| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 27.10.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hyni Søndre A
Landskyld 2 ½ huder med plassen Ødegården. Fradelt S. Hyni i ca. 1693.

Denne Hyni-gården ligger på østsiden av Falkumelven.

TIPS til nybegynnere.
Man vil i slektsgransking raskt legge merke til hvordan folks navn ser ut til å endre seg når man flytter til en annen gård eller plass. Vanlige folks navn er kun døpenavn + fars fornavn som "sønn av" eller "datter av". Eks.: Jacob Hanssøn er sønn av en Hans.
Om f.eks. Jacob har etablert seg på Hyni, vil han i kirkebøkene ofte bli skrevet for Jacob Hyni. Men Hyni her er bare en adresse.
Hvis Jacob flytter til Venstøp vil han altså bli skrevet som Jacob Venstøp. Dette er det viktig å merke seg.
Men det er ingen regel uten unntak: Noen som flyttet til byene tok med seg plass- eller gårds-navn som familienavn.
I Skien på 1700-tallet kan vi finne fastboende med navn som Mæla, Kjær, Wenstøb, Putten, Bøhle, Munken (i Nordsjø i Holla) m.fl.


Masmester

Jens Biusen? f. ca. 1655 bg. 18/3-1694. ”Jens Biusen Masmester 39 aar g.“

g. 9/11-1690 m. Tone Amundsdatter f. ca. 1655 bg. 4/4-1700. "Tone Jens Masmesters Enke 45 aar g. seddel paa jord."

-   bg. 6/5-1691. ”Jens Biusens døfødde Søn.”

1. Kirsten Jensdatter dpt. 17/7-1692.

 
F.f. Jens Biusens datter Kiersten: Kaj Børting, Jacob Thurman, min Hustru, Jahanne Jostsdatter.

Ved vielsen kalt ”Jens Biufsen ved Verket”. Jens Biusens festemø Tone” var
fadder 27/7-1690 for ”Amun Svenskis søn ved Hytten Hans.”
"Tone Hønni" var fadder i 1692 for en arbeider på verket og "Tone Høeni" var
fadder i februar 1693 for Dorthe Sørensdatter fra Skotlands barn.
I sept. 1693 var
"Tone Jens Biusens" fadder for Abraham M. Bøes sonn Jørgen.

Hans navn tyder på at han kan være utlending. Det finnes en del stavemåter på hans navn i kirkeboka.

16/1/1695      JENS BIJSEN?          Bamble Skifteprot. nr. 2 pag. 3a.
Søndre            Arvinger:                            
Hynnj               Enka Tone Anundsdtr. og barna:
               Kirsti Jensdtr. (umyndig).
               Formynder for Kirsti: Valentin Hanssen Wenstøb.
Brt: 64 - 3 - 12
Net: 39 - 0 -  4

Verksarbeider, leilending

Jacob Hansen fra M. Venstøp f. ca. 1657 bg. 4/2-1699. ”Jacob Hanssen Hønni, 41 1/2 aar g.”, s.a. Hans Valentinsen Venstøb.

g. 5/7-1685 m. Jennert Nilsdatter fra Gløsmyr f. ca. 1659 bg. 23/12-1701. ”Sl: Jacob Hanssens Enche paa Hyni, Jænert Nilsdatter fra Gløsmyr 42 aar”, d.a. Nils Gløsmyr.

1. Ole Jacobsen dpt. 13/6-1686.

2. Anders Jacobsen dpt. 15/1-1688.

3. Marie Jacobsdatter dpt. 1/1-1690.

4. Svend Jacobsen dpt. 29/5-1692.

5. Johan Jacobsen dpt. 3/6-1694.

6. Hans bg. 19/6-1698. ”Jacob Hønnis søn Hans 1/2 aar g.”

7. Jacob bg. 1/3-1699. ”Sl. Jacob Hønnis Søn Jacob Hiemmedøbt 1 dag g.”

Br. ca. 1693.

"Jacob Hanssen Vinstøbs søn Ole."
"Jacob Venstøbs søn Anders."
F.f. Jacob Hanssen Wenstøbes datter Marie: Erik Hammersmed, Jacob Smed, Claus Wenstøb, Karen Wenstøb, Sophi Skaven, Anne Glorsmyr.
F.f. Jacob Hanssens søn fra Hønni, Sven: Jens Bijsen, Halvor Sem, Ingebret Hanssen Venstøb, Svend Gustru i Skieen, Falentins Karen paa Venstøb, Ingebor tienner paa Høni.

