ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune i Telemark.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.11.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Bø 3 - Bø østre
Utskilt i ca. 1686 fra hovedbølet av Bø østre. Gml. l.nr. 114. Det senere br. nr. 3.

I Løvenskiold-Fossums eie siden 1739.

Landskyld i 1801: 1 hud 6 skinn (1 1/2 hud).

Denne boplassen ble slettet rundt 1890. Den lå på samme side av Fjeldet som Lifjell ligger.

Arbeider, leilending
Jens Fieldet
g.m. Gunhild (Andersdatter?)
1. Nils Jensen f. ca. 1687. Se Setret i Luksefjell.
2. Gunder Jensen f. ca. 1693. Se nedenfor.
Br. 1686.

I slekt med:
Tyge Andersen fra Nygård under Meen dpt. 22/10-1682 bg. 26/3-1744.”Tyge Anderssøn, 63 aar.”
g1g 27/1-1712 m. Christine Jansdatter (Jensdatter?).
g2g 31/10-1723 m. Karen Nilsdatter fra Moeje?
0. bg. 8/1-1713. ”Tyge Anderssøns dødfødde Pigebarn fra Luxefield.”
1. Anne Tygesdatter dpt. 31/12-1713.
F.f. Tyge Moejes datter Anna: Nils Janssøn Luxefield, Amund Ericsøns Søn, Peder Luxefields qnde.

12/12-1717: uægte barn Lars. Moderen Marta Andersdtr. Barnefader Jon Sørenssøn Soldat.
Test: Gabriel Fos. Tyge Fieldet.
Jon Nygaards qde., Inger Nygaard. Barnet: Lars Jonsen

12/6-1718: U=ægte barn Maren. Moder Inger Andersdatter Nygaard. Barnefader udlagt Jon Anderssøn soldat.
Test: Tyge Fieldet.
Christen S...u... . Jens Fieldets qde Gunnild; Anne Svendsdatter. Barnet: Maren Jonsdatter.

Arbeider, leilending
Peder Thomesen fra Ø. Bø f. ca. 1669 bg. 7/6-1716. ”Peder Luxefield 47 aar.”, s.a. Thomes Luxefield.
g1g 1/1-1690 m. Anne Hansdatter f. ca. 1639 bg. 2/7-1703. ”Peder Luxefields qvinde Anna 64 aar gammel.”
g2g 29/9-1703 m. Kirsten Jansdatter (Jensdatter?)
1. Johannes dpt. 1683 bg. 27/11-1700. ”Peder Luxefields søn Johannes, 17 aar g.”
Br. 1690.

Arbeider, leilending
Gunder Jensen herfra f. ca. 1693, s.a. Jens Fieldet. Se ovenfor.
g. 24/1-1719 m. Inger Lucasdatter fra Sætret, d.a. Lucas Engebretsen.
Br. 1720.

Denne familien flyttet i ca. 1737 til S. Sneltvedt(A). Gunder døde siden på Haukeroa under Bø.

Arbeider, leilending
Johannes Fjeldet
Br. 1738.

Arbeider, leilending
Vebjørn Halvorsen fra Nore i Numedal f. ca. 1708 bg. 17/3-1765. ”Vebiøn Halvorsen 57 aar.”
g. i Nore krk. 6/10-1739 m. Helge Paulsdatter f. ca. 1706 bg. 28/10-1781. ”Vebiøn Fiellets Enke 75 1/2 aar.”
Forlovere: Tosten Kittilsland og Giæst Hustveit.
1. Turi Vebjørnsdatter dpt. 17/6-1740 i Nore g.m. Nils Olsen. Se Spillemandsrødningen under Gravli. Se også Gunborgdalen. Se barnedåpen nedenfor.
2. Torgon bg. 6/5-1742. ”Vebiøns Torgon, 2 uger.”
3. Halvor dpt. 7/7-1743 bg. 24/5-1744. ”Vebions Halvor, 1 aar.”
4. Halvor Vebjørnsen dpt. 30/5-1745. Se Drengen u. Bø.
5. Margit dpt. 22/10-1747 bg. 29/11-1747. ”Vebiøn Fielles pb. Margith, 9 uger.”
6. Torgon dpt. 8/6-1749 bg. 24/7-1751. ”Vebiøn Fiellets dtr. Targu 2 aar.”
7. Paul Vebjørnsen dpt. 20/2-1752. Bodde på Drengen i 1. ekteskap. I sitt 2. ekteskap, bodde han på S. Berg.
8. Nils dpt. 25/5-1755 bg. 8/6-1755. ”Vebiøn Fieldets s. Niels 4 uger.”
9. Ole Vebjørnsen dpt. 25/7-1756.
10. Karen bg. 7/3-1759. ”Vebiøn Fielles d. Karen 9 dage.”
11. Gunhild Vebjørnsdatter dpt. 24/8-1760 g.m. Ole Gunnulfsen. Se Drengen u. Bø.
Br. 1742.

