| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.



Oppdatert 30.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sneltvedt 18 - Rydningen - Rønningen
Gammelt løpenr. 161e. Siden Norges matrikkel 1889: 115/18.

Tidligere husmannsplass under Gjerpen prestegård. Skyldsatt og utskilt derfra i 1856.

Gjelder Gjerpen prestegård (gnr 59):

Kilde
: Tinglysingsprotokoll IV 4a, folio 139a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 15 er udskilt fra gnr 59, bnr 1 afholdt 5., tinglyst 10. januar 1856." Se Ødesneltvedt.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 18 er udskilt, afholdt 14. juli 1859, tinglyst 5. sept. 1866."



Rønningen, bnr 18 under Sneltvedt. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Adresse i dag: Åmotv. 79, 3719 Skien.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 4a, folio 139a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
Kongelig skjøde til Ole Nilsen paa dette brug m.m., dat. 29. marts, tingl. 4. juni 1856.” (tilsvarende skjøte på Ødesneltvedt).


G.br., selveier

Ole Nilsen

Br. 1856. Se Ødesneltvedt.

G.br., skomaker, leilending
Aslak Halvorsen
fra Ø. Sokka f. 22/2-1833 d. 31/8-1865, s.a. Halvor Ellingsen.
g. 15/4-1858 m. Anne Larine Larsdatter fra Løberg(11) ”Leppen” f. 14/8-1833, d.a. Lars Olsen Leppen.
1. Inger Andrea Aslaksdatter f. 2/7-1858 g.m. Ole Olsen Kikut. Hun vokste opp som fosterbarn hos Hans Johnsen Kikut. Se Kikut under Rising.
2. Halvor Aslaksen f. 1/1-1860.
3. Lars Aslaksen f. 25/8-1862.
4. Gurine Aslaksdatter f. 7/8-1864.
Br. 1864. 

19/12-1866     ASLAK HALVORSEN RØNNINGEN   Bamble Skifteprot. nr.  *)
Rønningen      - død 31.8.1865 -                    
               Arvinger: Enka Anne Laurine(!) Larsdatter og barna: (Hun ville gifte seg påny.)
               1. Halvor Aslakssen f. 1.1.1860.
               2. Lars Aslakssen f. 25.7.1862.
               3. Inger Andrea Aslaksdtr. f. i juli 1858.
               4. Gurine Aslaksdtr. f. 7.8.1864.
               Verge for Inger Andrea: Hans Johnssen Kikut som hadde tatt henne til seg til oppfostring.
               Verge for de andre 3: Elling Halvorssen Sukka.
Brt: 750 - 0 - 0
Net: 250 - 3 - 3.
Jordegods: Gd. Rønningen av skyld 3 ort 3 sk., matr.nr.161 av Gjerpen prestegård, nytt matr.nr.60. Taksert for 720 spd.
*) B: Gj 2 side 35. C: Gj II side 90.

Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 4a, folio 139a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Ole Nilsen til Aslak Halvorsens i uskifte hensiddendes enke Anne Larine Larsdatter, dat. 31. aug., tinglyst 5. sept. 1866.

Enka Anne Larine Larsdatter kjøpte Rønningen i 1866 og ble g2g med Aslak Halvorsen. Se nedenfor.

Arbeider, g.br., selveier
Aslak Halvorsen
fra M. Berg f. 21/2-1836 på Bratsbergkleiva, s.a. Halvor Aslaksen Berg. Se også Familie 7 - Kleiva 1835.
g. 17/1-1867 m. enke Anne Larine Larsdatter fra Løberg(11) ”Leppen” f. 14/8-1833, d.a. Lars Olsen Leppen.
1. Aslak Aslaksen f. 28/6-1867.
2. Carl Aslaksen f. 30/5-1869.
3. Hans Aslaksen f. 4/6-1871.
Eier 1867 (kona eier 1866).

Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 4a, folio 139a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Aslak Halvorsen som gift med Anne Larine Larsdatter til Anders Olsen for 2.400 kr., dat. 21., tinglyst 22. juni 1886."


Arbeider, g.br., selveier

Anders Olsen
fra Tangen under Skilbred f. 4/9-1828, s.a. Ole Christensen.
g. 22/6-1857 m. Anne Marie Ellefsdatter fra Haukeråsen(1) f. 16/3-1829 på Buer i Eidanger d. 24/3-1895 på Rønningen, d.a. Ellef Helgesen Buer.
1. Ellen Kisrstine Andersdatter f. 4/8-1857 under Ballestad.
2. Anne Tomine Andersdatter f. 21/8-1859 under Ballestad g.m. enkemann Emil August Olsen. Se Familie 4 - Frogner 1900.
3. Edvard Andersen f. 18/1-1862 i Eidanger. Se Familie 43 - Ø. Borge 1910.

4. Maren Olava Andersdatter f. 23/12-1865 under Ballestad.
Eier 1886.

F.f. Anders Olsens datter Ellen Kirstine: Ingeborg Helgesdatter u. Ballestad, Ingeborg Marine Ellefsdatter Haukeråsen, Hans Jonsen Ballestad, Hans Ellefsen Stensrød, Jacob Ellefsen Haukeråsen.

