ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                            


Oppdatert 08.06.2021


Venstøp 1900
Kilde: Folketellingen 1900. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre tilgjengelige kilder.


 

Familie 1.

S. Venstøp 1900,  8/1. Gård.

 

Her var oppført Ulrik Cudrio med familie. Se S. Venstøp(1).

 


 

Familie 2.

S. Venstøp 1900, under  8/1. Drengstuebygningen.

 

Enke Marie Olsen, ”jordbruksarbeiderenke” f. 1845 i Saude (Sauherad) og barna Johan Olsen f. 1883 i Holla og
Inga Olsdatter f. 1894 i Holla bodde i drengstuebygningen i 1900.

 


 

Familie 3.

S. Venstøp 1900,  8/5. Gård.

 

Her var oppført Gregorius Halvorsen med familie. Se S. Venstøp(5).

 


 

Familie 4.

S. Venstøp 1900, under 8/5. Hus.

 

Arbeider, stenpukker, huseier

Halvor Martinsen f. 1823.

g.m. Inger Thomasdatter fra Holla f. 1822.

Denne familien bodde ikke i Gjerpen i 1891.

 Familie 5.

S. Venstøp 1900, under 8/5. Hus.

 

Smører på fabrikk, sliperiarbeider, huseier

Lars Olsen fra Sørbø(1) "S. Stensåsen" f. 11/11-1863, s.a. Ole Larsen. Se Familie 20 - Mæla 1875.

g. i Gjerpen 13/5-1890 m. Anne Olsdatter fra Dela under S. Landsverk i Heddal f. 28/2-1860, d.a. husmann Ole Olsen Dela og Margit Aadnesdatter.

1. Karl Olsen f. 11/8-1890 på Venstøp.

2. Marta Olsen f. 9/9-1893 på Venstøp g.m. Gustav Stensrød. Se Mælag. 92 under Mæla.

3. Inga Olsen f. 30/1-1897 på Venstøp.

4. Lovise Olsen f. 12/9-1900 på Venstøp.


F.f. Sliberiarbeider Lars Olsen på Venstøbs Karl: Moderen, Gunhild Torkildsdatter Petersborg, Ole Larsen Venstøb, Olaus Olsen ibid., Halvor Eivindsen, Skien.
F.f. Sliberiarbeider Lars Olsen på Venstøps Marta: Marie Torkildsen Pettersborg, moderen, Ole Larsen Venstøp, Olaves Jensen Godberg, Oluf Gundersen Mo.
F.f. Sliberiarbeider Lars Olsen på Venstøps Inga: Moderen, Olava Olsdatter Venstøp, faderen, Ole Larsen Venstøp.
F.f. Fabrikarbeider Lars Olsen på Venstøps Lovise: Veiarbeider Karl Hansen, kontorist Halvor Gregoriusen, Anne Hansen og moderen.


Anne Olsdatter ble konfirmert i Heddal høsten i 1874.


Andre i samme hus i 1900: Hans foreldre Ole Larsen (jordbruksarbeider) og Ingebjørg Jensdatter og
hans bror, enkemannen Jens Olsen f. 1856 (jordbruksarbeider).

Se også Familie 9 - Venstøp 1891. Familien bodde på samme sted under folketellingen 1910.

 Familie 6.

S. Venstøp 1900, 8/6. Småbruk. Venstøphøgda 145.

 

Her var oppført John Larsen fra Sauland i Hjartdal med familie. Se Venstøphøgda 145.

 Familie 7.

S. Venstøp 1900. 8/7,8. Gård.

 

Her var oppført enke Aslaug Heum med familie. Se Venstøp(7).

 


 

Familie 8a.

S. Venstøp 1900. 8/9 ”Bukslotten”. Gård.

 

Her var oppført John Knutsen Venstøp med familie. Se Venstøp(10) "Buslåtten".

Bruksnummerene 9 og 10 er trolig byttet om i folketellingslistene.

I 1900 bodde det følgende mennesker her i ei lita stue. (Se Familie 8b).

 Familie 8b.
Venstøp 1900. 8/9 "Bukslotten". Hus.
 

