| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |  


Enggrav
Gård nr. 72 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Enggrav B
Gammelt løpenr. 246. Eier: Skien prestebol.

Utskilt fra Enggrav i ca. 1670. Landskyld 2 huder

Fra skattematrikkelen 1670-71:
”Engraff med Schiefield, Johannes och Jens paaboer schylder 8 hdr. som prestebollen i Scheen med
bøxell ehr ejende. Proustens gaard.”

8 huder må være en feilskrift eller feiltolkning av skattemanntallet 1670. Enggrav har aldri hatt en landskyld
på 8 huder. Det er nok heller 5 huder som er riktig. G.S.

Jens Engraff bodde her fra ca. 1670.

Claus Engraff  f. ca. 1642 bg. 18/5-1719. ”Claus Enggraf 77 aar.”
g. Live f. ca. 1638 bg. 2/1-1703. ”Claus Enggrafs qvinde Live, 65 aar gml.”
1. ?
Sidsel Clausdatter f. ca. 1661 g.m. Halvor Tronsen Hauen. Se Hauen(1).
2. Datter f. ca. 1667 bg. 2/2-1692. ”Claus Enggravs Krøblingdatter 25 aar g.”
3. Gunder Clausen f. ca. 1670.  Se Øvrum(B).
4. Amund Clausen f. ca. 1675. Se Søli øvre(B).
5. Kirsten Clausdatter f. ca. 1678 g.m. Jon Svendsen. Se Familie 5 - Borgestad 1711.
6. Ole dpt. 19/11-1682 bg. 14/11-1686. ”Claus Engrafs søn Ole.”
7. Ole Clausen dpt. 2/2-1687. Se Lid(A).
Br. ca. 1680.

Kan Live eller Claus være søster eller bror til Ole Gundersen Fossjord/Langerød/Fløtterød?

G.br., leilending
Stephen Solvesen
fra Kolkinn u. Follaug f. ca. 1678 bg. 21/6-1727, 49 år gml., s.a. Solve Kolchin.
g. 26/8-1705 m. Boel Larsdatter fra Meen(A) f. ca. 1681 bg. 26/7-1743, 62 år gml., d.a. Lauritz Jacobsen Meen.
1. Anders Stephensen dpt. 6/6-1706. Se nedenfor.
2. Lars Stephensen dpt. 26/5-1709. Se V. Borge/B).
3. Zacharias Stephensen dpt. 11/10-1711 bg. tidlig i mars 1735. ”Zacharias Stephensen Enggraf, 24 aar,  hvis arm blef sønderslit i malmhouen og pulsaaren afskaaren.”
4. Christen Stephensen dpt. 25/3-1714. Se Familie 17 - Ø. Borge 1720.
5. Anne Stephensdatter dpt. 10/4-1718 g.m. enkemann Gunder Olsen Søli. Se Søli(7).
6. Ambor dpt. 12/3-1721 bg. 23/5-1723. Døde i Krille (Meslinger).
7. Daniel Stephensen dpt. 12/3-1724. Se Rønningen under
Søli nedre.
Br. fra ca. 1705.

F.f. Stephan Engrafs søn Anders: Ole Kolkinn,  Joen Enggrav, Daniel Ballestads quinde, Jacob Meens q Kirsten.
F.f. Stephan Engrafs søn Lars: Guttorm Meen, Jon Echonrød, Solve Kolchin, Daniel Ballestads q. Jacob Meens quinde Kirsten.
F.f. Stephan Engrafs søn Zacharias: Jon Echonrød, Ole Kolchin, Daniel Ballestads quinde Ingebor, Maren Larsdatter Meen.
F.f. Stephan Engrafs søn Christen: Guttorm Meen, Ole Kolchin, Jacob Meens quinde Kirsten, Guttorm Meens stifdatter Maren.
F.f. Stephan Engrafs datter Anne: Guttorm Meen, Jon Enggraf, Jacob Meens quinde Kirsten, Maren Larsdatter Meen.
F.f. Stephan Engrafs datter Ambor: Jon Enggraf, Jon Echonrø, Lars Ballestad, Jacob Meens quinde, Solve Kolchins datter.
F.f. Stephan Engrafs søn Daniel: Jon Enggraf, Ole Kolchin, Lars Ballestad, Jacob Meens quinde, Gunhild Ballestad (datter av Daniel Gundersen).

Boel Larsdatter Meen er søster til Jacob Larsen Meen iflg skifte etter Steffen Solvesen Enggrav av
8/12-1728. Hun er derfor datter av Lauritz Jacobsen fra Lid, som hadde bosatt seg på Meen, men
som senere i flere sammenhenger stadig ble kalt Lars eller Lauritz Li.
Se Meen(A)

8/12-1728      STEFFEN ENGGRAV          Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 151a.
Enggrav        Arvinger: Enken Boel Larsdatter og barna:
               1. Anders Steffenssen,    23 år,
               2. Lars Steffenssen,      20 ”,
               3. Zacharias Steffenssen, 16 ”,
               4. Christen Steffenssen,  14 ”,
               5. Daniel Steffenssen,     5 ”,
               6. Anne Steffensdtr.      10 ”.
        Moren ble verge for barna under tilsyn av broren Jacob Meen.
Brt:   77 - 1 - 11
Gjeld: 96 - 1 - 18 (insolvent).

