| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gunborgdalen
Gård nr. 130 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.01.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gunborgdalen - Gunborgsdalen
Landskyld 1/2 hud (6 skind).
 
Gunborgdalen var husmannsplass under midtre Sem fra slutten av 1600-tallet og fram til den ble solgt i 1764 til Christian Nilsen Limi.
Se N. Limi.
På kartet ovenfor fra ca. 1845, er ikke Gunborgdalen før inn, men vi vet at det bodde folk der i ei lita stue også på 1840-tallet.
Gunborgdalen opphørte som boplass rundt 1850. Den har siden bestått av beitemark og noen skogparseller. Det har mot vår tid blitt skilt ut noen hyttetomter der. Gunborgdalen er registrert som naturreservat og innehar en sjelden fauna, som er fredet.


Gunborgdalen ble i 1801 matrikkulert som egen gård.

Her bodde det flere kvinner med navnet Gunborg. Derav trolig gårdsnavnet. 

Gunborg Brynildsdatter f. ca. 1594? bg. 2/5-1697. ”Gunbor Brynnildsdatter fra Gunborsdalen 103 aar, fattig jord.”

Gjerpens-presten på denne tiden (Ole Floor) hadde en tendens til å føre opp gamle folks alder, ved begravelsen, usannsynlig høyt.


Arbeider, husmann

Anders Olsen
f. ca.
g.
21/10-1716 m. Marthe Steensdatter fra N. Foss dpt. 18/10-1685, d.a. Steen Rasmussen.
1. Randi Andersdatter dpt. 5/4-1716.

F.f. Anders Olssøns datter Randj fra Gunborsdalen: Ole Hoppestad, Jan Busk, Erik Lund, Mogens Hoppestads qde.

Denne familien bodde her i 1716.

Arbeider, husmann
Abraham
1. Berthe Abrahamsdatter dpt. 13/10-1720.

Disse bodde her i 1720.

F.f. Abraham Gunborsd(alens) datter Birte: Klocheren, Anders Rust, Isak Nilssøn, Søren Grinis qde., Marta Sem.

Kilde: Matrikkelunderlaget 1723.
Utsæd 1 tønne havre, Høyavling 4 lass, besetning 2 kuer.

Gunborg f. ca. 1639 i Tinn bg. 31/12-1729. ”Gunbor Gunborsdahlen 90 aar.”

Nils Aamots frillebarn avlet i hans æcteskab, med Gunbor Gunborsdalen. "Hd.art mand."(?) dpt. 21/11-1686.
Bg. 8/11-1691.”Nils Aamots frillebarn aflet med Gunbor Lyngaasen 5 aar gml.”

Kilde: Liste over fattige i Gjerpen 1727 (David Monrad). Avskrift ved Jan Christensen, Slekt.org.
"Gunborg (Gundersdatter) Gunborsdalen, 80 aar, Fød paa Tinn, Været her 60 aar i Gunborgsdahlen, Vanfør, gaar med 2 Kjepper - Kand iche leve uden hjelp. For svaghed og alder iche arbejde. Er enche. Ingen børn.


Arbeider, husmann
Jan Gunborgdalen
f. ca. 1699 bg. 17/2-1771. ”
Jan Gunborsdalen 72 aar.”
g. nn f. ca. 1699 bg. 24/5-1770. ”
Jon Gundbiørsdalens kone 71 aar.”
Br. 1770/1771.

Arbeider, husmann

Nils Olsen
fra Numedal f. ca. 1740, s.a. Ole Kittilsen fra Numedal (Se Luksefjellminner 12, s. 27).
g. 30/10-1773 m. Turi Vebjørnsdatter fra Ø. Bø(3) ”Fjellet” f. ca. 1740 bg. 18/6-1786. ”Nils Olsens kone fra Gunborsdalen 46 aar.”, d.a. Vebjørn Halvorsen.
1. Vebjørn Nilsen dpt. 22/1-1775.
2. Ole Nilsen dpt. 9/2-1777.
3. Nils Nilsen dpt. 9/2-1777.
4. Berthe Nilsdatter dpt. 3/5-1778.
5. Ole Nilsen dpt. 6/5-1781.
6. Torkild Nilsen dpt. 18/6-1786.
Br. ca. 1786.

F.f. Nils Olsens db. Vebiøn fra Luxefjeld: Jon Rønnichsens kone, Marthe Røllefsdatter, Jon Rønnichsen, Ole Aslaksen.

F.f. Nils Olsens tvillingsønner Ole og Nils fra Gravelie Ejet: Even Sneltvets kone, Anders Sneltvets kone, Gunhild Olsdatter, Marthe Olsdtr., Anders Sneltvet,
      Nils Aslaksen Berg, Kittil Olsen, Povel Vebiønsen.
F.f. Nils Olsens pb.
Berthe fra Riising Ejet: Anders Christensens kone, Anne Olsdatter, Anders Christensen, Ole Olsen.
F.f. Nils Olsens db. Ole fra Gravelie: Anders Højmyrs kone, Randi Jensdatter, Christen Clausen, Erik Gregoriisen.
F.f. Nils Olsens db.
Torchil fra Gunborsdalen: Torchel Limies kone, Svanou Olsdtr., Torchil Limie, Daniel Gregoriisen, Povel Vebiønsen.