F.f. Vedbørn Fieldets Halvor: Nils Hoppestad, Gulbrand Fieldet, Anders Fieldet, Ingebret Fieldets qde., Anne Fieldet.
F.f. Vedbiøn Fieldets Halvor: Christopher Venstøb, Kisti Guldlichs(?)., Micel Fieldets qde., Anne Andersdatter.
F.f. Vebiøn Fieldets pb. Margit: Engebret Lucassens kone, Maria Andersdtr., Nils Hoppestad, Rønnich Jonsen.
F.f. Vedbiøn Fieldets pb. Targu: Engebret Lucassens kone, Karen Asbiønsdtr., Gulbrand Jislesen, Ole Andersen, Jens Gundersen.
F.f. Vebiøn Fieldets db. Povel: Rønniche Jonsens kone, Kisten Olsdtr., Henning Jønneval, Michel Lucassen, Isak Gulbrandsen.
F.f. Vebiøn Fiellets db. Nils: Rønniche Jonsens kone, Ole Sivertsens kone, Ole Vammen, Gulbrand Fieldet.
F.f. Vebiøn Fiellets db. Ole: Christen Jønnevals kone, Ragnil Gundersdatter. Gulbrand Jislesen, Jon Olsen.
F.f. Vebiøn Fielles pb. Gunnil: Johannis Rønningens kone, Jøran Olsdtr., Johannes Rønningen, Anun Olsen.

Denne familien kom fra Nore sogn i Rollag pr.gj. i Numedal. Det ser ut til å være familiebånd
mellom denne familien og Ole Anulfsen Hvammen på V. Bø i Luksefjell. Det kan vise seg at
fruene er søstre.

Barnedåp i Gjerpen 17/7-1763:
Turi Vebiønsdatters uægte pb. Berthe fra Luxefjeld. Barnefader: Soldat Ole Olsen. (Berthe Olsdatter f. 1763).
Faddere: Abraham Fieldets kone, Jøran Ols., Lars Haagensen, Halvor Olsen.

Arbeider, leilending
Abraham Nilsen fra Sølland i Siljan dpt. 1/4-1716 i Siljan bg. 12/8-1784. ”Abraham Fieldet 70 ½ aar.”, s.a. Nils Jonsen Søeland (1694-1734) og Helje Olsdatter fra Skilbred i Siljan.
g. 8/9-1753 m. Margrethe Eriksdatter fra N. Oterholt dpt. 22/1-1730 bg. 25/4-1789. ”Abraham Fieldets enke 63 aar.”, d.a. Erik Jensen Oterholt.
1. Erik dpt. 5/8-1753 i Siljan.
2. Christen Abrahamsen dpt. 28/7-1754 i Siljan.
3. Helge Abrahamsdatter dpt. 21/3-1756 i Siljan g.m. Jon Rønniksen. Se nedenfor.
4. Dorthea Abrahamsdatter f. ca. 1757 i Siljan g.m. Johan Rollefsen Hogstad. Bodde på Hogstad i Siljan.
5. Ingeborg dpt. 24/9-1758. Født på Sølland.
6. Erik Abrahamsen f. ca. 1761. Se Berberg(B).
7. Randi Abrahamsdatter dpt. 18/8-1765 i Gjerpen g1g m. enkemann Ole Olsen Henningsdalen g2g m. enkemann Torjer Olsen på Tvinnhella.
8. Anne Abrahamsdatter dpt. 2/2-1768 g1g m. Halvor Fransen Gløsmyr g2g m. enkemann Halvor Hansen på N. Kise.
9. Inger dpt. 18/11-1770 bg. 3/8-1771. ”Abraham Fielles d. Inger 3/4 aar.”
Br. 1765.

