| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Sætret - Luksefjell
Gård nr. 23 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.12.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Putland
Småbruk utskilt fra N. Sætre og ryddet i 1916.

Eier: Løvenskiold-Fossum.

Putland er såpass nytt at det ikke er inntegnet på kartet ovenfor.


Putland. Foto: Gard Strøm 5.11.2013.

Skogsarbeider, forpakter
Johan Anton J. Gusland
(Anton Gusland) fra Andebu, Vestfold f. 7/8-1877 d. 8/5-1922 i Putland av Tuberkulose, s.a. g.br. Johannes Olsen Gusland.
g. i Gjerpen 28/10-1916 m. Julie Sofie Limi fra Limi(2) f. 18/3-1893 d. etter 1922, d.a. Andreas Gundersen Limi. 
Forlovere: "Nils Olsen Sætre, Johan Olsen i Skien."
1. Tomine Alvilde Gusland f. 14/2-1919 i Putland.
2. Agnes Gusland f. 31/1-1921 i Putland.

Br. 1916.

Julie Limi var i tjeneste på en av Dale-gårdene før hun giftet seg.

Etter at Anton Gusland døde i 1922, flytta enka med småjentene til Gusland i Andebu og flytta inn på gården til sin svoger,
som var bror til Anton.

Skogsarbeider, forpakter
Halvor Aasland
(Halvor Torbjørn A. Aasland) fra Tørdal i Drangedal f. 23/2-1880 d. 22/4-1965, s.a. Andreas og Tolline Aasland i Tørdal.
g. i Tørdal 8/9-1911 m. Anne Elise Eriksdatter Evja fra Nissedal f. 11/8-1888 d. 3/9-1979, d.a. Erik Andersen Evja.
1. *Arne Johan Aasland (Arne Aasland) f. 25/4-1909 på Evja i Nissedal. Se V. Bø(1).
2. Mari Torine Aasland (Torine Aasland) f. 16/2-1912 på Nygård i Tørdal g.m. Oskar Olsen. Se Luksefjellv. 234 under Limi.
3. Andreas Aasland f. 13/2-1914 på Nygård i Tørdal. Se Ø. Bø(4).
4. Borghild Marie Aasland f. 27/3-1916 på Nygård i Tørdal g.m. Oskar Eugen Eriksen. Se Petersborgv. 4 under Rising.
5. Anna Olette Aasland f. 5/5-1918 på Nygård i Tørdal.
6. Einar Aasland f. 24/10-1920
på Nygård i Tørdal. Se Gulsetv. 73 under Strømdal.
7. Agnes f. 3/6-1921 på Nygård i Tørdal. Døde som lita.
8. Olaf Aasland f. 11/5-1923 i Putland. Se Luksefjellv. 166 under Grini.
9. Agnes Helene Aasland f. 6/7-1925 i Putland g. 14/6-1947 m. Rolf Lars Rønning fra Skien f. 10/8-1922, s.a. Halvor Rønning. Bosted: Gregorius Dagssonsg. 22 i Skien.
Br. 1923.

H. Aasland med familie bodde på - eller brukte jorda på - S. Haugedal i tiden 1930-1948.
Halvor Aasland var nevnt som forpakter da datteren Agnes gifta seg i 1947.

*Fra Nissedal kirkebok:
"Arne Johan f. 25/4-1909 i Nissedal kirke, foreldre: Tjenestepige Anne Eriksd. Evja i Nissedal f. 1888 og dagarb. Jørgen Torsen Hagen fra Tørdal f. 1889."

Skogsarbeider, forpakter
Gunnar Olsen Rønningen
fra S. Rønningen under Bø f. 14/12-1900, s.a. Ole Torkildsen Rønningen.
g.m. Karen Ekornrød fra Ekornrød(B) under Mo f. 30/10-1903, d.a. Lars Østensen Ekornrød.
Br. 1932.

Gunnar Rønningen bodde i Henningsdalen under Mo fra  1925-1930.
De b
ygde hus i Luksefjellv. 204 på Limi før 1950 og flyttet dit.

Skogsarbeider., forpakter
Halvor Ellefsen Økter
fra Økterplassen f. 11/1-1891 d. 4/11-1965, s.a. Ellef Halvorsen.
g.m. Johanne Olsen fra Sandsvær f. 1/1-1899 d. 19/6-1970, d.a. Olav Andersen og Aase Halvorsen.
Br. 1946.

Se Solum i Luksefjell hvor de bodde lengst.

Halvor Økter beskrev plassens grenser slik på 1950-tallet:
”Mot syd: Fjellvannets nordre ende og Sætre. Vest: Sætrekollen, nord: Hestemyrfjellet og øst: Prestekollen.”

Skogsarb., forpakter
Olav O. Kleiva
.
g.m. Lilli Borge fra Siljan, d.a. Hans Borge f. i Sandsvær og Gunda f. i Solum.
Br. 1953.

Lilli Kleivas søster Astrid var gift med Hans Gavelstad. Se N. Rønningen.

Jordbruket på Putland er nedlagt, men husene består. Her drives det i dag turistvirksomhet.

(C) Gard Strøm.