ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Høymyr
Gård nr. 132 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til post@gamlegjerpen ved Gard Strøm.Oppdatert 21.04.2024
 


Høymyr søndre - Høymyr 2
Gammelt løpenr. 443b, 473c.

Utskilt fra Høymyr(1) i 1815. Landskyld 1815: 6 skind.

En gård med en landskyld på 6 skind (1/2 hud) kan betegnes som et småbruk.


Høymyr bnr 2, med bedehuset til venstre (i dag Grendehus).
 

Adresse i dag: Gravliv. 49, 3719 Skien.

G.br., selveier
Gjert Ellingsen Høimyr
fra Høymyr(1) dpt. 20/3-1785 d. 3/3-1866 på Høymyr, s.a. Elling Olsen Høimyhr.
g. 17/11-1812 m. Maren Nilsdatter ("Mari") fra Røsaker(1) dpt. 2/7-1786 d. 26/8-1870 på Høymyr, d.a. Nils Nilsen Røsager.
1. Gunborg Gjertsdatter f. 19/8-1812 d. 14/12-1886 på N. Limi. Bodde og arbeidet på gården hos sin søster Signe Gurine på Limi. Ugift.
2. Ingeborg f. 4/1-1816 d. når?
3. Nils Gjertsen f. 2/11-1818. Overtok gården.
4. Ellef f. 18/2-1821 d. 14/4-1824.
5. Ole f. 16/12-1823 d. 2/4-1824.
6. Ingeborg Gjertsdatter f. 16/7-1825 d. 6/1-1852 på Høymyr. Bodde hjemme. Ugift.
7. Signe Gurine Gjertsdatter f. 10/3-1828 g.m. enkemann Harald Andersen Limi. Se Limi(1).
8. Anne Gjertsdatter f. 10/1-1831 g.m. Halvor Johnsen. Bodde på Bøle. Se Familie 1 - Bøle 1865.
Eier 1812.

F.f. Geert Ellingsøns pb. Gundborg f. Høimyr: Ole Hobeks k., Anne Anunsdtr., Lars Ellingsen, Ole Ellingsen, Nils Nilsen.
F.f. Giert Ellingsens Ole:
Pige Ingeborg Aslaksd. Høimyr, pige Kirsti Jansd. Kausanrød, Lars Ellingsen ib., Halvor Ellingsen ib., Jørgen Amundsen Høglie.

Gjerts gamle mor, Ingeborg Gjertsdatter, bodde her i 1835.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

443b

Høymyr

Gjert Ellingsen

6 skind

2 daler - 2 ort - 3 skilling

473c Kleven ditto 1 skind 0 daler - 1 ort - 12 skilling


G.br., selveier

Nils Gjertsen Høimyr
herfra f. 2/11-1818 d. 18/2-1902 på Høymyr.
g. 21/4-1840 m. Maren Zachariasdatter fra S. Berberg f. 22/8-1814 d. 11/2-1891 på Høymyr, d.a. Zacharias Olsen Berreberg.
1. Ole f. 9/5-1840 d. 29/5-1842.
2. Ingeborg Nilsdatter f. 6/4-1842 g.m. Lars Magnus Andersson. Se Familie 32 - Venstøp 1891.
3. Zakarias Nilsen f. 20/11-1844. Flyttet ut av sognet?
4. Ole Nilsen f. 24/3-1849 d. 6/5-1880. Trolig ugift.
5. Simon Nilsen f. 19/1-1852. Overtok gården.
6. Maren Karine Nilsdatter f. 2/2-1855 g. 24/10-1875 m. Johannes Johnsen (Jansen?) fra Siljan f. 1851.
Eier 1858.

