ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skyer
Gård nr. 110 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 15.10.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Skyer
Landskyld 1665: 9 skind.

Matrikkelgården Skyer ligger vestvendt ca. 160-200 m.o.h. Gården grenser i nord til Steinsrød (under Løberg) og
Skifjell, i øst til Stubberød og Haugseter, i syd og vest til Løberg.

Ingen oldtidsfunn. Ingen gravhauger.

Kilde: Oluf Rygh.
Skyer har en usikker navnforklaring. Mulig
Skíður, flertall av Skíða, som betyr en kløvet stokk eller fjæl. Skyer kan
dessuten ha samme betydning som gården Sky i Brunlanes (”Skidhw” i Røde bok 1398).
Gården ble skrevet for Schir i 1585 og som Schyer i 1723.

Gården ble, første gang, trolig ryddet og tatt i bruk i gammelnorsk tid (1000-1350).

Skyer ble regnet som kvartgård i 1665 og ble nok regnet som en av de mindre ”einvirkesgårdene” på 1000-tallet, med
en antatt landskyld på ca. 5 øyre.

Skyer ble lagt øde etter Svartedauen. Den ble siden brukt som seter og skog under Rising fram til 1665.

Matrikulert som egen gård med en landskyld på 9 skinn i 1665.

Tidlige eiere.
Skyer ble fra ubestemt tid etter Svartedauen og fram til 1665 eid og brukt av Rising gård. Maren Rising med sine barn
i 1624, Jørgen Rising i 1635/1636, Eggert Herøen i 1683 og i 1696, Isak Leerstang i 1700 og 1705, deretter
Inger Eggertsdatter Leerstang i 1713, Johan Lucasen ca. 1720, Jørgen og Zacharias Simenssønner i Skien i
1747, Zacharias Simensen alene i 1762, halvparten (4 1/2 skind) til Christen Aslaksen ca. 1765, broren Neri Aslaksen
i 1768. Se brukerene.

G.br., leilending
Gullik Jacobsen
f. ca. 1636 bg. 8/11-1696. ”Gullek Solvess. fra Skyer 60 aar g.”
g. 30/6-1689 m. Gunvor Solvesdatter f. ca. 1628 bg. 2/9-1694. ”Gullik Skjyers qvinde Gunvor Sølvesd. 66 aar.”
Bruker ca. 1690.

Gullik står skrevet som Jacobsen i det alfabetiske registeret som finnes i Gjerpens 1. kirkebok.
Det gjør han også både under trolovede og viede. De hadde kanskje vært gift før begge to siden
de var såpass gamle som 53 og 61 år da de giftet seg.

Husmannen Nils Gundersen og kona Magnhild Olsdatter døde på Skyer i henholdsvis 1691 og 1699,
bare 33 og 41 år gamle. De bodde tidligere på Fossjordet, siden på Kreppa. Se Kreppa.

G.br., leilending
Ole Christensen Skyer
fra Eidanger f. ca. 1659 bg. 10/3-1725. ”Ole Skyer, 66 aar gl.”, s.a. Christen NN og Maren Nilsdatter fra Follaug(A).
g. 5/10-1698 m. Anne Olsdatter f. ca. 1669 bg. 11/7-1751. ”Ole Schyers enke 82 aar.”
1. Ole Olsen Schyer f. ca. 1702 g. i Skien 19/11-1733 m. Karen Olsdatter. Bodde trolig i Skien.
2. Christen Olsen dpt. 25/5-1704. Se nedenfor.
3. Maren Olsdatter dpt. 13/10-1709 g.m. Amund Tollefsen. Se Søli øvre(B).
Bruker ca. 1704.

F.f. Ole Christenssens søn Christen fra Skyer: (Fadderne uteglemt.)
F.f. Ole Skyers datter Maren: Jens Follou, Jacob Løberg, Nils Løbergs quinde, Pousts pige Anna.

Ole har trolig kommet flyttende hit med sin familie fra Eidanger i  ca. 1704.

Hans mor, som var enke, kom hit med dem og døde her:
Maren Nilsdatter f. ca. 1635 bg. 14/6-1707. ”Ole Skyers moder Maren Nilsdatter, 72 aar g.”
Hun var trolig datter av Nils Follaug. Se Follaug(A).

bg. 27/4-1726. "Isak Schyers qde Inger 57 aar."

