ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 


Oppdatert 20.10.2017

 


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Nisterud
Husmannsplass under Bø.

Også skrevet bl.a. Nisterue, Nistre, Nisterø, Nisterød og Nisterøe.


Den gamle husmannsplassen Nisterud i nord-enden av Nisterud-tjenn.

Plassen Nisterud har i alle år vært bosted for folk som arbeidet som gruvearbeidere og/ eller tømmerhoggere og
milebrennere for Løvenskiold - Fossum.

Nisterud har tidvis vært bebodd av opp til 2-3 familier av gangen. Mot slutten av 1800-tallet ble det i nærheten av
husmannsplassen oppført en to etasjer arbeiderbolig med plass til 2 familier. Alt ble revet mot slutten av 1960-tallet.


Arbeider, husmann

Knud Nisterud f. 1668 bg. 8/6-1749. ”Knud Nisterøe 81 aar.”

g.m. NN f. ca. 1703 bg. 18/5-1749. ”Knud Nisterøes kone 46 aar.”

Br. i 1738.

 

Kilde: Bratsberg amt – pakke 301. Fra oberbergamtet på Kongsberg 25 juni 1729 (avskrift Jan Christensen).
Til amtmanden:
Knud Olsen Bøe, dømt til 3 års arbeid ved sølvverket. Ankom St. Hansaften 1729. "Men: Sølvverket er kongl: regale og ifølge K.M. utstedde forordning, maa ingen mistenkelige og berøgtede personer antas til arbeid, hvorfor man langt mindre understaar seg at anta noen domfeldt person ----- hvorfor tilbage skikkes."Samuel Nisterud.
g.m. NN
1. Per Samuelsen dpt. 8/9-1743.


F.f. Samul Nisterøs Per: Henric Rolighed, Lars Olssøn, Kystolf...... (ikke mer).

 

Arbeider, husmann 

Peder Nisterøe fra Sigdal f. ca. 1705.

Br. ca. 1750.
 

”Peder Nisterøe” vitnet i en sak ang. noen husmenn under Fossum våren 1755. Rettsskriveren beskrev hans vitneutsagn som følger:

”Vitnet Peder Nisterøe, 49 aar gammel, har kun vært i Egnen 5 aars tiid, men bekræfter at den Løkke Just Kure driver sine kreaturer over til udhavnen, er af Just Kure aparte leiet fra Nordre Fossum eiendele.”

 

Kilde: Bratsberg Lens- og Amtsarkiv, Statsarkivet, Kongsberg. "Fattige i Gjerpen i 1782". (Avskrift Jan Christensen).
Peder Nisterøe er i 1782 nevnt som ”Skrøbelig af Alderdomb”, at han var meget fattig og hadde ingen barn. Det var også nevnt at han hadde bodd under Fossum i 33 år og at han var født i Sigdal.


Arbeider, husmann (smed?)
Knud Olsen Nisterøe

g.m. NN f. ca. 1704 bg. 31/5-1762. ”Knud Nisterøes kone 58 aar.”

1. Torborg Knudsdatter f. ca. 1736 g.m. Halvor Sørensen. Se Vestre Stulen.

2. Ingeborg Knudsdatter f. ca. 1738 g.m. Christopher Isaksen. Se V. Haugerød.

3. Ole Knudsen dpt. ca. 1739. Se nedenfor.
4. Karen Knudsdatter f. høsten 1740.
5. Maren dpt. 11/4-1745 bg. 29/8-1745. ”Knud Nisterøs Mette (Maren?), 1/4 aar.”
Br. ca. 1740.


F.f. Knud Nisterøs Karen: Christopher Smed, Jens Perssøn, Tevis Mognssøns qde, Margrete Olsdatter.
F.f. Knuds Nisterøs Maren: Ole Anderssøn, Ole Skomagers qde., Dorte Larsdatter.


Disse er ikke gift i Gjerpen, Sauherad, Seljord, Tinn, Lårdal, Vinje, Solum, Eidanger, Siljan, Holla, Sigdal.


Ekstraskattmanntallet 1762:
Pladsens nafn: Nisterøe under  Nordre Bø.
Mand og kone: husmand  Knud Olsen

Barn over 12 aar: Ole Knudsen, Torber Knudsdatter.
 

Diverse kirkehandlinger uten kjent tilknytning til noen av disse familiene:
f. ca. 1707 d. våren 1737. ".... Nisterø, 60 aar.
Konf. 1738: Hans Nisterøs Birte 20 aar gml.  (Berthe Hansdatter f. ca. 1718).

