ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

 

 

Oppdatert 15.11.2022
 Fossum 1740-1750

Konstruert. Kilder: Kirkebøker og annet. Arbeiderfamilier ved Fossum jernverk som ikke passer inn under andre folketellinger og manntall.

 


 

| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


 

Familie 1.

Fossum 1740. Trolig "Poppeplassen".

 

Hans Iversen Poppe d. før 1746, s.a. Iver Poppe.

g. 16/10-1739 m. Berthe Olsdatter fra Fossum dpt. 21/4-1720 bg. 26/6-1757. ”Hans Poppes enke 38 aar.”, d.a. Ole Jensen. Se Familie 25 - Fossum 1711.

Forlovere: "Hamersmed Hanch, Ole Kudsk."

 

Barnedåp i Gjerpen 27/3-1746:

”et uægte barn fra Hytten. Moderen Hans Poppes Enke Berthe Olsdatter. Faderen Jon Halvorsen belgemager, barnets navn Maren.

Test: Sigfrid Jonasens kone, Margrethe Andersdatter, Nils Grinie, Jost Andersen fra BøeRønningen.”

Barnet: Maren Jonsdatter.

 

Barnedåp i Gjerpen 12/1-1749:

Berthe Olsdatters uægte db. Jon, udlagde Jon Halvorsen Belgemager.

Test: Knud Arentsens kone, Maren Nilsdatter, Knud Arentsen, Abraham Lia.”

Barnet: Jon Jonsen.

 

Angående disse barnas far - se Jon Halvorsen. Familie 28 - Fossum 1762.

 


 

Familie 2.

Fossum 1740.

 

Arbeider

Jens Trondsen dpt. 27/2-1724, s.a. Tron Gabrielsen. Se Familie 27 - Fossum 1720.

g1g 28/12-1744 m. Margrethe Olsdatter f. ca. 1725 d. før nov. 1779 i Skien.

Forlovere: ”Jens Hammersmed, Jan Janssøn.”

g2g i Skien 20/1-1780 m. enke Mette Olsdatter.

Forlovere: "Hans Persøn, Anders Jonsøn."

0. bg. 24/1-1745. ”Jens Tronssøns dødfødde pigebarn.”

1. Johanne dpt. 20/2-1746 bg. 22/9-1748. ”Jens Tronsens dtr. Johanne fra Hytten 3 aar.”

2. Cathrine Jensdatter dpt. 2/2-1747.

3. Ole Jensen dpt. 11/1-1750.

4. Jens Jensen dpt. 13/5-1753.

 

F.f. Jens Tronsens pigebarn fra Hytten Johanne: Ole Hansens kone fra Scheen, Karen Tronsdatter, Hieronomus Jensen, Joen Jensen, Herman Tronsen, alle fra Hytten.

F.f. Jens Tronsens pb. Catrine fra Hytten: Hieronomi Jensens kone, Karen Tronsdatter, Jan Jensen, Christopher Smed, Jon Halvorsen.

F.f. Jens Tronsens db. Ole fra Hytten: Ingebor Stephensdtr, Ingebor Maria Mortensdatter, Christopher Smed, Lucas Eriksen, Abraham Andersen.

F.f. Jens Tronsens db. Jens: Ole Hansens kone, Ingebor Olsdtr., Solve Gulset, Isak Hansen, Herman Tronsen.


Denne familien flytta til Skien på midten av 1750-tallet. Alle kjente barn er fra første ekteskap.

 


 

Familie 3.

Fossum 1740.


Arbeider
Jens Christiansen Steer fra Fossum dpt. 16/1-1718 d. 13/6-1755. "
Jens Christiansen f. Hytten 37 aar.", s.a. Christian Østensen Steer. Se Familie 16 - Fossum 1711.

g. 13/3-1743 m. Sophia Jensdatter.

Forlovere: "Christen og Ole Stær."

1. Ellen Jensdatter dpt. 1/1-1744 g.m. masmester Jon Paulsen fra Holla. Flytta til Holden Jernværk rundt 1775: Se Familie 2 - Verket 1782.

2. Christense dpt. 12/2-1747 bg. 9/11-1748. ”Jens Christiansens dtr. Christense 1 1/2 aar.”

3. Jensine Christiana Jensdatter Steer dpt. 24/7-1755 g.m. Jacob Andersen Melum (Jacob Andersen Mæla). Se N. Mæla(B) "Østens Mæla".