F.f. Jacob Hønis s. Johan: Falentin Venstøb, Søfren Smit, Jacob Møller, Ole Torgiersens Maren i Gielden, Lauritz N. Bøes qnde, Maren Rasmusd. tien hos Michel.

Denne familien bodde tidligere på S. Venstøp. De kom hit før april 1693.

 

Verksarb., leilending

Nils Svendsen fra Fossum? f. ca. 1657 bg. 5/5-1729. ”Nils Hynj, 72 aar.”

g1g 21/10-1694 m. Maren Stensdatter fra Berberg? f. ca. 1658 bg. 9/6-1721. ”Nils Hynis qvinde Maren, 63 aar.”

g2g 23/9-1722 m. Johanne Olsdatter fra Sem nedre dpt. 26/12-1695 bg. 29/12-1758, d.a. Ole Gundersen Semb.

1. Kirsten dpt. 20/1-1695 bg. 3/3-1695. ”Nils Svensens d. paa Hønni, Kiersten 6 uger g.”

2. Inger dpt. 21/2-1697 bg. 4/11-1703. ”Nils Hynis eldste datter Inger, 5 1/2 aar gammel.”

3. Dorthe Inger Nilsdatter dpt. 13/6-1700 g.m. Henrik Nilsen Hyni. Se S. Hyni(B).

4. Inger dpt. 13/5-1704 bg. 13/5-1706. ”Nils Hynis barn Inger 2 aar.”

5. Anna dpt. 3/4-1707 bg. 24/7-1707. ”Nils Hynis datter Anna 15 uger gl.”

Barn i 2. ekteskap:

6. Maren Nilsdatter dpt. 4/7-1723 g.m. Jens Baltzersen. Se Familie 12 - Fossum 1762. Solve Engebretsen. Se S. Grini(9).

7. Anne Lisbeth Nilsdatter dpt. 18/3-1725 g.m. Abraham Andersen Lang. Se Familie 13 - Venstøp 1762.

8. Marta dpt. 6/4-1727 bg. 11/2-1730. ”Nils Hynis Martha 3 aar. Barnekopper.”

Br. ca. 1695.


F.f. Nils Svensens datter paa Hønni Kiersten: Halvor Sem, Hans Lindrup, Tevs Janssen, Karen Venstøb, Gyri Sem, Marthe Svensdatter.

F.f. Nils Hynis datter Inger: Haavel Olssen hos Børting, Hans Former, Marie Valdemars, Guri Sem, Dorthe Søfrensdtr.  hos Halvor Sem.

F.f. Nils Hønis datter Dorthe Inger: Rasmus Rostmester Skotland, Jørgen Hanssen Venstøb, Søfren Smids qnde Johanne, Lauritz Venstøbs q. Margrete, Karen Anunsd.

F.f. Nils Hynis datter Inger: Hovel Olsen ved Hytten, Halvor Sem, Østens Søn Knud, Hovels qvinde Tore.

F.f. Nils Hynis datter Anna: Anders Sem, Knud Stier (Stiger), Hans Valentinssøn, Guri Sem, Hovels qvinde Tore.

F.f. Nils Hynis datter Maren: Hans Venstøb, Ole Sem, Henrich Hynis qde., Helvig Levorsdatter.

F.f. Nils Hynis Anne Lisbeth: Hans Venstøb, Vetle Sem, Henric Mognssøn, Henric Hynis qde., Sitzel ved Verket.

F.f. Nils Hynis Marta: Anders Sem, Hans Venstøb, Haral Vetlessøns qde., Johane Danielsdatter.


Johanne Olsdatter var født på midtre Bø. Hun var datter av Ole Gundersen fra Dyrkoll og
Anne Lisbeth Tevesdatter fra Stulen ved Mo.


Anne Ellefsdatter f. ca. 1685 bg. 11/11-1703. ”Nils Hynis Tieniste pige Anna Elefsdatter 18 aar. i fattig jord.”

 

I matrikkelen 1703 var det Nils Svendsen som brukte hele S. Hyni. 
Skoskatten 1711: Nils Hyni drev det eneste bruket på S. Hyni (hele).
Han bodde her med sin kone og ett barn, 1 tjenestedreng og 1 tjenestepike. 