Knud Olsen Nisterud f. ca. 1741, konf. i 1758.
 

Arbeider, husmann

Ole Knudsen Nisterøe herfra f. ca. 1739 bg. 15/3-1778. ”Ole Knudsen Nisterøe 38 aar.”, s.a. Knud Olsen. Se ovenfor.

g. 26/6-1766 m. Karen Christensdatter fra øvre Hoppestad(B) dpt. 13/9-1739 bg. 20/5-1781. ”Ole Nisterøes enke 45 aar.”, d.a. Christen Jensen.

1. Jens Olsen dpt. 3/8-1766.

2. Aslak dpt. 6/1-1768 bg. 30/5-1774. ”Ole Nisterøes s. Aslak 6 aar.”

3. Hans dpt. 4/3-1770 bg. 6/12-1778. "Ole Nisterøes s. Hans 10 aar."

4. Christen dpt. 28/6-1772 bg. 5/9-1773. ”Ole Nisterøes s. Christen 1 1/4 aar.”

5. Gunhild Olsdatter dpt. 31/7-1774.

Br. ca. 1750.


F.f. Ole Nisterøes db. Jens: Christopher Isaksens kone, Karen Nilsdtr., Christen Jensen, Halvor Sørensen, Peder Engebretsen,
F.f. Ole Knudsen Nisterøes db. Aslak: Christopher Houerøes kone, Karen Nilsdtr., Christopher Houerøe, Halvor Sørensen,
F.f. Ole Nisterøes db. Hans: Christopher Houerøes kone, Randi Larsdtr., Halvor Sørensen, Christopher Houerøe,
F.f. Ole Nisterøes db. Christen: Christopher Houerøes kone, Helje Nilsdatter, Halvor Sørensen, Tollef Jansen,
F.f. Ole Knudsen Nisterøes pb. Gunhild: Christopher Houerøes kone, Maren Fransdtr., Halvor Sørensen, Aslak Pedersen,

 

Dåp. 5/5-1771: Randi Larsdtrs. uægte db. Halvor fra Foss Ejet. Barnefader Ole Knudsen Nisterøe - soldat og gift.
Faddere: Jacob Pedersens kone, Karen Haagensdatter, Jacob Arnesen, Hans Haagensen.

 

Knud Nisterud

g. 15/10-1763 m. Anne Pedersdatter f. ca. 1722 bg. 27/8-1766. ”Knud Nisterøes kone 44 aar og hans dødf. pb.”

 

Arbeider, husmann

Ole Anundsen fra Vosserødklev dpt. 21/9-1749 d. 24/3-1837, s.a. Anund Tollefsen.

g1g 28/7-1774 m. Maren Solvesdatter fra Rosvald f. 1740 bg. 3/7-1804. ”Ole Nisterøes kone Maren Solvesdtr., henved 64 aar.”, d.a. Solve Ingebretsen Rosvald.

g2g 3/10-1805 m. Else Jacobsdatter fra Rød under Kise dpt. 27/6-1762 d. 29/7-1831, d.a. Jacob Gundersen Røe.

Forlovere: ”Mads Jansen og Jens Forevall.”

1. Maren dpt. 15/10-1775 bg. 24/8-1785. ”Ole Nisterøes d. Maren 10 aar.”

2. Dorthe Maria Olsdatter dpt. 8/11-1778 g.m. Hans Halvorsen. Se N. Bø(D).

3. Solve Olsen dpt. 26/12-1783. Se nedenfor.

Barn i 2. ekteskap:

4. Nils Olsen dpt. 13/3-1808 d. 9/12-1821 på Nisterud. "Søn af Ole Nisterud, 15 aar g."

Br. 1775.

 

F.f. Ole Nisterøes pb. Maren: Christen Hoppestads kone, Marthe Larsdtr., Halvor Aas, Engebret Rosval, Lars Bøe.
F.f. Ole Nisterøes pb. Dorthe Maria: Christen Nilsens kone, Helvig Knudsdtr., Halvor Aas, Lars Bøe.
F.f. Ole Nisterøes db. Solve: Engebret Rosvalds kone, Elen Larsdtr., Halvor Solvesen Aas, Engebret Rosvald, Rasmus Christophersen.