Husmann, tjærebrender og limebinder

Halvor Kristensen fra N. Rogholt i Sauherad f. 28/10-1838 i Hegna "under Løvald", s.a. Christen Halvorsson og Anlaug Bentsdatter.

g. i Sauherad 28/7-1862 m. Ragnhild Danielsdatter fra Tangen under Moen, Nes i Sauherad. f. 26/4-1837, d.a. Daniel Bjørnsson og Gunne Sigurdsdatter.

1. Gunhild f. 13/10-1864 i Landkjennstulen "under Løvald".
2. Anlaug f. 20/2-1867 i Kåsa under Rogholt d. 5/8-1867 under Rogholt i Sauherad.
3. Anlaug Halvorsdatter f. 11/6-1868 i Kåsa under Rogholt g. 1910 m. Karl Hansen fra Solum. Bodde på Skotfoss.
4. Guro f. 28/6-1871 i Kåsa d. 27/6-1879 på Venstøp.

5. Margith Halvorsdatter f. 27/5-1874 i Kåsa.
6. Kirsten f. 15/12-1876 på Venstøp d. 25/5-1880 på Venstøp.

7. Kirsten Gurine Halvorsdatter f. 31/7-1880 på Venstøp.
 

I 1891 ble Halvor og kona nevnt under Venstøp(15). Tresliperiarbeider og enkemann Tjostolv Pedersen losjerte hos
dem i 1891. Han var født 1855 i Sauherad.

Nevnt som datter her i 1900: Ragnhild Olsdatter f. 1895 i Gjerpen. Hun kan jo umulig være datteren her, men kan være
et barnebarn, eventuelt pleiebarn. Enke Anne Johnsdatter fra Sauherad f. 1836 bodde også her i 1900.

 


 

Familie 9.

S. Venstøp 1900, under 8/9 ”Stenstuen”. Hus.

 

Her var oppført "arbeider for Løvenskiold" Knut Hermodsen med familie. Se Hoppestadv. 16 under Venstøp.

 Familie 10.
Venstøp 1900, 8/9, ”Venstøb”. Hus.

 

Her var oppført Gunnulf Hansen med familie. Se Hoppestadv. 44 under Venstøp.

 Familie 11.

S. Venstøp 1900,  8/10 ”Bukslotten”. Gård.

Bruksnummerene 9 og 10 er trolig byttet om i folketellingslistene. Se Venstøp(9) "Buslåtten".


 

Familie 12.

M. Venstøp 1900,  8/11, 12 ”Midtvenstøb”. Gård.


Her var oppført Gunder Nilsen Venstøp med familie. Se Venstøp(11).

 Familie 13.

M. Venstøp 1900, under  8/11, 12 ”Midtvenstøb”. Hus.

Her var oppført Jacob Johannesen Dyrendal med familie. Se Familie 20 - Venstøp 1891.


 

Familie 14.

S. Venstøp 1900,  8/11 ”Grønset”. Senere bnr 42. Gård.

 

Her var oppført M. T. Borgersen med familie. Se Fossumv. 2 under Venstøp.

 


 

Familie 15.

S. Venstøp 1900, under  8/11. Hus.

 

Veiarbeider, leieboer

Anders Magnus Pettersen fra Dalsland i Sverige f. 1853 d. etter 1910, s.a. jordarb. Petter Andersson.

g. i Gjerpen 1/5-1887 m. Tilde Sofie Johannesdatter fra Tangen under Skilbred f. 4/5-1856 d. 11/11-1901, d.a. husmann Johannes Thorkildsen.

1. Johan P. Andersen f. 1888 i Skien.

2. Teodor E. Andersen f. 1890 i Sverige.

3. Oskar B. Andersen f. 1892 i Sverige.


Denne familien flyttet først til Skien, deretter bodde de noen år i Sverige. De bodde i et hus,
eller stue under bnr 11 av S. Venstøp i 1900.
Alle 5 familiemedlemmer som var nevnt her var i følge FT 1900 svenske statsborgere.

 Familie 16.