 

F.f. Jens Christianssøns Ellen: CancelieRaader Løvensciold og Deichman, Contreadmiral Biren, Madame Bejer og Green.

F.f. Jens Christiansens pb. Christence fra Hytten: Ole Steers kone, Regine Steer, Ole Steer, Rasmus Holteman, Christopher Knoff.

F.f. Jens Christiansens pb. Jessine Christiana: Madame Karhoff, Else Kistine Steer, Christen Morland, Giert Sørensen.

 


 

Familie 4.

Fossum 1740.


Arbeider

Østen Willumsen fra Fossum dpt. 26/1-1716, s.a. Willum Østensen. Se Familie 13 - Venstøp 1711.

g. 3/12-1739 m. Boel Pedersdatter.

0. bg. 20/5-1740. ”Østen Villumssøns dødfødde barn.”

 


 

Familie 5.

Fossum 1740.

 

Hammersmed

Jan Jansen fra Sverige f. 1702.

g. 11/12-1738 m. NN Lucasdatter(?), d.a. Lucas Eriksen?

1. Marta Jansdatter dpt. 27/9-1739
2. Ole Jansen dpt. 22/4-1742.

3. Jan Jansen dpt. 13/9-1744.

4. Lisbeth Jansdatter dpt. 7/5-1747.

 

Ikke trolovet i Gjerpen, men gift her. Jan Jansen kom til Fossum i ca. 1737. Jan Jansen bodde her også i 1752.

 

F.f. Jan Hammersmeds Ole: CancelieRaad. frue, Jomfru Borse, Leutnant Tode.
F.f. Jan Hammersmeds Jan: Ole Vogt, Jens Christianssøn, Per Bratsberg, Gasmans qde. Klocherens qde.

F.f. Jan Hammersmeds pb. Lisbeth: Lucas Eriksens kone, Jens Baltzersens kone, Christen Larsen, Christopher Smed, Hans Olsen.

 

Kilde: Bamble tingbok nr 13. Dato 18 april 1746, Bratsberg tingstue. (Avskrift: Jan Christensen).

”Jan Hammersmed ved Hytten anviste og beviste med tilstedeværende almues tilstaaelse, at han haver i dette år skiødt 1 fuldvoxen biørn og 1 fuldvoxen ulf, samt fanget 3 levende unge biørne, derfor han forlanger skudpenger som blev ham i aller følge forordningen bevilget, neml: For alt 5 rdr.”

 

Som vitne i en rettsak ang. delet mellom S. Bø og ”Giedeboen” i desember 1752:

”Blant vitnene: Jan Jansen, sagde at være født 1702 i Sverrig, han har vært i sognet 15-16 år. Gasmann har vist ham for mange år siden, delestrekningen mellom S. Bøe og Gjedeboen, fra hoveddele Stenrøysen i Ulfskollen, over Silieklef til anden endestav i Hvalekollen, om en nogen av stenrøysene er omfaldne, så ligger dog stenene til syns. Jan Janssen er hammersmed ved Fossum.”


 


 

Familie 6.

Fossum 1740.

 

Her var nevnt Ole Jørgensen med familie. Se Gromstulen(B) under Bø.

 


 

Familie 7.

Fossum 1740.

 

Mathis Hieronimusen fra Venstøp dpt. 2/4-1713, s.a. Hieronimus Mathisen. Se Familie 16 - Venstøp 1711.

g. 1/2-1740 m. Gunhild Torgersdatter.

1. Jeronimus f. 1742 bg. 28/7-1742. ”Mathis Jeroniussøns Jeronius, 1/3 aar.”

2. Datter bg. i Skien 8/7-1744.

Denne familien bodde på Klosterøya ved Skien i 1744. Begravelse i Skien 8/7-1744: ”Mattias Hieronmusens datter fra
Gierpen Sogn som boede paa øen, begraved her i Kirkens Jord, gl. 18 ugger.”

 


 

Familie 8.

Fossum 1740.

 

Anders Hansen (Lindrup) fra Fossum dpt. 4/5-1710 bg. 11/12-1768. ”Anders Hansen f. Hytten 59 aar.”, s.a. Hans Lauritzen Lindrup. Se Familie 10 - Fossum 1711.

g. 10/2-1732 m. Helvig Jørgensdatter fra Børønningen under Bø dpt. 19/10-1710 bg. 27/2-1780.”Anders Hansens enke f. Hytten 72 aar.”, d.a. Jørgen Olsen.