F.f. Ole Amundssøn Nisterøes Nils: Karen Jacobsdtr., Dorthe Maria Olesdtr., Hans Halvorssøn, Solve Olessøn, Christopher Nilssøn.

 

Ole Amundsens søster Kirsten Amundsdatter var gift med Christen Nilsen Hoppestad. Se Øvre Hoppestad(A).
En Anders Olsen Nisterud var forlover ved en vielse i 1830.

 

Arbeider, husmann

Solve Olsen herfra dpt. 26/12-1783 d. 14/5-1858 på Nisterud, s.a. Ole Amundsen. Se ovenfor.

g. i V. Porsgrunn 8/12-1811 m. Ingeborg Jacobsdatter fra Rød u. Kise dpt. 6/2-1780 d. 21/2-1862 på Nisterud, d.a. Jacob Gundersen Rød.

Forlovere: Hans Hansen Røe, Gunder Jacobsen.

1. Jacob Solvesen f. 27/2-1812. Se nedenfor.

2. Ole Solvesen dpt. 20/5-1814.

3. Amund Solvesen f. 9/6-1817. Emg. som ungkar til Am. i mai 1843 sammen med sitt søskenbarn Engebret Solvesen fra Rosvald.

4. Halvor f. 12/9-1820 d. 4/10-1824 på Nisterud.

Br. ca. 1835.

 

F.f. Solve Olessøns Jacob f. Nisterøe: Søren Stulens k., Hellene Olesdtr., Gunder Jacobssøn, Hans og Lars Halvorssøn.
F.f. Solve Olsen og Ingeborg Jacobsdtr. fra Nisterø u/Nordre Bøe, Ole: Dorthea Maria Olsdtr., Marte Knudsdtr., Hans Halvorsen, Christopher Nilsen, Halvor Jacobsen.

 

Arbeider, husmann

Jacob Solvesen herfra f. 27/2-1812 d. 29/10-1889 på Grini, s.a. Solve Olsen. Se ovenfor.

g1g 5/9-1839 m. Maren Halvorsdatter fra N. Kise f. 29/1-1811 d. 30/8-1849 på Nisterud, d.a. Halvor Hansen Kiise.

g2g 20/9-1850 m. Ellen Halvorsdatter fra V. Haugerød f. 14/1-1821 d. 28/10-1863 på Nisterud, s.a. Halvor Larsen.

1. Ingeborg Jacobsdatter f. 20/5-1840. Konf. 1855. Var ugift tjenestepike hos sin bror Ole på Frogner i 1900. Se Familie 2 der.

2. Margrethe f. 15/11-1841 på Nisterud.

3. Ole Jacobsen f. 29/5-1844 på Nisterud. Se Skriva under Bø.

4. Anne Maria f. 23/4-1847 på Nisterud.

Barn i 2. ekteskap:

5. Solve f. 3/1-1851 på Nisterud d. 16/2-1851 på Nisterud. Død før Daabens Bekræftelse. Hjemmed. af Mad. Amundsen. Tvilling til dødfødt Drengebarn.”

6. Solve f. 20/2-1852 på Nisterud d. 27/10-1858 på Nisterud.

7. Ingeborg Maria Jacobsdatter f. 24/2-1854 på Nisterud.

8. Maren f. 4/4-1856 på Nisterud.

9. Kirsten Jacobsdatter f. 1/4-1858 på Nisterud.

10. Solve Jacobsen f. 1/4-1860 på Nisterud.

Br. 1863.

 

Jacob flyttet i ca. 1874 som enkemann til plassen Skriva u. N. Bø sammen med sine barn.

 

Ole Larsen

Br. 1874.

 

Kittil Sigurdsen hadde Nisterud fra 1875-1881. Se Bjørndalen(A) u. Bø.

 

Amund Sigurdsen

Br. 1881.

 

Skogsarb., leilending

Ole Andersen fra Naphaug i Siljan f. 19/7-1841, s.a. Anders Johnsen Naphaug.

g. i Siljan 25/2-1876 m. enke Ingborg Karine Simonsdatter fra Søstua u. Moholt i Siljan f. 8/7-1841, d.a. Simon Nilsen.

Forlovere: "Hans Halvorsen Naphoug og Amund Vetlesen Snurren."

1. Oluf Anton Olsen f. 6/9-1877.

2. Sigvard Olsen f. 1/4-1879.

3. Martinius Olsen f. 11/1-1886.

Br. 1889.