S. Venstøp 1900, under  8/13.

 

Arbeider ved tresliperi (1900)

John Johnsen fra Bråkånsrud i Sauherad f. 19/7-1864 i "Brokensrud" d. 1940 i Skien?, s.a. Jon Jonsson og Margith Hansdatter.

g. i Holla 6/9-1892 m. Mari Olsdatter fra Opsal i Valebø i Holla f. 25/2-1869, d.a. Ole Torjussen Opsal og Ingeborg Torjusdatter.

1. Johan Johnsen (John Johnsen) f. 11/5-1895 på Falkum d. 1950 i USA. Emigrerte til N. Amerika. Ugift. Kjøpte Opsal i Valebø i 1948.

2. Hanna Johnsen f. 26/9-1898 på Venstøp ("Fossum") d. 1/8-1961 g. i USA m. Algot Johnson.
3. Olav Trygve d. 4 år gammel.
4. Ingeborg Johnsen f. 25/9-1908 g.m. Haavard Vågen fra Møsstrond. Se Opsal i Valebø.
5. Marry Othilie Johnsen f. 1913 g.m. Eilev Aase fra Åse i Sauherad. Kjøpte Bråkånsrud i 1939. Bodde på Framistugu Åse (9/1). Se Sauherad bygdebok (Kirkeby) bind I.

Denne familien bodde under folketellingen for Skien 1910, i Asbjørnsens gate.

 Familie 17.

M. Venstøp 1900, under  8/14. Hus.
 

Folkeskolelærer, organist og ”bruger af jord”
Severin Larsen Sandvik
fra Sande på Sunnmøre f. 1862.
g.m. Susanne Malene Taraldsen Quisling fra Kviteseid f. 1870.
1. Trygve Sandvik f. 1891 i Gjerpen.
2. Arne Sandvik f. 1894.
3. Bjarne Sandvik f. 1896.
4. Astrid Sandvik f. 30/10-1899.

Tjenestefolk i 1900: Anne Tommasdatter fra Hjartdal f. 1879 (fjøs og kjøkkenpike) og Maren Kløverød f. 1861 i
Gjerpen. Hun var bosatt i Skien og var sypike og drev med skreddersøm.

 Familie 18.

M. Venstøp 1900,  8/15, ”Midtvenstøb”. Gård.

Her var oppført Bjørn Taraldsen med familie. Se Venstøp(15).


 

Familie 19.

M. Venstøp 1900, under  8/15, ”Nedre Haug”. Hus.


Gårdsbestyrer, kjører

Olaves Pettersen fra Bjørndalen(B) under Bø f. 17/9-1868, s.a. arb. Johan Petter Jonasen.

g. 1/9-1893 m. Grete Ingebretsdatter fra Fossum f. 31/3-1869, d.a. leilending Ingebret Pedersen Stulen. Se Langangen(A) under Fossum.

1. Berta Pettersen f. 1894.

2. Karen Pettersen f. 1898.


Da de giftet seg var Olaves sliperiarbeider og bodde trolig i Bjørndalen. Grete bodde på Langangen under Fossum.

En kjøregutt, Kristoffer Jensen fra Skien f. 1884, bodde her med dem i 1900.

 Familie 20.

M. Venstøp 1900,  8/15e. Hus.

 

Styrmann

Nils Høyer fra Skien f. 6/1-1852, s.a. handelsborger Nils Høyer Hansen og Marthe Borgersen.

g1g m. NN

g2g 23/11-1898 m. Margith Knudsdatter fra Nord-Aurdal f. 1874, d.a. g.br. Knud Frandsen.

1. Karl Høyer f. 20/2-1878 i Porsgrunn. Se Familie 22 - Fossum 1900.

Barn i 2. ekteskap:
2. Hjalmar Høyer f. 10/8-1899 i Gj.


Nils Høyer ble konfirmert 1869 i Århus i Danmark. Margith ble konfirmert 1890 i Nord-Aurdal.
Han var i utenriksfart (i England) under folketellingen 1900.

Sønnen Karl Høyer var fabrikkarbeider på Fossum før han giftet seg.
Siden ble han elektrikker.

 Familie 21.

M. Venstøp 1900, under  8/15, 13. Hus.

 

Her var oppført Nils Halvorsen fra Sauherad med familie. Se Venstøp(13).

 Familie 22.