Alle Maren Zachariasdatters søsken emigrerte til N. Amerika. De fleste på 1840-tallet.
Se ellers barna til Zacharias Olsen på S. Berreberg.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

443b, 473c

Høimyr og Kleven

Nils Gjertsen

1 daler 2 ort - 16 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

132

2

443b, 473c

Høimyr

Høimyr

Nils Gjertsen

1 - 3 - 15

3 mark 95 øre


G.br., selveier

Simon Nilsen Høimyr
herfra f. 19/1-1852 d. 14/9-1935.
g. 3/11-1890 m. Ina Marie Hansdatter fra Stormyr under Omsland i Kjose, Brunlanes f. 25/4-1853 (døpt i Eidanger) d. 18/2-1912, d.a. Hans Hansen Stormyr fra Høgås ved Sætret under Rising.
1. Nils Simonsen Høimyr f. 4/12-1891 g1g m. Ingrid Marie Sølland fra N. Frogner(16) f. 9/6-1894 d. 13/12-1927 g2g 1930 m. Elfrida Skjærvold f. 12/10-1907.
    Barn 1. Karl f. i mars 1918 d. 14 timer gml.
    Barn 2. Sigurd f. i okt. 1920 d. 8 dager gml.
    Barn i 2. ekteskap:
    Barn 3. Simon Høimyr f. 1931.
    Barn 4. Harald Høimyr f. 1932.
    Barn 5. Anne Marie Høimyr f. 1934.
    Barn 6. Inger Johanne Høimyr f. 1937.
    Barn 7. Åse Margrethe Høimyr f. 1941.
2. Hans Simonsen Høimyr f. 30/8-1893 d. 28/9-1928. Ugift.
3. Ole Simonsen Høimyr f. 24/5-1897 d. 15/8-1962 g.m. Bergliot Reiersen f. 22/10-1902 d. 14/3-1983.
    Barn 1. Sigurd Høimyr f. 1925.
    Barn 2. Hans Høimyr f. 7/11-1928.
    Barn 3. Reidun Høimyr f. 1938.
Eier 1914.

Ina Marie Høimyr hadde ei søster Anna Olalia som var gift på Augestad(1) på Uthaugen.
Hun ble trolig født på plassen Stormyr i Brunlanes, like ved Oklungen i Eidanger.

Sønnen Nils S. Høimyr ble utdannet prest.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

132

2

Høimyr

Høimyr

Simon Nilsen

3 mark 95 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Martin Høimyr
(Martin Sokka) fra V. Sokka f. 7/3-1896 d. 6/4-1969, s.a. Kristian Edvardsen Ellingsen Sokka.
g1g m. Maren Høgli fra Høgli nedre under Grini f. 2/1-1892, d.a. Aslak Nilsen Høgli.
g2g m. Thora Gravli fra Gravli(1) f. 1/6-1902 d. 6/3-1979, d.a. Kristian Johnsen Gravli.
Eier 1921. Ingen barn.

Brødrene Martin Høymyr og Karl Sokka eide gården sammen fra 1921. Martin ble eneier i 1954.
Denne familien har eget familiegravsted på Gjerpen kirkegård.


Våningshuset er her i ferd med å skifte farge fra ???? til hvitt. Foto: Nils Kristian Høimyr.


Martin Høymyr med slåmaskinen. Foto: Nils Kristian Høimyr 14/7-1955.


Martin Høymyr og nevøen Nils Kristian Høimyr med høyvogna. Foto: Nils Kristian Høimyr 14/7-1955.


Tora Høimyr og Inger Anne Høimyr (datter av Arne Høimyr) raker høy. Foto: Nils Kristian Høimyr 14/7-1955.


Lars Fjeld var også med i slåtten på Høymyr i 1955. Les om Lars og Marie Fjeld på Ø. Sokka. Foto: Nils Kristian Høimyr 14/7-1955.
 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

132 2 Høimyr Martin og Karl Sokka 3 mark 93 øre
132 3 Kjellsbo (hytte) Inge Auråen 0 mark 01 øre
132 4 Bjerkhaug Martin og Karl Sokka 0 mark 02 øre


Fra Grunnboka
: "Andel av Gravlivegen 49 (Gnr 132, bnr 2) er overdradd til Heidi Torsholt og Svein Borgen (23.02.1981)."

Svein Borgen f. 1952.
g.m. Heidi Torsholt f. 1959.
Eiere 1981.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no