 

Denne familien flyttet hit fra Siljan i 1889. Ole forpaktet Nisterud og var i arbeide hos Løvenskiold - Fossum.
Ingeborg Karine var tidligere gift med Olaus Hansen på Søstua under Naphaug. Siden flyttet visstnok familien
til Skien.

 

Skogsarbeider, bjelkehugger, leilending

Martin Andersen Rød fra Grorud øvre i Siljan f. 15/1-1864, s.a. Anders Andersen fra Økter store i Luksefjell.

g. 1888 m. Anne Karine Olsdatter fra Brekke i Sandsvær f. 16/4-1865, d.a. Ole Amundsen fra Brekke i Sandsvær f. 1821 og Maren Isaksdatter fra Hoppestul i Sandsvær f. 1829. Se Sandsværs historie, bind IV, s. 211.

1. Andreas Martinsen Rød f. 21/6-1889 i Skien.

2. Ole Martinsen Rød f. 6/12-1890 i Skien.

3. Karl Martinius Rød f. 4/1-1893 i Skien. Til USA.

4. Gustav Martinsen Rød f. 1894. Til USA.

5. Ragnvald Martinsen Rød f. 19/12-1896 på Nisterud. Bodde i Oppdalen i Siljan.

6. Nils Martinsen Rød f. 3/9-1898 i Rød i Opdalen, Siljan. Se Luksefjellv. 48 under Rising.

7. Klara Rød f. 2/4-1900 d. 8/5-1975 g.m. Hans Solberg f. 7/1-1892 d. 3/9-1976. Bodde på Myra under Sørbø i Siljan.

8. Olaf Rød f. 1902. Til USA.

9. Ingvald Rød f. 1904. Til USA.

Br. 1892.

 

Denne familien flyttet tilbake til Siljan i 1898 og forpaktet gården Rød av Treschow og tok Rød som familienavn.
Martin og Anne er ikke gift i Siljan, Gjerpen eller Skien.
 

I folketellingen 1900 for Siljan, var det nevnt at Martin Andersen på Rød var ”Gaardbruger og leilænding. Syssel-
sat med skogdrift i grundeierens tjeneste.”

 

Småbruker, skogsarbeider, leilending

Anders Johnsen fra øvre Dåpan i Siljan f. 1/2-1852 d. 6/11-1942 på "øvre Ås", s.a. John Nilsen og Anne Helvig Hansdatter.

g1g i Siljan 21/5-1875 m. Petronelle Larsdatter fra Tveitan i Siljan f. 30/11-1850 d. 6/9-1897 i Bjørndalen(B) under Bø, d.a. Lars Pedersen og Berte Olsdatter.

g2g i Gjerpen 10/9-1898 m. Karen Andrea Gundersdatter fra Kåsa under Dyrkoll f. 20/12-1848 i Mastdalen under Geitebua ved Valebø, Holla d. 13/8-1913 på Hoppestad, d.a. Gunder Olsen.

Br. 1899.

 

Se denne familien på Bjørndalen(B) under Bø.

 

Tjenestepike her i 1900 var Tora Eriksen fra Sauherad f. 1876, med sin sønn Kristian Kristiansen f. 14/2-1900 i Gjerpen.

Skogsarbeider, forpakter

Johannes Halvorsen Holt fra Holt øde f. 6/6-1882 på Fossum d. 31/7-1967, s.a. skogsarbeider Halvor Pedersen.

g. 19/3-1904 m. Anne Thorbjørnsdatter fra Øia Sauherad f. 11/9-1880 d. 4/2-1958, d.a. g.br. Thorbjørn Helgesen Øia.

Forlovere: "Karl Olsen Otterholt, Peder Johannesen i Skien."

1. Theodor Holt f. 16/2-1905 på Nisterud.

2. Herman Holt f. 9/7-1907 på Nisterud.

3. Tea Holt f. 20/4-1910 på Gromstulen(C) under Bø.
4. Gudrun Holt f. 7/12-1911 på Gromstulen.

5. Johanne Holt f. 9/4-1918 på Slettene u. Mo.

6. Astrid Holt f. 13/2-1920 på Slettene d. 22/2-2006 g.m. Olav N. Ytterbø. Se Gløsmyr.

7. Synnøve Holt f. 13/1-1922 på Slettene.

8. Olga Holt f. 27/7-1925 på Slettene.

Br. 1904.

