ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 31.05.2024

 


Follaug A
Follaug ble delt i 2 bruk midt på 1600-tallet. Se hovedbølet.

Bonde, leilending
Nils (Solvesen?) Follou
f. ca. 1610 d. før 30/8-1681. Opphav ukjent.
g.m. Kirsten Toresdatter f. 1614.
1. Maren Nilsdatter f. ca. 1635 g.m. Christen NN. Bodde i Eidanger. Se deres sønn, Ole Christensen på Skyer.
2. Tore Nilsdatter (tvilling?) f. ca. 1647 g1g m. Lauritz Hansen (se Klepp). Bodde på Snipetorp i Scheen. Tore ble g2g m. Lauritz Jacobsen Li d.y. Se Lid(A).
3. Solve Nilsen (tvilling?) f. ca. 1647. Se Augestad(2).
4. Gunhild Nilsdatter g.m. Tyge Aasmundsen Follaug. Bodde i Snipetorp i Skien.
5. ?Nils Nilsen Follaug. Bodde i Skien. Se Gamle Follaug.
6. Guri Nilsdatter g.m. Hans Evensen fra N. Lunde i Eidanger. Se Eidanger Gårds- og slektshistorie (Schilbred), bind 1, side 43.
7. Tor Nilsen Follaug g. 7/10-1683 m. Barbara Hansdatter.
8. Knut Nilsen Follaug f. des. 1658 g.m. Maren Hansdatter fra Findal i Solum. Se nedenfor.
Bruker i 1650.

Tjenestegutt her i 1681/82:
Amun Evensen tient paa Follou 21 aar gammel, f. ca. 1661 bg. 18/3-1682, 21 år gml.

Ved skifte etter Hans Evensen på N. Lunde i Eidanger i 1703 ble det opplyst at
Tore Nilsdatter på Lid (i Gjerpen), var søster til Solve Augestad (”Ouestad”) og at
Lauritz Li var Solves svoger. Når vi sammenligner disse søskens begravelser, ser det
ut til at de er født på samme tid og kan gjerne være tvillinger.

Denne familien kom siden til Augestad. Se Augestad(2).

Bonde, leilending
Knud Nilsen Follou
herfra f. ca. des. 1658 bg. 30/4-1707. ”Knud Follou 48 aar 5 maaneder.”, s.a. Nils Follaug.
g. i Gjerpen 21/10-1688 m. Maren Hansdatter fra Findal i Solum f. ca. 1660, d.a. Hans Torstensen Findal. ”Knut Folloff med sit gifte fra Solum Herret hvor hd (hand) og blef fest (trolovet).”
1. Hans Knudsen f. ca. 1689, trolig i Solum. Se nedenfor.
2. Kirsten Knudsdatter dpt. 30/11-1690 bg. 30/3-1724. ”Knud Follous datter Kirsten 33 aar. Blef dræbt af et træ i skoven”
3. Maren Knudsdatter dpt. 26/11-1693 g.m. Hans Knudsen Bøle. Se N. Bøle. Overtok trolig denne gården etter Hans Knudsen fra Findal.
4. Ole dpt. 8/3-1696 bg. 26/4-1696. ”Knut Follofs søn Ole 7 ug.”
5. Gunhild Knudsdatter dpt. 30/5-1697 d. 1753 g. 3/11-1720 m. Hans Clausen (s.a. Claus Køster Lund). Bodde på Gråten und. Kjerringteigen i Solum.
6. Inger Knudsdatter dpt. 14/3-1700 g.m. Johannes Vernersen. Se N. Bøle.
7. Anna Knudsdatter dpt. 26/12-1702 g.m. Nils Prossen. Se M. Bøle.
8. Nils Knudsen dpt. 20/12-1705.
Bruker 1688.