Det var 2 husmannsplasser under S. Hyni i 1711. Dette var Skotlandsplasser.

23/7-1729      NIELS SVENDSSEN HYNI       Bamble Skifteprot. nr. 3a, side 203b.
Søndre Hyni    Arvinger:                            
               Enka Johanne Olsdatter og 2 kull barn etter Niels:
               Med 1.hustru:
                1. Dorte Nielsdtr., g.m. Hendrik Nielssen Hyni,
               Med 2.hustru (Johanne Olsdtr.):
                2. Maren Nielsdtr.,       6 år,
               
3. Anne Lispet Nielsdtr., 4 ",
                4. Marte Nielsdtr.,       2 ".
               Moren ble verge under Ingebret Raasvalds opsyn.
Brt: 167 - 0 -  1
Net:  77 - 1 - 20.

”Circumferensutvisningen” for Fossum Jernverk av 1721 forteller oss at oppsitterne
på Hyni (nordre og søndre) var ”malmbrytere”.

Enka Johanne Olsdatter ble g2g med Gunder Ingebretsen. Se nedenfor.

 

Verksarbeider, leilending

Gunder Ingebretsen fra Rosvald dpt. 29/11-1705 bg. 10/7-1745. ”Gunder Hynj, 40 aar.”, s.a. Ingebret Gundersen Rosvald.

g. 18/9-1729 m. enke Johanne Olsdatter fra Sem nedre dpt. 26/12-1695 bg. 29/12-1758, d.a. Ole Gundersen Semb.

Forlover: "Ingebret Rosvoll."

1. Nils bg. 6/8-1730. ”Gunder Hynis Nils 14 uger.”

2. Ole Gundersen dpt. 15/5-1731. Bodde på Vindalen i Solum. Se Solumslekt.org.

3. Martha Gundersdatter dpt. 24/6-1733

4. Engebret Gundersen dpt. 19/2-1736. Se nedenfor.

5. Maren dpt. 15/2-1739 bg. 27/3-1740. ”Gunder Hynis Maren, 1 aar. B.kopper.”

6. Halvor bg. 21/7-1742. ”Gunder Hynis Halvor. 1/3 aar.”
Br. 1729.

F.f. Gunder Hynies Ole: Ingebret Rosval, Johanes Fos, Gunder Bø, Vetle Sems qde., Else Aarhuus.
F.f. Gunder Hynis Marta: Even ...eje., Solve Bø, Christen Larssøn, Henric Hynis qde., Anne Aarhuus.
F.f. Gunder Hynis Ingebret: Vetle Sem, Simon i Scheen, Hans Aas, Christen Larssøns qde. Johanne, Helvig Hynj.

F.f. Gunder Hynis Maren: Johannes Fieldet, Gunder Larssøn, Solve Rosvals qde., Dyrcols datter.


Enka Johanne Olsdatter ble g3g med enkemannen Tollef Nilsen. Se nedenfor.

 

Verksarbeider, leilending

Tollef Nilsen fra S. Tufte dpt. 18/10-1696 bg. 3/6-1772. ”Tolf Tofte 76 aar.”, s.a. Nils Knudsen Tofte.

g1g 9/9-1718 m. Anne Pedersdatter dpt. 1690 bg. 11/6-1743.”Tolf Toftes qde Anne  53 aar.”

g2g 29/12-1746 m. enke Johanne Olsdatter fra Sem nedre dpt. 26/12-1695 bg. 29/12-1758. ”Tolf Hynies kone 65 aar.”, d.a. Ole Gundersen Semb.

Br. 1746.


Tolf Nilsen giftet seg med enka her. Han bodde på Tufte i sitt 1. ekteskap. Da hans stesønn overtok bygselen på
denne gården i ca. 1760 flyttet Tollef igjen til Tufte. Se S. Tufte.