F.f. Abraham Fieldets pb. Randi: Povel Fieldets kone, Giøran Olsdatter, Povel Fieldet, Christen Eriksen.
F.f. Abraham Fieldets pb. Anne: Ole Michelsens kone, Marthe Olsdatter, Ole Michelsen, Thorchil Olsen.
F.f. Abraham Fieldets pb. Inger: Ole Michelsens kone, Anne Christensdtr., Anders Kiær, Nils Olsen.

Denne familien bodde på Sølland i Siljan mellom 1753 og 1765.

13/9/1784                    ABRAHAM NIELSSEN Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 650a.
Østre Bøe                     Arvinger:
i Luxefjell                     Enka Margrethe Eriksdatter og barna:
                                        1. Erik Abrahamssen 23 år. (Står feil: ”Abraham Erikssen”).
                                        2. Helge Abrahamsdtr. g.m. Jon Rønnichsen på Bøe.
                                        3. Dorthea Abrahamsdtr. g.m. Johan Rollevssen Hogstad i Slemdal.
                                        4. Randi Abrahamsdtr. 19 år, tjener hos Paul Fjellet.
                                        5. Anne Abrahamsdtr. 17 ” , --”-- -”- Halvor Fjellet.
                                       Enka tok Halvor Fjellet til laugverge.
                                       Formynder for Erik ble farbror Ingvald Nielssen Søeland i Slemdal.
                                       Formynder for Randi og Anne ble svogeren Jon Rønnichsen.
Brt: 33 - 3 - 6
Gjeld: 33 - 3 - 6.            Gården østre Bøe tilhørte kammerherre Løvenskiold.

Arbeider, leilending
Jon Rønniksen fra Haugedal dpt. 18/7-1745 d. 24/1-1825. ”Enkemand John Rønniksen, østre Bøe i Luxefield, 80 aar.”, s.a. Rønnik Jonsen.
g. 21/10-1773 m. Helge Abrahamsdatter herfra dpt. 1753 d. 5/5-1819. ”Helje Abrahamsdatter, østre Bøe i Luxefield, 66 aar.”
1. Anders Jonsen dpt. 20/2-1774. Se nedenfor.
2. Anne Jonsdatter dpt. 30/6-1776 g.m. Ole Knudsen. Se Høgli u. Dali.
3. Berthe dpt. 11/10-1778 bg. 16/10-1785. ”Jon Fieldets dtr. Berthe 7 aar.”
4. Inger dpt. 4/6-1781 bg. 13/4-1783. ”Jon Rønnichsens d. Inger 2 aar.”
5. Inger dpt. 1/2-1784 bg. 1/5-1785. ”Jon Rønnichsens d. Inger 1 1/4 aar.”
6. Abraham Jonsen dpt. 3/9-1786.
7. Berthe Jonsdatter dpt. 24/5-1790 (Tvilling) g.m. Anders Hansen. Se S. Grinilia.
8. Rønnik bg. 24/5-1790. ”Jon Rønnichssøns s. Rønnich 1 1/2 uge.” (Tvilling)
9. Karen Margarete dpt. 3/8-1794 bg. 4/12-1796. ”Jon Rønnichssøns pb. Karen Margarete f. Østre Fjeldet 2 1/3 aar.”
Br. 1785.

F.f. Jon Rønnichsens db. Anders fra Luxefjeld: Anders Rønnichsens kone, Berthe Rønnichsdtr., Søren Grinie, Anders Rønnichsen.
F.f. Jon Rønnichsens pb. Anne fra Luxefjeld: Lars Fielles kone, Karen Rønnichsdtr., Søren Grinie, Povel Vebiønsen.
F.f. Jon Rønnichsens pb. Berthe fra Luxefjeld: Lars Fieldets kone, Christence Rønnichsdtr., Søren Grinie, Ole Rønnichsen.
F.f. Jon Rønnichsens pb. Inger fra Luxefjeld: Ole Rønnichsens kone, Randi Abrahamsdtr., Ole Rønnichsen, Erik Abrahamsen.
F.f. Jon Rønnichsens pb. Inger fra Luxefjeld: Ole Rønnichsens kone, Randi Abrahamsdtr., Ole Rønnichsen, Erik Abrahamsen.
F.f. Jon Rønnichsens db. Abraham fra Luxefield: Ole Rønnichsens kone, Anne Abrahamsdtr., Anders Rønnichsen, Erik Abrahamsen.
F.f. Jon Rønnichssøns pb. Berthe: Ole Henningsdalens k., Margarete Tollevsdtr., Erik Abrahamssøn, Ole Olessøn, Ole Rønnichssøn.
F.f. Jon Rønnichssøn østre Fieldets pb. Karen Margarete: Ole Henningsdalens k., Karen Halvorsdtr., Erik Abrahamssøn, Halvor Halvorssøn, IsakAnderssøn.