F.f. Knut Follofs Kirsten: Lauritz Hansen og Elev Jensen i Skien, Abraham Torstensen fra Findal i Solum, Ingrid Findal, Hans Lundes quinde fra Eidanger, Marthe Hansdatter.
F.f. Knut Follofs Maren: Tyge Follou, Ellev Jenssen paa Lundetangen, Min Hustru, Gunder Folloufs qvinde, Karin Hansdatter Findalen fra Solum.
F.f. Knud Follofs Ole: Ole Jenssen, Nils Bradsbierg, Christen Kolchin, Sarke Oue Danielsens, Gunder Follous quinde Karen, Anne Solvesdatter Kolchin.
F.f. Knut Follous Gunhild: Elev Jensen paa Lundetangen, Tyge Follou på Snibetorp, Torsten Hansen fra Findal i Solums Herret, Hans Findals enke Inger, Gunder Follous quinde, Inger Hansdatter Findal.
F.f. Knut Follstads Ingrie: Christen Krus mestersvend ved Snibetorp, Tobias Olsen i Gjelden, Præstens hustru, Gunder Follous quinde, Kiersten Olsdatter hos Jochum Hein i Scheen.
F.f. Knud Follous Anna: Solve Oustad, Lars Lies søn Hans, Lars Lies quinde Tore, Gunder Follous quinde Karen, Solve Oustads datter Kirsten.

F.f. Knud Follous Nils: ”Lorens”? Follou, Oluf Gunderssøn, Capit
ain Fiens kieriste, Madame Turman.

Knud Nilsen Follaug var bror til Solve Nilsen Augestad og Tore Nilsdatter som var g.m. Lauritz Jacobsen Li d. y., 
samt Guri Nilsdatter g.m. Hans Evensen på N. Lunde i Eidanger. Se også Eidanger (Schilbred) bind I, s. 43/44.

I skifte etter Marens far Hans Torstensen Findal i Solum (12/9-1690) er det nevnt at hun er gift med
Knud Nilsen og i skifte etter moren Inger Pedersdatter (den 6/6-1710), d.a. Peder Torstensen Røra
i Solum, er det nevnt at Maren bor på Follaug og er gift med Jens Andersen (se nedenfor).

Enka Maren Hansdatter ble g2g med Jens Andersen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Jens Andersen Follou
 f. ca. 1684 bg. mars/apr. 1734. ”Jens Follou 50 aar.”
g. 28/3-1708 m. enke Maren Hansdatter fra Findal i Solum f. ca. 1660, d.a. Hans Torstensen Findal.
1. Ingeborg Jensdatter dpt. 29/7-1708 g1g m. Lars Prossen. Se Familie 2 - Kleiva 1730.
Bruker 1708.

F.f. Jens Follous Ingeborg: Gunder Follou. .... (borte).... Jacob Turmands Kieriste. Capit: Ovenbergs datter.

Maren Hansdatter var enke etter Knud Nilsen Follou ovenfor.

”Skoskatten” 1711. Jens Folloug er Soldat, Hands Qvinde Self, 5, 1 sønn, 3 døttre. Skat 30 skilling.
”Krigstyr” - skatten 1720: Jens svarer daglig 1/4 skilling.

5/5-1734      JENS ANDERSSEN FOLLAUG     Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 130a.
Follaug        Arvinger:                            
                     Enka Maren Hansdatter og deres datter
                     Ingeborg Jensdtr. g.m. Lars Prossen.
Brt:   44 - 3 - 2
Gjeld: 79 - 0 - 3 (insolvent).

Dåp i Gjerpen kirke 13/10-1709. Ole Skyers datter Maren. Test: Jens Follou, Jacob Løberg, Nils Løbergs qvinde, Poustes pige Anna.
Dåp i Gjerpen kirke 11/12-1718. Brynilds datter Giertrud fra Kleven. Test: Børger svendske. Jens Follou. Jon Grinis qde. Maren Grinj.
Dåp i Gjerpen kirke 12/2-1719. Christian Simonssøns datter Boel. Test: Anders Evenssøn, Jacob Tydsk. Jens Follou. Kirsten Nilsdatter. Anne Ditlefsdatter.
Dåp i Gjerpen kirke 2/7-1719. Anders Bergs  søn Abraham. Test: Isak Sneltved. Ole Sorbø. Jens Follou. Hans Sneltveds qde. Kirsten Sneltved.
Dåp i Gjerpen kirke 21/9-1721. Hans Follous søn Knud. Test: Jens Follou, Giert Krabbe.
Halvor Follou, Jon Langgaards qde. Inger Follou.
Dåp i Gjerpen kirke 20/2-1724: Simon Lunds Eric.
Test: Gunder Follou. Jens Follou. Lars Sems qde. Kirsten Lund.