 

Verksarb., leilending

Engebret Gundersen herfra dpt. 19/2-1736 bg. 6/6-1772. ”Engebret Hynie 35 aar.”, s.a. Gunder Ingebretsen Hyni.
g. 27/9-1765 m. Dorthe Christensdatter fra Fossum dpt. 25/3-1735  bg. 27/3-1790. ”Jens Hynies kone 61 aar.”, d.a. Christen Larsen. Se Familie 6 - Fossum 1762.
1. Gunder Christen Engebretsen Hyni dpt. 31/8-1766 g. 21/6-1791 m. Anne Gurine Abrahamsdatter fra Mæla. Bodde på Gråten i Solum. Se Solumslekt.org.
2. Christense Engebretsdatter dpt. 20/8-1769 bg. 24/11-1791. "
Christence Engelbertsdtr. f. Hynie, 22 1/4 aar." Ugift.
Br. ca. 1760.
 

F.f. Engebret Hynies db. Gunder Christen: Jens Baltzersens kone, Live Jensdtr., Christen Larsen, Abraham Andersen, Aslak Christensen.
F.f. Engebret Hynies pb. Christence: Aslak Christensens kone, Johanne Jensdatter, Abraham Andersen, Ole Vindalen, Nils Hynie.

31/8-1772      ENGELBRETH GUNDERSSEN HYNI         Bamble Skifteprot. nr. 7, side 85b.

Hyni           Arvinger: Enka Dorthe Christensdatter og barna:

               1. Gunder Engelbretssen      6 år.

               2. Christense Engelbretsdtr. 3 ”

               Formynder farbror Ole Windahlen for Gunder.

               ----”---- mora med tilsyn av Ole W. for Christense.

Brt: 145 - 1 -  0
Net:  68 - 0 - 10.
I den gamle skifteavskriften er formynderens navn feilaktig tolket som
"Ole Wiesdahlen", mens det riktige skal være «Ole Windahlen». Feilen er

påpekt av Leif B. Kristensen.

Enka Dorthe Christensdatter ble g2g med Jens Christophersen. Se nedenfor.
 

Verksarb., leilending

Jens Christophersen fra Fossum (Hytten) dpt. 16/3-1746 bg. 1/5-1804. ”Jens Christopherssøn und. S.Hynie 58 1/12 aar.”
g1g 18/12-1773 m. enke Dorthe Christensdatter fra Fossum dpt. 25/3-1735 bg. 27/3-1790. ”Jens Hynies kone 61 aar.”

g2g 18/10-1792 m. enke Birgit Ingebretsdatter dpt. 1759 bg. 12/6-1808. ”Enken af Jens Hynie, Birgit Engelbertsdtr., sagt at være 62 aar.”

Br. 1773.


Denne familien er siden nevnt på plassen Ødegården under S. Hyni. Se der.


G.br., leilending

Axel Nilsen Hynie fra N. Grini dpt. 22/3-1752 bg. 24/4-1813. ”Axel Nilsen Hynie 64 aar.”, s.a. Nils Axelsen Grinie.

g. 15/10-1772 m. Gunbor Aslaksdatter fra S. Grini(4) dpt. 25/3-1753 bg. 2/5-1812. ”Axel Nilssøns kone Gunbor Aslaksdtr. f. S.Hynie 59 1/12 aar.”, d.a. Aslak Hansen.

1. Isak Axelsen dpt. 25/10-1772. Ikke i Gjerpen i 1801.

2. Anne Axelsdatter dpt. 17/4-1774 g.m. Solve Larsen Kjær. Se N. Kjær.

3. Mari Axelsdatter (Maren) dpt. 9/2-1777 g.m. kusk Rasmus Christensen. Se Lille Strømdal.

4. Aslak Axelsen dpt. 26/12-1779. Se nedenfor.

5. Marthe Axelsdatter dpt. 15/9-1782 g.m. Lars Larsen Kjær. Se Kjær(9).

6. Nils dpt. 11/12-1785 bg. 22/3-1786. ”Axel Nilsen Grinies s. Nils 1/4 aar.”

7. Hans Axelsen Hynie dpt. 25/2-1787. Se Familie 61 - Kleiva 1801.

8. Margrethe dpt. 29/3-1789 bg. 16/6-1789. ”Axel Nilsen Grinis d. Margrethe 10 uger.”

9. Margarethe Axelsdatter dpt. 1/5-1790 g.m. Lars Eliassen fra Solum. Se Familie 110 - Kleiva 1845.

10. Nils Axelsen Hynie dpt. 5/8-1792. Se Familie 17 - N. Brekke 1845.

11. Gunder dpt. 1/3-1795 bg. 26/3-1796. ”Axel Nilssøns db. Gunder f. S.Hynie 1 1/12 aar.”

12. Gunder Axelsen Hynie dpt. 3/6-1798. Se Familie 112 - Kleiva 1845.

Br. 1796.