Jon var født på plassen Flittig u. Mo, men vokste opp i Haugedal.

26/2/1810         JON RØNNICHSSEN             Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 370b.
Østre Bøe         og HELGE ABRAHAMSDATTER
i Luksefjell         - gamle og svake -
                        Arvinger: Barna:
                    1. Anders Jonssen 36 år, heime.
                    2. Abraham Jonssen 23 1/2 ” , do
                    3. Anne Jonsdtr. g.m. Ole Knutssen Dahle.
                    4. Berthe Jonsdtr. 20 år.
                    Verge ble Halvor Halvorssen.
                    Gården tilhørte Fossum Jernverk.
Brt: 273 - 1 - 12.
Net: 247 - 0 - 6  

G.br., leilending av ½ hud.
Anders Jonsen Fjeld herfra dpt. 20/2-1774 d. 6/9-1869 her. (Presten i Sauherad skrevet Andres og ikke Anders).
g. i Sh. 16/10-1800 m. Karen Henriksdatter Lindberg fra Bolvik under M. Voltveit i Sauherad f. 1779 d. 24/8-1850 her, s.a. skredder Henrik Andreasen Lindberg (1741-1811) og Aase Maria Larsdatter (1751-1802).
Forlovere: "Ellev Olsen, Ole Knudsen."
1. Jon dpt. 1/1-1802 bg. 27/5-1810. ”Anders Jonssøns db. Jon f. Ø.Bøe i Luxefjeld, paa hvem faldt et Træe i Skoven 9 5/12 aar.”
2. Anne Margrethe Andersdatter dpt. 29/3-1804 g.m. Ole Abrahamsen Kaasa. Bodde ikke i Gj. 1835/45.
    Barn 1. Ingeborg Olsdatter f. 1831.
    Barn 2. Karen Olsdatter f. 1833.
    Barn 3. Anne Olsdatter f. 1836.
    Barn 4. Maren Olsdatter f. 1838.
3. Hedevig dpt. 28/6-1807 bg. 8/1-1809. ”Anders Jonssøns pb. Hedevig f. V. Bøe i Luxefjeld 1 7/12 aar.”
-   bg. 31/5-1807. ”Anders Jonssøns dødfødte pb. f. Ø.Bøe i Luxefjeld.”
4. Anne Helvig Andersdatter f. 22/8-1810 g.m. Svend Sigfridsen. Se Fossum 1845.
5. Maria Andersdatter f. 9/8-1812 g1g m. Gunder Eriksen Kiise på Rød under Kise. Enke Maria Andersdatter ble g2g m. Erik Olsen Hoppestad. Se Hoppestad(1).
6. Karen Andersdatter f. 15/9-1815 g.m. Clemet Johannesen. Se nedenfor.
7. Ingeborg Andersdatter f. 3/8-1818 g.m. Andreas Mathisen fra Nakkjem(1) i Lardal f. 1810. Emigrerte til Amerika.
8. Maren Andersdatter f. 22/8-1821 g.m. Ole Johannesen. Se Haukeroa under Bø.
Br. 1810.