Bonde, leilending
Hans Knudsen Follou
trolig herfra f. ca. 1689 på Findal i Solum bg. 27/5-1742. ”Hans Follou”, trolig s.a. Knud Nilsen Follou.
g1g i Gjerpen 6/10-1720 m. Johanne Jonsdatter fra Enggrav(A) f. ca. 1688 bg. 27/7-1728. ”Hans Follous qde Johanne 42 aar. Døde i barselseng, uforløst.”, d.a. Jon Johannesen Engrav.
Forlover: "Solve Oustad."
g2g i Gjerpen 21/1-1729 m. Anne Adriansdatter (fra Solum?) f. ca. 1691 bg. 10/10-1773. ”Hans Follougs enke 76 aar.”
Forlover: "Hans Bøle."
1. Knud Hansen dpt. 21/9-1721.
2. Maren Hansdatter dpt. 13/12-1722 g1g m. Christopher Larsen. Se Nygård.
3. Anders Hansen dpt. 10/9-1724.
-   bg. 3/5-1727. ”Hans Follous dødfødde barn”
Barn i 2. ekteskap:
4. Adrian dpt. 6/11-1729 bg. 14/11-1729. ”Hans Follous Adrian 14 dager gl.”
5. Solve bg. 2/2-1731. ”Hans Follous hiemdøbte tvillinger Solve og Kisten”
6. Kisten bg. 2/2-1731. ”Hans Follous hiemdøbte tvillinger Solve og Kisten”
7. Johannes Hansen dpt. 1/3-1733.
8. Kirsten Hansdatter f. sommeren 1736.
9. Anton Hansen dpt. 13/12-1739.
Bruker i 1723.

F.f. Hans Follous Knud: Jens Follou, Giert Krabbe, Halvor Follou, Jon Langgaards quinde, Inger Follou.
F.f. Hans Follous Maren: Ole Follou, Hans Bøle, Jon Enggrafs quinde og Mette Echonrø.
F.f. Hans Follous Anders: Ole Follou, Johannes Enggraf, Hans Clausens quinde fra Graaden, Gunhild Follou.
F.f. Hans Follous Adrian: Johannes Follou, Nils Prossen, Peder Adrianssen, Hans Bøles quinde, Ingebor Follou.
F.f. Hans Follous Johannes: Hans Bøle, Ole og Nils Follou, Hans Kieringtejns qde., Marta Falkum.
F.f. Hans Follous Kirsten: ---- Follou, Hans Bøle, Svend Ørn, Nils Prosens qde., Anne Isaksdatter.
F.f.
Hans Follous Anton: Hans Bøle, Nils Prossøn, Lars Prossøns qde., Karen Lie.

Denne Hans Follaug er trolig Knut Nilsen Follaug og Maren Hansdatters eldste sønn. Det er nemlig
ikke funnet andre barn i denne familien med navnet Hans. Siden barnas morfar het Hans vil det være
helt naturlig å oppkalle den førstefødte sønnen etter han.
Maren Hansdatter kom fra Findal i Solum. Hans Knudsen kan derfor være født og døpt der.

Den nevnte Hans Follaug var fadder for Christen Torjersen Bratsbergskauens barn. Hans Follou
var også ofte fadder for Hans Bøles barn. 

9/12-1728      JOHANNE JONSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 132a.
Folloug        Arvinger:                            
               Enkem. Hans Knutssen og barna:
               1. Knut Hanssen,   7 år,
               2. Anders Hanssen, 5 ”.
               3. Mari Hansdtr.,  6 ”.
Brt:   46 - 3 - 17
Gjeld: 72 - 3 - 18 (insolvent).

Bonde, leilending
Hans Knudsen Bøhle/ Folloug
fra N. Bøle dpt. 28/8-1701 bg. 3/5-1754. ”Hans Folloug 54 aar.”, s.a. Knud Nilsen Bøhle.
g. i Gjerpen 21/9-1721 m. Maren Knudsdatter herfra dpt. 26/11-1693 bg. 17/11-1757. ”Hans Follougs enke 66 aar.”
Bruker ca. 1739.

Se Bøle nordre hvor de bodde tidligere. Hans sønn Erik Hansen bodde her i 1762 med sin familie. De flytta senere til
Bratsbergkleiva. Se Familie 15 - Kleiva 1784.

Kilde: Ekstraskatt-manntall for Gjerpen 1762.
Gaardens nafn: Folloug (Follaug)
Eier: Adlerske arvingers
Mand og kone: Erich Hansen og Kone.
Tjenestepiger: Barbara Hansdatter
Andre hosboende: Hans Follougs enche fattig.

Se Follaug(1).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no