Denne familien flyttet en del rundt. De bodde tidligere på en plass under Gravli, trolig på ”Spellemannsrønningen”.
Deretter var de en stund på en plass i "Puttane" under Rising, før de kom til Gunborgdalen på 1780-tallet.

Turi Vebjørnsdatter var ikke født i Gjerpen. Trolig i Tinn, eller Nore i Nummedal. Hennes bror Paul Vebjørnsen bodde
S. Berg. En annen bror, Halvor Vebjørnsen, var på Drengen i Luksefjell.

Barnedåp i Gjerpen 17/7-1763: Berte Olsdatter.
Turi Vebiønsdatters
uægte pb. Berthe fra Luxefjeld. Barnefader: Soldat Ole Olsen.
Faddere: Abraham Fieldets kone, Joran Ols., Lars Haagensen, Halvor Olsen.

Arbeider, husmann
Ole Gunnulfsen

1. Gunnulf Olsen dpt. 11/11-1787.

F.f. Ole Gunnulsens db. Gunnul fra Gunbiørsdalen: Anders Klevas kone, Isane Isaksdtr., Ole Christensen,Thor Gunnulsen.

Denne familien bodde her i 1787. Se Drengen under Bø i Luksefjell.

Arbeider, husmann
Engebret Christensen

1. Nils Engebretsen dpt. 20/6-1790.

F.f. Engelbert Christenssøns db. Nils fra Gunborsdalen: Jens Klevens kone, Peder Fridericssøns kone, Peder Christenssøn, Isak Christenssøn, Peder Fridericssøn.

Denne familien bodde her i 1790. Se Kolabånn under S. Limi. 

Arbeider, husmann
Johannes Jensen Huken

1. Maren Johannesdatter dpt. 9/9-1798.

Denne familien bodde her i 1798. Se Familie 4 - Kleiva 1801.

Arbeider, husmann
Tormod Olsen f. ca. 1735 bg. 5/6-1803. ”
Tormoe Olessøn f. Gunbordalen, anmeldt at være ved 68 aar.”
g.m. Aaste Sigurdsdatter f. ca. 1737.

Disse bodde her i 1801 og 1803.

Kilde: Tinglysingsprotokollen. Løbenr. 440.
"Skifte efter Ingeborg Halvorsdatter, hvorved denne eiendom er udlagt Stervboenkemanden Anders Nielsen, dateret 14. Dec. 1805, tingl. 6. Dec. 1826."

Skredder, leilending
Ole Ingebretsen fra Rød i Siljan
Br. 1832.

Denne familien flyttet videre til V. Sokka i 1835.

Av folketellingen 1835, får vi greie på at "Gunbiørndalen" lå i Gravli Rohde. Rode betyr distrikt.
Ingen beboere.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

440

Gunbjørnsdal

Anders Nielsen (N. Limi)

3 skind

0 daler - 3 ort - 23 skilling

441 ditto Christian Nielsen (Hjellen) 3 skind ditto


Kilde: Folketellingen 1845.
"Gunbjørnsdalen". Ei stue lå på eiendommen med løpenr. 440 (senere bnr 1 og 2).
Eier i 1845: Jan Christiansen Limi på Hjellen


Daglønner, husmann
Frans Halvorsen fra Gløsmyr
dpt. 13/12-1789 d. 22/3-1879 på Fossum, s.a. Halvor Fransen Gløsmyr.
g. 3/10-1816 m. Karen Kirstine Ingebretsdatter fra Dyrkoll
dpt. 12/4-1795 d. 6/4-1855 under Tufte, d.a. Engebret Rasmusen Dyrkoll.
Br. ca. 1841. Se Gløsmyr.

Fattiglem: Inger Hansdatter f. ca. 1795. Ugift.

Den første delinga av Gunborgdalen fant sted den 15. august 1855.

Arbeider, husmann
Christian Christiansen Limie fra Hjellen dpt. 26/12-1808, s.a. Christian Nilsen Limie.
g. 29/12-1835 m. Georgine Pedersdatter fra Mauråsen under Tufte f. 22/4-1810, d.a. Peder Jansen Aasen.
Forlovere: "Peder Isaksen under Sem og Anders Nilsen Limie."

Bruker ca. 1850.

Denne familien fikk to barn i Gunborgdalen før de flytta til "Ammeruddokka" i Solum i 1863.
Tidligere bodde de flere år på Bratsbergkleiva. Se Familie 28 - Kleiva 1845.