F.f. Axel Nilsen Grinies db. Isak: Søren Grinies kone, Marthe Nilsdtr., Søren Grinie, Axel Gundersen, Hans Aslaksen.
F.f. Axel Nilsen Grinies pb. Anne: Søren Grinies kone, Karen Nilsdtr., Nils Grinie, Axel Gundersen, Sven Aslaksen.

F.f. Axel Nilsens pb. Maren fra Sem: Lars Schavens kone, Anne Nilsdatter, Hans Aslaksen, Axel Gundersen Grinie, Nils Nilsen.

F.f. Axel Nilsen Sems db. Aslak: Hans Aslaksen Grinies kone, Marthe Nilsdtr., Søren Grinie, Sven Aslaksen, Tollef Nilsen.

F.f. Axel Nilsen Grinies pb. Marthe: Hans Grinies kone, Marthe Nilsdtr., Jacob Riising, Svend Aslaksen, Nils Nilsen.

F.f. Axel Nilsen Grinies db. Nils: Hans Grinies kone, Inger Gundersdatter, Søren Grinie, Tollef Nilsen, Svend Aslaksen, Anders Nilsen.

F.f. Axel Nilsen Grinies db. Hans: Nils Holms kone, Ingebor Isaksdatter, Anders Nilsen, Tolf Nilsen, Svend Aslaksen.

F.f. Axel Nilsen Grinies pb. Margrethe: Guri Giertsdtr., Abigael Gundersdtr., Søren Grinie, Hans Aslaksen, Tolf Nilsen.

F.f. Axel Grinies pb. Margarete: Søren Grinies k., Anne Axelsdtr., Tolv Nilssøn, Svend Grinie, Nils Gunderssøn.

F.f. Axel Nilssøn Grinies db. Nils: Hans Aslakssøns k., Anne Maria Gundersdtr., Søren Grinie, Anders Nilssøn, Engelbert Grinie.

F.f. Axel Nilssøns db. Gunder fra S. Grinie: Halvor Gunderssøns k., Anne Maria Gundersdtr., Nils Røsager, Søren Grinie, Nils Gunderssøn.
F.f. Axel Nilssøns db. Gunder f. S. Hynie: Alf Aarhuuses enke, Sara Dorothea Jensdtr., Jacob Jenssøn, Nils Gunderssøn, Solve Larssøn.


Denne familien bodde tidligere på N. Grini(A).

 

Arbeider, innerst

Aslak Axelsen Hynie herfra dpt. 26/12-1779, s.a. Axel Nilsen.

g. 2/1-1807 m. Hedvig Halvorsdatter fra Langerød under Berberg dpt. 8/10-1777, d.a. Halvor Gundersen.

1. Halvor Aslaksen dpt. 19/4-1807. Se Familie 20 - Venstøp 1845.


F.f. Aslak Axelssøns db. Halvor f. S. Hynie: Lars Kjærs k., Margarete Axelsdtr., Solve Kjær, Hans Nirissøn, Aslak Halvorssøn, Isak Sørenssøn.

Dette ekteskapet ble oppløst i ca. 1811.

Hedvig Halvorsdatter ble g2g med enkemann Peder Christiansen. Se Familie 4 - Venstøp 1835.

 

Løpenr. 51 (søndre Hyni med Ødegården og Skotland) ble kjøpt av Diderik Cappelen i
Skien i 1823. Hans svigersønn Hans Aall g.m. Marianne Cappelen kjøpte eiendommen
i 1832. Deretter Nils Aall i 1864 og som solgte søndre Hyni til bondeselveie i 1865.


Leilendinger i denne perioden: Johan Wamberg i Skien brukte gården fra ca. 1815.
Anders Pedersen Limie
i Skien fra ca. 1835. Salmaker O. Olsen i Skien i 1865.

 

Landskyld i 1838: S. Hyni l.nr. 51, 2 ½ hud (rev. til 3 skylddaler 7 skilling). Eier Anders Pedersen Limie i Skien.


Se heretter Hyni(2).

 

(C) Gard Strøm.