Forlovere: "Kield Masmester, Søren Susaas."

1. Hans dpt. 21/12-1732 bg. 11/10-1733. ”Anders Hanssøns Hans  3/4 aar.”

2. Maren Andersdatter dpt. 14/2-1734.

3. Hans Andersen dpt. 31/5-1735.

4. Anne Andersdatter dpt. 22/9-1737.

5. Christen Andersen dpt. 20/12-1739. Se Familie 10 - Fossum 1762.

 

F.f. Anders Hanssøns Hans fra Hytten: Kield masmester, Hans ----, Christen Larssøns qde. Karen Bøeje.

F.f. Anders Hanssøns Maren: Claus Mela, Mads og Ole Torjerssøn, Per Skavens qde. Karen Hansdatter.
F.f. Anders Hanssøns Hans: Per Janssøn, Mads Torjerssøn, Erik Halvorssøn, Per Schavens qde. Karen Hytten.
F.f. Anders Hanssøns Anne fra Venstøbeje: ---- (Hop)pestad, Tolf Hoppestad, --- Nøglegaards qde. Anne --
F.f. Anders Hanssøns Christen: Christian Nilssøn, Søren Hanssøn, -------  Nøglegaards qde., Maren Vagten(berg?).
 

Denne familien bodde på Fossum i flere år. På Bø i 1735. I 1737 var de på ”Venstøbeje”.

 

Bror: Søren Hansen?

 


 

Familie 9.

Fossum 1740.

 

Erik Nilsen f. ca. 1716 bg. 5/6-1757. ”Erik Nilsen f. Hytten 41 aar.”

g. (ikke i Gj.) NN f. ca. 1714 bg. 19/5-1757. ”Erik Nilsens k. f. Hytten 43 aar.”

 

Dette ekteparet er ikke nevnt i Gjerpen kirkebøker før de ble gravlagt med 16 dagers mellomrom.
Ingen barn døpt i Gjerpen. Ikke funnet gift i Skien, Solum, Slemdal, Holla, Eidanger, Hedrum eller Sannidal.

 


 

Familie 10.

Fossum 1740.


Arbeider

Anders Enersen (Anders Einersen) fra Holden Jernværk f. ca. 1693 bg. 18/7-1773. "Anders Einersen 80 ½ aar.", s.a. Ener NN. Se Familie 3 - Verket 1700.
g. i Holla 29/9-1730 m. Kirstine Christensdatter f. ca. 1706 bg. 2/7-1772. "
Anders Einersens kone 66 aar."
1. Johanne dpt. 29/4-1731 i Holla.
2. Johanne Andersdatter dpt. 25/5-1733 i Holla g.m. Nils Jansen Berberg. Se S. Berberg.
3. Einer Andersen dpt. 9/1-1735 i Holla
. Se Einaren under Gulset. Han har utvilsomt gitt navn til Einaren på Gulset.

4. Anne Kirstine Andersdatter dpt. 20/10-1737 i Holla g1g m. Jacob Fredriksen. Se Åshammeren under Ås.
 

F.f. Anders Enersens og Kirstine Christensdatters Johanne: Halvor Andersen, Ole Enersen, Halvor Enersen, Ingebor Hansdatter, Birte Olsdatter.
F.f. Anders Enersen Verkets og Kirstine Christensdatters Johanne: Peder Lund, Ole Enersen, Claus Nielsen, Inger Katrine Hersted, Anne Johannisdatter.
F.f. Anders Enersens og Kirstine Kristensdatters Ener: Christopher Matsen, Haagen Anunsen, Halvor Enersen, Anne Jensdatter, Birte Tordsdatter.
F.f. Anders Enersens og Kirstine Christensdatters Anna Kirstine: Ole Enersen, Ole Axelsen, Christopher Amundsen, Maren Matsdatter, Maren Anundsdatter, Maren Ledvorsdatter.

Denne familien kom fra Holla Jernværk rundt 1740. Se Familie 11 - Verket 1740.

Begravelse i Gjerpen kirke 2/2-1743: "
Anders Enerssøns moder Anne, 69 aar." - f. ca. 1673.

 | Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no