En husmannsfamilie som trolig bodde i ei stue her:

Arbeider, husmann
Nils Tormodsen
fra N. Stensåsen dpt. 7/2-1697 bg. 17/10-1773. ”Nils Schyer, 79 aar.”, s.a. Tormod Nilsen Steensaasen.
g1g 17/11-1720 m. enke Kirsten Anundsdatter fra Menstadseter dpt. 6/7-1690 bg. 26/5-1760. ”Nils Skyers kone, 70 aar”, d.a. Anund Anundsen.
g2g 12/12-1761 m. (enke?) Gjertrud Monsdatter f. ca. 1714??
bg. 12/11-1775. ”Nils Schyers enke 61 aar.”
1. *Maren Nilsdatter dpt. 8/9-1720 g1g m. Peder Halvorsen. Se Bratsberg(36) "Ekornrød". Les om Marens opphav i gul ramme nedenfor.
2. Ragnhild dpt. 29/10-1724 bg. 10/3-1725. ”Nils Menstadsætters Ragnild 19 uger.”
3. Tollef Nilsen dpt. 17/3-1726. Se N. Løberg(A) "Stensrød".
Bodde siden 1780 på Bratsbergkleiva. Se Familie 11 - Kleiva 1784.
4. Ragnild Nilsdatter dpt. 24/6-1731 g.m. Peder Hansen. Se Nygård.
5. Tormod Nilsen dpt. 14/2-1734. Bodde trolig i Skien.
Barn i 2. ekteskap:
6. Kirsten dpt. 17/10-1762 bg. 3/10-1764. ”Nils Schyers dtr. Kisten 2 aar.”
Bruker ca. 1730.

F.f. Nils Steensaas datter Ragnild: Ole Menseje, Christen Berg, Lars Baaserøds qde, Ellen Steensaas.
F.f. Nils Sæters Tolf: Morten Aasterø. Ole Nilssøn, Ole Skyer, Johannes Aasterøs qde., Boel Steensaas.
F.f. Nils Skyers Ragnild: Christen Hougerø, Lars Egaas, Johannes Aasterøs qde., Marta Løberg.
F.f. Nils Skyers Tormo: Tomas Løberg, Gunder Baaserø, Hans Grunnerøs qde., Marta Løberg.
F.f. Nils Schyers pb. Kisten: Tellef Schyers kone, Maren Christophersdatter, Tormoe Schyer, Peder Hansen, Ole Christensen.

*Teori:
Jeg har misstanke til at barnet Maren Nilsdatter kommer herfra og at moren, Gunhild Anundsdatter, var ei søster av
Kirsten Anundsdatter. Farens navn har presten bare utelatt ved dåpen. Se nedenfor.

Dåp i Gjerpen krk. 8/9-1720:
U=ægte fra Steensaas Maren.
Test: Halvor Stensaas. Aase og Elen Steensaas. Moderen Gunnild Anonsd: barnf:  (Utelatt. Trolig Nils Tormodsen).


Denne Maren Nilsdatter vokste nok opp her som ei datter i familien. Hennes barns faddere gir oss en pekepinn på at dette kan stemme.
Gard Strøm.

Nils Tormodsen bodde i 1724 i Stensåsen. Fra 1725-1726 på Menstadseter (ved Hørta) og
siden 1730 under Skyer.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 1/10-1730:
U=ægte barn Gunnild fra Schyer. Moderen Maren Olsdatter: Udlagde Nils Tormossøn ægtemand fra Schyer.
Test: Amun Evenssøn, Christen Grunnerø, Hans Grunnerøs qde, Anne Løberg.

G.br., leilending
Christen Olsen
herfra dpt. 25/5-1704 bg. 14/11-1764. ”Christen Eegaasen 60 aar.”, s.a. Ole Christensen.
g. 8/7-1736 m. Malene Iversdatter f. ca. 1706 bg. 16/5-1784. ”Christen Eegaasens enke 78 aar.”
Forlovere: "Thomas og Jacob Løberg."
1. Karen Christensdatter f. oktober 1737.
2. Ole Christensen dpt. 23/8-1739. Se Eikåsen.
3. Ingebor Christensdatter dpt. 5/8-1742 g.m. Nils Andersen Langerød. Se Langerød(B).
4. Anna Christensdatter dpt. 16/3-1749.
Bruker 1736.

F.f. Christen Skyers Karen: Ole Scyer, Gunder Baaserø, Isak Kleven, Nils Isakssons (qde), Maren Scyer.
F.f. Christen Skyers Ole: Lars Baaserø, Jon Løberg, Christian Grunerø, Nils Isakssøns qde Kleven, Maren Skyer.
F.f. Christen Skyers Ingeborg: Amun Sølj, Gunder Boserø, Amun Sølis qde. Ingeborg Becheval.

F.f. Christen Schyers pb.
Anna: Amun Sølies kone, Giertrud Mogensdtr., Amun Sølie, Nils Schyer, Ole Pedersen.

Denne familien flyttet til Eikåsen i 1755.

Skyer ble delt i to like deler på 1760-tallet.
Hver med en landskyld på 4 1/2 skind.

Se Skyer(1) og Skyer(4).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no