 

Kilde: Tinglysingsprotokollen. Løbenr. 440.
"Skjøde fra Anders Nielsen til sønnene Harald og Gunder Anderssønner, hver for halvdeler, herpaa og paa løbenr. 146, for 1000 Spd.,
dat. 9. Dec. 1853. tingl. 9. Jan. 1854."
"Delings- og Skylddelingsforretning, hvorved Gunder Andersens andel, som bnr. 2, er udskilt, afholdt 15.,tingl. 16. August 1855."


Kilde: Folketellingen 1865.
L.nr 440. Ubeboet. Ingen Udsæd. Eier, Harald Andersen Limi.
L.nr 441. Ubeboet. Ingen Udsæd. Eier, Gunder Andersen Limi, Hjellen.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

440a

Gunbjørnsdal

Harald Andersen

0 daler - 1 ort - 12 skilling

440b ditto Gunder Andersen ditto
441 ditto Jahn S. Grinis enke 0 daler - 2 ort - 15 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

130

1

440a

Gunborgsdalen

Gunborgsdalen

Harald Andersen

0 - 2 - 0

0 mark 77 øre

130 2 440b ditto ditto Andreas Gundersen 0 - 1 - 23 0 mark 77 øre
130 3 441 ditto ditto Nils Isaksen 0 - 3 - 23 1 mark 35 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

130

1

Gunborgsdalen

Gunborgsdalen

Andreas Haraldsen

0 mark 77 øre

130 2 ditto ditto Andreas Gundersen 0 mark 77 øre
130 3 ditto ditto Nils Nilsen 1 mark 02 øre
130 4 ditto Gunborgsdalsaasen Nils Isaksen 0 mark 33 øre


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregisteret. Gnr 130 - bnr 1.
"Skjøde fra Andreas Haraldsen Limi til Christian Olsen Eriksrød for kr. 3500, dat. 12. april, tingl. 24. juni 1905."
"Skjøte fra Kristian Olsen Eriksrød til Carl Malterud for kr. 4000, dat. 1., tingl. 16. juli 1913."
"Uskiftebevilling for C. Malterud efter avdød hustru Martha Sofie Malterud, dat. 15/11-1930, tingl. 5/12-1930."
"Skjøte fra Carl Malterud til Anton Reiersen for kr. 8000, med forbehold for selgeren til en tomt, som senere skal utskilles, rett til
vand fra en olle samt veirett, i tilfelle salg av nevnte tomt, skal eieren av hovedbølet ha forkjøpsrett, dat. 15/11-1930, tingl. 5/12-1930."
"Skylddelingsforretning, avholdt 15/8-1932, tingl. 26/8-1932, hvorved til C. Malterud, Skien, er utskilt bnr 5 'Martas Minde' av skyld 0 Mark 03 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 3/8-1940, hvorved er utskilt bnr 8 'Torkildsbu', av skyld 0 mark 15 øre. Tingl. 12/8-1940."
"Skylddelingsforretning, avholdt 26/8-1944, tingl. 5/9-1944, hvorved til Anker Reiersen er utskilt bnr 9 'Sjøgløtt' av skyld 0 mark 02 øre."
"Skjøte fra Alma Reiersen f. 30/8-1871 (uskiftebrev after avdøde Anton Reiersen av 12/12-1940), til Karl Fosjord f. 3/3-1887 for kr. 7000, dat. 20/3-1947, tingl. 2/4-1947."
"Konsesjon meddelt Karl Fosjord i Landbruksdepartementets skriv av 8/3-1947."

Om noen ønsker å vite mer tinglyste dokumenter, gå inn på Digitalarkivet.

For å vise hvem som eide hva i Gunborgdalen i 1950 gjengis nedenfor Matrikkelutkastet 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

130

1

Gunborgsdalen

Karl Fosjord (+ hytte)

0 mark 57 øre

130 2 ditto Haakon A. Haugerød 0 mark 70 øre
130 3 ditto Fru Ellen Christensen 0 mark 52 øre
130 4 Gunborgsdalsåsen Kristian Nilsen Baugerød 0 mark 33 øre
130 5 Martas Minde Ivar Wattenberg Isaksen (hytte) 0 mark 03 øre
130 6 Lyngenborg Johan O. Ihme (hytte) 0 mark 02 øre
130 7 Gunborgåsen Gustav Andreassen (hytte) 0 mark 05 øre
130 8 Torkildsbu Fru Gudrun Isaksen og frk. Anni Isaksen (hytte) 0 mark 15 øre
130 9 Sjøgløtt Gjermund Meltvedt (hytte) 0 mark 02 øre
130 10 Sørteigen Fru Ellen Christensen 0 mark 50 øre

Gunborgdalen naturreservat har en sjelden fauna og ble derfor for mange år siden fredet. Jeg har, på en av
mine vandringer i Gunborgdalen på 1990-tallet, sett Gaupe på en avstand av 2-300 m. G.S.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.