 

Johannes Halvorsen Holt var skogsarb. for Løvenskiold og bodde på Holt da han giftet seg.
Anne var tjenestepike på Holt før hun giftet seg. Se boka om ”Strykerslekta” s. 28.
Denne familien bodde på Nisterud fra 1904 – 1910. På Gromstulen(C) fra 1910-1914,
Venstøp(78) fra 1914 - 1917 og
Slettene u. Mo fra 1917 - 1927. Siden flyttet de til
Melum sogn i Solum pr.gj.

 

Skogsarbeider, forpakter

Halvor Olsen f. 21/11-1882 på Hegna under Låvell i Sauherad, s.a. leilending Ole Halvorsen og Kari Halvorsdatter.

g. i Sauherad 27/6-1907 m. Anne Halvorsdatter fra "Hægstul" i Seljord f. 24/9-1884 i Seljord, d.a. g.br. Halvor Olsen og Gunlaug Olsdatter.
Forlovere: "John Olsen og Halvor Halvorsen."

1. Ole Halvorsen f. 25/12-1908 i Sauherad.
2. Hjalmar Olsen f. 25/3-1911 i Nisterud.

3. Trygve Olsen f. 5/1-1916 i Nisterud.

Br. 1910.

 

Denne Halvor Olsen hadde en bror med samme navn på Langangen(A) under Fossum.
Han hadde også en bror John Olsen på Skreua under Bø.

 

Hjelp til opprydding her: Halvard Skårdal.


Høsten 1913 ble det oppført en midlertidig bygning på Nisterud for Fossum handelsforening.

De som oppførte denne var: Nils J. Nykaas, Lars Pedersen og Gregorius Holm.

 

Anleggsarbeider
Hans Kristian Hansen f. 1888.
g.m. Borghild Marie Nordahl f. 1892.
1. Hjørdis Johanne Hansen f. 17/2-1916 i Nisterud.
 

Anleggsarbeider
Gustav Adolf Olsen f. 1886.

g.m. Marie Hansine Hansen f. 1896.

1. Harald Magnus Olsen f. 30/9-1916 (døpt i Solum 15/3-1920).

 

Anleggsarbeider ved jernbanen

Andreas Andersen fra Vipetodalen i Holla f. 3/3-1889, s.a. arbeider Hans Andreas Andersen (Halvorsen) og Anne Olsdatter.

g. 1914 m. Ester Sofie Bjuren fra Västerbotten i Sverige f. 1887.

1. Elsa Fredrika f. 7/10-1914.
2. Albert Eugen (tvilling) f. 9/1-1917 d. 14/10-1917 i Nisterud.
3. Elsa Fredrikke (tvilling) f. 9/1-1917 d. 14/10-1917 i Nisterud.
4. Kaare Wilhelm Andersen f. 6/8-1918 i Nisterud.

5. Astrid Viktoria f. 30/6-1921 i Nisterud.
Br. ca. 1914.

Andreas Andersen ble konfirmert i Gjerpen kirke oktober 1903, med bostedsadresse Skifjell. Hans foreldre bodde
da i Skien. Da var faren kanalarbeider. Dette ekteparet er ikke funnet gift i Holla, Gjerpen eller Skien.

 

Skogsarbeider, forpakter

Tidemand Dyrkoll fra Dypedal under Oterholt f. 24/6-1891 d. 31/3-1953, s.a. Halvor Torkildsen fra Plassen under Dyrkold.

g.m. Kari Klausen f. 20/8-1883 i Nisterud(?) d. 12/1-1972.

Br. 1919.

 

Adoptivdatter: Kamilla Therese Dyrkoll f. 6/11-1919 som ble gift med Thorleif Aas.
Bodde først i Furuheimv. på Borgestad. Flyttet senere til Duestien i Skien.

 

Skogsarbeider, forpakter

Abraham Grinilia fra S. Grinilia f. 19/12-1885, s.a. Anders Abrahamsen Grinilia.
g. i Solum kirke 24/6-1922 m. Birgitte Augusta Halvorsen fra Rambekkstrand ved Vold i Solum f. 28/8-1897, d.a. skomaker Karl Halvorsen.
Forlovere: "Skogsarbeider Jacob Andersen Bergan, Luksefjeld og Nilie Halvorsen Rambekstrand."
1. Kjell Grinilia f. 29/11-1923 i Nisterud. 
2. Karen Berthea Grinilia f. 28/3-1925 i Nisterud.
3. Anlaug Grinilia f. 15/11-1926 i Nisterud.
4. Anders Grinilia f. 17/2-1928 i Nisterud.