M. Venstøp 1900, under  8/15. Hus oppført ca. 1896.


Her var oppført Haakon Haakonsen med familie. Se Hoppestadv. 68 under Venstøp.

 


 

Familie 23.

M. Venstøp 1900,  8/16, 20 ”Venstøb Vestre”. Gård.

Her var oppført Anders Halvorsen med familie. Se Venstøp(16).


 

Familie 24.
Venstøp 1900,  8/17 ”Erlands Venstøp”. Hus.

Skipper
Halvor Haraldsen
fra Holla f. 1854
g.m. Karette fra Skien f. 1854.
1. Harald Haraldsen f. 1880 i Solum.
2. Nils Haraldsen f. 1882 i Solum.
3. Herman Haraldsen f. 1885 i Solum.
4. Hanna Haraldsen f. 1887 i Solum.
5. Karl Haraldsen f. 1889 i Solum.
6. Halvor Haraldsen f. 1893 i Gjerpen. 

Halvor Haraldsen var nevnt som ”Kaptein paa bugser dampbaad” under FT 1900.
Tjenestejente i 1900: Marie Olsdatter (fjøs og kjøkkenpige) f. 1881 i Gj.
Losjerende: John Gundersen f. 1846 i Holla, dagarb. og jordarb. med bosted Solum.


 

Familie 25.
Venstøp 1900,  8/18 ”Erlands Venstøp”. Hus.

Nattevekter ved herregård og jordbruk
Anton Andersen
fra Siljan f. 1861.
g.m. Karine Christensdatter fra Siljan f. 1857.
1. Anne Antonsen f. 1889 i Siljan.


 

Familie 26.
Venstøp 1900,  8/19 ”Erlands Venstøp”. Gård.

Kontorsjef
Sigwart N. Amble
fra Hønefoss f. 28/6-1856 d. 3/1-1907, s.a. Johan Amble fra Sogndal.
g.m. Alvilde Bergh fra Oxøy i Oddernes v/Kristiansand f. 1/3-1868 d. 8/7-1951.
1. Randi Amble f. 1893 i Gj.
2. Rolf Amble f. 18/10-1894 d. 16/10-1957.
3. Eldrid Amble f. 1897 i Gj.
4. Tor Amble f. 8/1-1900. 

Harald Bredo Amble f. 14/10-1911 d. 15/4-1959. (På Nordre gravlund i Skien).

Alle barna er født i Gjerpen. Andre beboere i hovedbygningen i 1900: Enkemann Johan Amble fra Sogndal f. 18/8-1830 d. 11/5-1915,
(rentenist og tilsyn ved jordbruk) Sigwart Ambles far. Tjenestefolk: Gurine Hansdatter fra Brevik f. 1880 (kokkepige – stuepige),
Karen Olsdatter fra Gjerstad f. 1880 (fæpige), Anne Kittilsdatter fra Gransherad f. 1880 (barnepige).
Disse bodde alle i hovedbygningen, mens Abraham Pedersen f. 1881 i Gj. (gårdsgutt) bodde i drengstuen.

Familien Amble har gravsted på Nordre gravlund i Skien.


 

Familie 27.
M. Venstøp 1900,  8/21 ”Solheim”. Hus.

Her var oppført landhandler Søren Ingebretsen. Se Familie 26 - Venstøp 1891.


 

Familie 28.

N. Venstøp 1900,  8/22 ”Fossum handelsforening”. Hus.

Hadelsforeningsbestyrer H. Johnsen fra Bø i Telemark f. 1879 (ugift i 1900).


 

Familie 29.

N. Venstøp 1900,  8/23. Hus.

 

Her var oppført elektriker Nils Torgersen med familie. Se Familie 54 - Fossum 1891.

 Familie 30.
N. Venstøp 1900,  8/24 ”Venstøb nordre”. Gård.

Her var oppført enkem. Vetle Amundsen med familie. Se Venstøp(24).


 

Familie 31.
N. Venstøp 1900,  8/27, 30, ”Venstøb nordre”. Gård.

Her var oppført Knud Halvorsen med familie. Se Venstøp(27).


 

Familie 32.

