enche.
F.f. Gunder Fieldets tvillingdøttre, hiemmedøbte Kirstine og Kirsten: Ole, Nils og Gulbrand Fieldet, Even Berreberg, Anders svenskes qde Else, Nils Fieldets qde., Torger Fieldets enche.
F.f. Gunder Luxefields Peder: Anders og Gulbrand Luxefield, Ole Lucassøns qde., Tone Kastet.
F.f. Gunder Fieldets Jens: Ole, Nils, Guldbrand, Anders Fieldets qde, Tone Castet.
F.f. Gunder Fields Gunnild: Ole, Gulbrand, Hagen Fieldet, Nils Lucassøns qde, Anne Jønneval.
F.f. Gunder Fieldets Kirsten: Anders og Michel, Nils Fieldets qde., Birte Fieldet.
F.f. Gunder Fieldets Kirstine: Lars Jønneval, Guner Fieldet, Hans Erikssøn, Hans Eresrøds qde., Else Luxefield.
F.f. Gunder Fieldets Ragnild: Ole og Helge Sneltved, Tomas Nilssøn i Scheen, Sten Hoppestads qde., Anne Hansdatter.
F.f. Gunder Sneltveds Nils: Hans Follou, Ole Hanssøn, Helge Sneltved og qde., Maren Olsdatter.

Denne familien bodde tidligere i Ø. Bø i Luksefjell. De var på Sneltvedt fra ca. 1737 – 1760. 
De flyttet da til Haukeroa i Luksefjell. Da Gunder døde i 1769, flyttet enka Inger nedover igjen
til Sneltvedt, trolig til sin datter Gunhild på Ødesneltvedt, og bodde der til hun døde i 1775.

Dette bruket ble i ca. 1760 delt i 2 bruk - skogen ikke medregnet her.

Løvenskiold-Fossum solgte dette bruket i 1873.

Se Sneltvedt(1) og Sneltvedt(2).

(C) Gard Strøm.