Br. 1926.


Abraham bodde på Nisterud allerede da han giftet seg sommeren 1922.
Sønnen Anders ble i august 1928 døpt i Solum kirke.
De hadde da flyttet til Vold.

 

Skogsarbeider, forpakter

Kristian Halvorsen fra Dypedal under Oterholt f. 18/12-1888 i Eidanger d. 30/8-1964, s.a. Halvor Torkildsen fra Plassen u. Dyrkoll.

g.m. Ingeborg Johnsdatter fra Sauherad f. 26/12-1882 d. 25/9-1974, d.a. Jon Olsen fra Skrubbedalen under S. Klevar og Anne Jonsdatter fra Vighus.

Br. 1931.

 

Kristian bodde tidligere på Damjordet under Fossum.

 

Skogsarbeider, forpakter

Erling Kittelsen f. 30/11-1911 d. 1/6-1994.

g.m. Ingeborg f. 7/7-1906 d. 11/5-1993.

1. Olaf Kittelsen f. 14/2-1924.

Br. 1942.

 

Skogsarbeider, forpakter

Johannes O. Slettene fra Slettene u. Mo f. 3/12-1897 d. 12/11-1965, s.a. Ole Olsen Slettene.

g. 26/7-1919 m. Anna Marie Antonsen fra Fossum f. 15/5-1897 d. 23/2-1958, d.a. Tor Anton Martinsen. Se Familie 32 - Fossum 1900.

1. Ingeborg Marie Slettene f. 24/11-1922 på Fossum.

2. Ruth Alvilde Slettene f. 3/11-1924 på Fossum.

3. Ågot Slettene f. 7/4-1927 på Fossum.

4. Eva Slettene f. 18/10-1928 på Fossum.

Br. 1944.

 

Johannes Slettene m/ familie bodde tidligere i en leilighet i en av Liabrakkene u. Fossum.


Skogsarbeider

Nils Bjørndalen fra Bjørndalen(A) under Bø f. 7/12-1886 d. 25/5-1955 i Nisterud, s.a. Kittil Sigurdsen Bjørndalen.

g.m. Jenny Kathrine Hansen f. 29/12-1889 d. 2/12-1966.

Br. 1945.

Nils Bjørndalen og kona bodde her fra 1945 til han døde i 1955.
Tidligere bodde de bl.a. på Damjordet under Fossum.

 

Skogsarbeider

Sigurd Edvin Økter (Sigurd Økter) fra Solum i Luksefjell f. 1939, s.a. skogsarb. Halvor Økter.

g. 1/4-1961 m. Bjørg Refsdal fra Flata under Fossum f. 1942, d.a. skogsarbeider Arne Refsdal.

Forlovere: "Skogsarbeider Arne Refsdal, Fossum og husmor Elsa Refsdal, Fossum."

 

Sigurd og Bjørg Økter bodde her i 1961 og i 1969. De kjøpte i 1978 huset etter Peder Brennseter i
Luksefjellv. 860 under Eriksrød. Senere flyttet de til Hoppestadv. 392 under Hoppestad.

 

Sammen med Sigurd Økter og familien, bodde også familien Einar Oddbjørn Kittilsen med
familie fra 1962 og et par års tid. De flyttet siden til Skien.
 

Plassen Nisterud ble siden nedlagt som gårdsbruk. Husene ble revet på slutten av 1960-tallet.

 

Det ble oppført en 2-etasjer arbeiderbolig like ved. Den er også revet i nyere tid.

 

 

Andre
Andre som har bodd på Nisterud ifølge kirkebøkene:

Familiene som bodde i NSB sine hus tas ikke med her.

 

Løsarbeider i Skien
Ole Thorsen Nisterud
f. 1837 i Siljan, s.a. leilending Thor Knudsen.

g. i Skien 12/10-1895 m. Birthe Olsdatter f. 1849 i Siljan, d.a. g.br. Ole Jacobsen Hogstad.

Begge konf. i Siljan i henholdsvis 1852 og 1865.

 

Anleggsarbeider, leilending

Hans Kristian Hansen f. 1888.

g.m. Borghild Marie Nordal f. 1892.

1. Hjørdis Johanne Hansen f. 17/2-1916 på Nisterud.
 

(C) Gard Strøm.