N. Venstøp 1900, under  8/27, 30. Hus.

 

Her var oppført Jan Peter Aronsen med familie. Se Familie 16 - Venstøp 1875.

 Familie 33.
N. Venstøp 1900,  8/28 ”Venstøb nordre”. Gård.

Her var oppført Abraham Pedersen med familie. Se N. Venstøp(C).


 

Familie 34.
N. Venstøp 1900,  8/28, ”Venstøb nordre”. Gård.

Her var oppført Peder Abrahamsen med familie. Se Venstøp(28).


 

Familie 35.

S. Venstøp 1900, under  8/28. Hus.

 

Her var oppført sagbruksarbeider. Lars Magnus Andersen med familie. Se Familie 32 - Venstøp 1891.

 Familie 36.
N. Venstøp 1900,  8/29 og 7/5, ”Venstøb nordre” og ”Hyni vestre”. Gård.

Her var oppført Olav Olsen Vasbø med familie. Se Venstøp(29).


 

Familie 37.

N. Venstøp 1900, under  8/31 ”Katteberget”. Gård.

 

Her var oppført Ole Olsen Venstøp med familie. Se Venstøp(31).

 


 

Familie 38.

Venstøp 1900, 8/33 ”Svensjordet”. Fattighuset.

 

Hovslager

M. Johannesen fra Solum f. 1874

g.m. Anna S. Andersen fra Skien f. 1879

1. Edel Johannesen f. 1898

2. Alf Boye Johannesen f. 10/8-1900. Overtok eiendommen før 1950.

 


 

Familie 39.

Venstøp 1900, 8/33 ”Svensjordet”. Fattighuset.

 

Enke Aslaug M. Edvardsdatter f. 1840. Med fattigunderstøttelse.

 


 

Familie 40.

Venstøp 1900, 8/33 ”Svensjordet”. Fattighuset.

 

Berthe Zachariasdatter f. 1841. Ugift, arbeiderske i husene.

 


 

Familie 41.

Venstøp 1900, 8/33 ”Svensjordet”. Fattighuset.

 

Enke Ingeborg Thorstensen fra Sauherad f. 1847. Enke med fattigunderstøttelse og sønn

Gustav Thorstensen f. 1891 i Gjerpen. Hun var enke etter stallkar Ole Thorstensen.
Se Familie 48 - Fossum 1875.

 


 

Familie 42.

Venstøp 1900, 8/33 ”Svensjordet”. Fattighuset.

 

Ellen Jacobsdatter fra Siljan f. 1843. Enke og havearbeiderske med sin ugifte sønn Jacob Jacobsen f. 1878 i
Gjerpen. Arbeider ved tremassefabrikk.

 


 

Familie 43.

Venstøp 1900, 8/33 ”Svensjordet”. Fattighuset.

 

Jordbruksarbeider

Peder Berntsen fra Siljan f. 2/5-1833.

g. i Siljan 10/11-1862 m. Gunhild Thorstensdatter fra Knatten i Sauherad f. 24/9-1839, d.a. Thorsten Thorstensen og Gunhild Andersdatter.


Peder Berntsen var tidligere fjøsmann på Fossum. Se Familie 39 - Fossum 1875.
Hans sønn, Laurits Pedersen. Se nedenfor.

 


 

Familie 44.

Venstøp 1900, 8/33 ”Svensjordet”. Fattighuset.

 

Her var oppført minerer Laurits Bernhard Pedersen med familie. Se Venstøphøgda 49 under Venstøp.Familie 45.

Venstøp 1900, 8/33 ”Svensjordet”. Fattighuset.

 

Maren Gregoriusen (Guttormsdatter) fra Slemdal f. 1840.

Enke med livrente og sine 2 døtre; ”Indgangspiger” Anna Aslaksdatter f. 1877 og Sofie Aslaksdatter f. 1882.
Begge født i Gjerpen. Se Familie 43 - Venstøp 1891.

 


 

Familie 46.

Venstøp 1900, 8/33 ”Svensjordet”. Fattighuset.

 

Anne Olsdatter Høiset fra Valebø i Holla f. 1826. Enke med fattigunderstøttelse.

 


 

Familie 47.