Anne Marie var født på Buer i Eidanger, før hennes far kjøpte Haukeråsen og flyttet dit. Anders Olsen var i tjeneste
på en av plassene under Meen før han giftet seg. Trolig i Skifjell – Haukeråsen traktene.

Fra 1857 bodde familien på en plass under N. Ballestad (l.nr. 215ab).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

18

161e

Sneltvet

Rydningen

Aslak Halvorsen

0 daler - 3 ort - 3 sk.

1 mark 46 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 4a, folio 139a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Anders Olsens myndige og selvskiftende arvinger (arveattest paategnet) til Karl Andersen Bugot for 4.225 kr.,
dat. 2., tinglyst 11. juli 1900."

G.br., selveier
Karl Andersen Bugot
.
Eier 1900. Se Bugodt under Sneltvedt.

Denne familien bodde på Bugot i mange år. Han solgte Bugot i 1908 og flyttet hit til Rønningen.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115

18

Sneltvet

Rydningen

Karl Andersen

 


Se folketellingen 1910.

Ole Nilsen Ødesneltvedt f. 1823 døde her som enkemann med føderåd den 6/2-1911. Se Ødesneltvedt.
Hans stedatter var gift med Karl Andersen Bugot.

Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 4a, folio 139a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Karl A. Bugodt til Halvor H. Groven for kr. 10.000, dat. 31. januar, tinglyst 13. feb. 1918."
"Skjøte fra Halvor H. Groven til Eivind H. Haugan for kr. 15.000, dat. 2., tinglyst 23. feb. 1918."
"Skjøte fra Eivind Haugan til Nils Lunde og Søren Jacobsen for kr. 16.000, dat. 5., tinglyst 14. aug. 1918."
"Skjøte fra Nils Lunde og Søren Jacobsen til Karl Tveter for kr. 20.000, hvorav for løsøre kr. 4.000, dat. 16. april, tinglyst 28. mai 1921."

G.br., selveier
Karl Johansen Tveter
f. 1876 d. juli 1931 i Gjerpen.
g.m. Laura Edvardsdatter (Svendsen) f. 1879.
1. Jenny Tveter f. 22/10-1904 g.m. Otto Bugodt herfra f. 27/1-1895 på Bugodt. Bodde i Siljanv. 136 på Åmot, s.a. Karl Andersen Bugot.
Eier 1921.

Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 4a, folio 139b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 21/9-1935, tinglyst 27/9-1935."
"Auksjonssjøte til Halvor Olsen Roligheten f. 28/1-1903 for kr. 7.500, dat. 11/3-1946, tinglyst 21/3-1946."

G.br., selveier
Halvor Roligheten
fra Roligheten f. 28/1-1903 d. 14/1-1982, s.a. Ole Bjørnsen "i Roligheta."
g.m. Ingeborg Dahlen Aalborg fra Skien f. 15/1-1901 d. 26/3-1974, d.a. politibetjent Torvil Kristiansen Dalen i Skien og Constanse Henriette Hansen.
Eier 1946.

Dette ekteparet fikk ingen barn.

Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 4a, folio 139b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylldelingsforretning, avholdt 13/11-1945, hvorved til Johan Mathisen er utskilt bnr 74 "Steinstua" av skyllmark 0 mark 01 øre."

Halvor Roligheten beskrev gårdens grenser slik i ca. 1950:
”Mot syd Roligheten, mot øst Røsaker, mot nord Åmodt og mot vest Ødesneltvedt.”  

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

18

Sneltvedt - Rydningen

Halvor Olsen Roligheten

1 mark 45 øre


Fra Grunnboka: ”Andel av Åmotvegen 79 (Gnr 115, bnr 18) er overdradd til Thorleif Roligheten og Ragnhild M. Roligheten (15.11.1977).”

Landmåler i Skien kommune
Thorleif Roligheten
fra Frogner ring 34, på Frogner f. 7/10-1927 d. 16/9-2009, s.a. Ole Roligheten og Olava Berg.
g.m. Ragnhild M. Johansen f. 1931.
1. Torunn Roligheten f. 1959. Overtok eiendommen med sin mann.
Eiere 1977.

Thorleif Roligheten bygde huset Lagmannslia 27.

Fra Grunnboka: Ӂmotvegen 79 (Gnr 115, bnr 18) er overdradd fra Thorleif Roligheten og Ragnhild M. Roligheten til
Torunn Roligheten Alme og Petter Alme
(12.01.1994).”


Petter Alme fra Hovenga i Gjerpen f. 1956, s.a. Anna og Leif Alme.
g.m. Torunn Roligheten fra Lagmannslia 27 f. 1959, d.a. Ragnhild og Thorleif Roligheten.
1. Simon Roligheten Alme f. 1983.
2. Martin Roligheten Alme f. 1986.
3. Ragnhild Margrete Roligheten Alme f. 1991.

Eiere 1994.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.