F.f. Anders Jonssøns db. Jon f. Ø.Bøe i Luxefjeld: Isak Sæterets k., Karen Jonsdtr., Isak Anderssøn, Erik Berreberg, Ellev Olessøn.
F.f. Anders Jonssøns pb. Anne Margarete f. Luxefjeld: Ellev Olessøns k., Maria Henricsdtr., Erik Berreberg, Ellev Olessøn, Abraham Jonssøn.
F.f. Anders Jonssøns pb. Hedevig f. Fjeldet østre: Halvor Fjeldets k., Maria Lindberg, Erik Berreberg, Ellev Olessøn, Abraham Halvorssøn.
F.f. Anders Jonssøns pb. Anne Hedevig f. Ø.Bøe i Luxefjeld: Halvor Fjeldets k., Karen Olesdtr., Halvor og Abraham Halvorsssøn, Halvor Olessøn.
F.f. Anders Jonssøns pb. Maria f. Ø.Bøe i Luxefjeld: Gulbrand Larssøns k., Birthe Jonsdtr., Halvor Fjeldet, Ellev og Christopher Olessøn.

Karen Henriksdatter hadde følgende søsken i Gjerpen: Skredder Anders Henriksen Lindberg f. ca. 1783.
Se Tveitsua på Tveten u. Rising, Berthe Sophia Henriksdatter g.m. Ellef Olsen på Ramsmyr u. Fjelldalen
og
Maria Henriksdatter f. 1785 g.m. Ole Wiersen på Osebakken. Se Familie 27 - Borgestad 1835.

Tjenestefolk i 1835: Abraham Olsen f. 1815 og Ole Knudsen f. 1816.
I 1845: Ole Rollevsen f. 1816, Karen Olsdatter f. 1825 og Karen Olsdatter f. 1832.
Husstanden bestod i 1856 av 6 mennesker.

Skogsarb., leilending
Clemet Johannesen fra Solverød i Siljan f. 1812 på Gåserud i Sandsvær d. 12/12-1878 på Bø i Luksefjell, s.a. Johannes Clemetsen.
g. 26/6-1840 m. Karen Andersdatter herfra f. 15/9-1815.
Forlovere: Lars Pedersen Moe og Peder Johannesen Grinilie.
1. John Klemetsen f. 7/10-1840. Se nedenfor.
Br. 1861.

Clemet Johannesen er meldt innflyttet til Bø i Luksefjell den 14/3-1840.
Han kom hit som ungkar, 28 år gammel. Han hadde med seg attest fra
Sogneprest Klem i Sandsvær datert den 10/3-1840.

I 1865 bodde sønnen John her med sin kone og 2 barn. Tjenestefolk:
Thore Paulsen fra Sandsvær(22), Maren K. Hansdatter fra Sandsvær(29)
og Marie Halvorsdatter fra Gj. Barnepige(15).

Skogsarbeider, leilending
John Klemetsen herfra f. 7/10-1840.
g. 9/3-1862 m. Anne Nilsdatter fra Flittig under Mo f. 30/12-1834, d.a. Nils Pedersen Flittig.
Br. 1875.

Denne familien bodde først her som innerster hos Clemet Johannesen. I 1875 hadde John leilendingskontrakt her.
Gamlefar Clemet og kona Karen hadde føderåd.
De hadde i 1875 2 hester, 8 kuer, 2 ungdyr, 12 sauer og 1 gris. Dette var meget bra i datidens Gjerpen.
I 1888 kjøpte John Clemetsen Gravli(1) og familien flyttet dit.

Skogsarbeider, forpakter
Paul Nilsen fra Lardal f. 1834.
g.m. Elise Helene Larsen fra Sandsvær f. 1837.
1. Jørgine Olava Paulsdatter f. 1864 i Botne.
2. Karen Kirstine Paulsdatter f. 1870 Botne.
3. Lars Johan Paulsen f. 1873 Botne. Bodde i 1900 i Skien.
4. Anna Olette Paulsdatter f. 1879 i Ramnes.
Br. ca. 1885.

Denne familien tilhørte den Jarlsbergske frimenighet - senere D.E.L.K. (Den Evangeliske Lutherske Kirke).

Kilde: Fra Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan Miniforlag.
I følge Jon Grinilia, ble dette bruket nedlagt og husene revet i ca. 1890 ”da Løvenskiold ikke ønsket å ha så nære naboer til sitt jaktslott Sophies Minde”.
Jon Grinilia skriver også: ”I vannkanten, like syd for Fjellbrua, fant man flere pilspisser dypt nede i grusen i elvekanten, da man tok opp grus der til Fjellveien i 1912.”

(C) Gard Strøm.