Venstøp 1900, 8/33 ”Svensjordet”. Fattighuset.

 

Anne Dorthea Sivertsdatter f. 1822. Enke med formue.

 


 

Familie 48.

Venstøp 1900, 8/33 ”Svensjordet”. Fattighuset.

 

Tømmerkjører

Lars Ingebretsen fra Odalen f. 1842.

g.m. Oline Nilsdatter fra Odalen f. 1834.

 


 

Familie 49.

N. Venstøp 1900, under  8/33, ”Bilet”. Hus.

 

Tager losjerende

Marie Svendsdatter f. 25/10-1841 (ugift), d.a. Svend Sigfridsen. Se Familie 78 - Fossum 1845.


Losjerende: Sjauer Torkel Olsen fra Tinn f. 1877. Oppholdt seg for tiden i Solum.

Losjerende: Arbeider ved tremassefabrikk Ole Olsen f. 1882. (fødested ikke oppgitt).

 


 

Familie 50.
N. Venstøp 1900,  8/34, ”Venstøb nordre”. Gård.

Her var oppført Kristian Pedersen med familie. Se Venstøp(34).


 

Familie 51.

N. Venstøp 1900, under  8/34. Hus. 2 familier.

 

Arbeider ved tremassefabrikk og "sliberiarbeider".

Ole Gundersen "fra Fossum" f. 17/3-1866 på Dokka under Sølverød (87/1) i Nes sogn, Sauherad, s.a. Gunder Olsen og Gunhild Kittilsdatter (fra Bø i Telemark).

g. 24/10-1894 m. Ingeborg Andersdatter fra Fossum f. 24/3-1872 i Sauherad, d.a. Anders Thorstensen. Se Familie 28 - Fossum 1891.

1. Gunhild Olsen f. 7/1-1895 på Fossum.

2. Anna Olsen f. 17/2-1896 på Venstøp.

3. Gunnar Olsen f. 30/1-1900 på Venstøp.

 

Ole Gunderens halvsøster, Anne Gundersdatter var g.m. Nils Thorbjørnsen. Se Familie 45 - Venstøp 1891.

 


 

Familie 52.

N. Venstøp 1900, under  8/34. Samme hus som ovenfor.

 

Enke Ingeborg Torjusdatter fra Fossum f. 1851 i Sh., ”Arbeiderske i familierne” og hennes to sønner:

Tømmerhugger Teodor Andersen f. 1885 i Gj. og Gustav Andersen f. 1888 i Gj.
Se Familie 28 - Fossum 1891.

 Familie 53.

N. Venstøp 1900,  8/35, ”Bjønnemyr”. Gård.

Her var oppført O. Høyer med familie. Se Venstøp(35).


 

Familie 54.
N. Venstøp 1900,  8/36, 37,  ”Venstøb nordre”. Gård.

Her var oppført Salve Knutsen med familie. Se Solve Knutsen på Venstøp(36).


 

Familie 55.

Venstøp 1900,  8/39, 45 ”Solheim”. Hoppestadv. 48, 3721 Skien.


Her var oppført murmester Andreas Zachariassen med familie. Se Hoppestadv. 48 under Venstøp.
 Familie 56.

Venstøp 1900,  8/40 ”Solbakken”. Hus.

 

Her var oppført Laurits Andersen med familie. Se Familie  3b - Venstøp 1891.

 


 

Familie 57.

S. Venstøp 1900,  8/41. Hus.

 

Dagarbeider, grøftegraver

Karl Anton Hansen fra Sandsvær f. 1871, s.a. g.br. Hans Jørgen Sørensen.

g. 12/7-1896 m. Anne Johnsdatter fra Lunde i Holla (Valebø) f. 1873, d.a. John Torgersen Lunde.

 

Datter nevnt her i 1900: Hansine Kristiansdatter f. 1897 i Gj. Karl Anton var tømmerfløter ved
Fossum før han giftet seg. Anne ble konfirmert i Sauherad i 1888.

 


 

Familie 58.

S. Venstøp 1900,  8/50,67 "Brattalid. Hustomt.

Her var i 1900 oppført Kristian Flata m/ familie. Se Hoppestadv. 80 under Venstøp.Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no