G.br., leilending
Anders Stephensen Enggrav
herfra dpt. 6/6-1706 bg. 14/5-1763. ”Anders Enggrav 61 aar.”
g. 2/11-1740 m. Anne Olsdatter dpt. 1710 bg. 19/8-1792. ”Anders Enggravs enke Anne Olesdtr. 82 aar.”
1. Margrethe Andersdatter dpt. 28/1-1742 g.m. Christen Jacobsen. Se nedenfor.
2. Birthe Andersdatter (tvilling) dpt. 15/9-1743 bg. 7/10-1804. ”Ugift Berthe Andersdtr. f. Enggrav 61 1/12 aar.”
3. Boel Andersdatter (tvilling) dpt. 15/9-1743.
4. Stephen dpt. 16/1-1746 bg. 24/8-1749. ”Anders Enggravs s. Stephen 1 aar.”
5. Zacharias (tvilling) dpt. 14/7-1748 bg. 31/8-1749. ”Anders Engravs søn Zacharias 4 aar.”
6. Ambor Andersdatter (tvilling) dpt. 14/7-1748 g.m. Jacob Larsen. Se Bekkevold.
7. Stephen Andersen dpt. 5/9-1751. Se nedenfor.
8. Zacharias Andersen dpt. 21/4-1754 bg. 15/3-1783. ”Zacharias Stephensen f. Enggrav 29 aar.” Presten har trolig skrevet feil ved begravelsen.
Br. ca. 1738.

F.f. Anders Enggrafs Margrete: Lars Borge, Tor Enggraf, Hans Meen, Even Borges qde., Anne Enggraf.
F.f. Anders Enggrafs tvillinger Birte, Boel: Gunder Borge, Tor Enggraf, Christen Borge, Daniel Enggraf, Even Borges qde., Anders Danielssøns qde., Karen Borge, Anne Enggraf.
F.f. Anders Enggravs Stephen: Even Borge, Roer Enggrav, Daniel Stephensen, Lars Borges Enke, Karen Olsdatter.
F.f. Anders Enggravs tvillingbarn Zacharias og Ambor: Daniel Stephensens kone, Jens Pedersens kone, Maren Haagensdatter, Anne Stephensdatter, Even Borge, Thor Enggrav, Ouen Olsen, Jacob Evensen,
Jens Pedersen, Nils Olsen.
F.f. Anders Enggravs Stephen: Daniel Stephensens kone, Anne Stephensdtr., Thor Enggrav, Jens Pedersen, Jacob Evensen.
F.f. Anders Enggravs db. Zacharias: Daniel Stephensens kone, Elen Isaksdtr., Hans Meen, Ouen Kiolkiøn, Lars Simensen.
 

13/12-1763     ANDERS STEPHENSSEN ENGGRAV    Bamble Skifteprot. nr. 6b, side 350a.
Enggrav        Arvinger:                             
               Enka Anne Olsdatter og barna:
               1. Steffen Anderssen    12 år
               2. Zakarias Anderssen   10 "
               3. Margrethe Andersdtr. 22 "
               4. Børthe Andersdtr.    20 "
               5. Ambor Andersdtr.     16 "
               Enka valgte Niels Hanssen Enggrav til laugverge.
Brt: 80 - 3 - 12
Net: 38 - 2 - 23

G.br., leilending
Christen Jacobsen Enggrav
f. ca. 1740 d. ca. februar 1785, s.a. Jacob Nirisen?
g. 6/11-1766 m. Margrethe Andersdatter herfra dpt. 28/1-1742 bg. 22/6-1806. ”Enken Margarete Andersdtr. fra Enggrav 64 1/3 aar.”
1. Anders dpt. 2/2-1767 bg. 8/8-1779. ”Christen Enggravs søn Anders 12 aar.”
2. Daniel dpt. 12/2-1769 bg. 24/10-1779. ”Christen Enggravs søn Daniel 10 aar.”
3. Ole dpt. 1/1-1773 bg. 16/5-1773. ”Christen Enggravs søn Ole 19 uger.”
4. Ole dpt. 14/8-1774 bg. 21/5-1775. ”Christen Enggravs søn Ole 3/4 aar.”
5. Maren Christensdatter dpt. 9/6-1776 g.m. Isak Christensen. Se Familie 29 - Borgestad 1835.
Br. 1766.

F.f. Christen Enggravs db. Anders: Oven Kolkiøns kone, Berthe Andersdatter, Gunder Sølie, Christen Larsen, Nils Jacobsen.
F.f. Christen Enggravs db. Daniel: Halvor Meens kone, Kisten Hansdatter, Gunder Sølie, Nils Jacobsen, Stephen Andersen.
F.f. Christen Enggravs db. Ole: Nils Jacobsens kone, Karen Christophersdtr., Halvor Buer, Stephen Andersen, Jon Thorsen.
F.f. Christen Enggravs db. Ole: Jon Hansens kone, Else Friderichsdtr, Nils Jacobsen, Christen Andersen, Stephen Andersen.
F.f. Christen Enggravs pb.
Maren: Nils Jacobsens kone, Inger Danielsdtr., Anders Gundersen, Zacharias Andersen, Jon Thorsen.


Jeg har lett mye etter Christen Jacobsens opphav uten foreløpig resultat. Han har tydligvis sin bror
Nils Jacobsen i Gjerpen (se fadderne). Se også Askilsåsen under Meen.
Jeg har vært på leting etter døpte Christen Jacobsen i kirkebøkene for Gjerpen, Skien, Siljan,  Porsgrunn,
Eidanger, Bamble, Holla og Solum uten å finne han døpt.
I skifte etter Nils Jacobsens kone på Askilsåsen, står det at Christen Jacobsen Enggrav er barnas farbror.
Om det er riktig, skal Christens far være Jacob Nirisen på Askilsåsen.

Det finnes et barn Christen Jacobsen døpt i Skien kirke den 12/6-1746. Faren var Jacob Jacobsen
"i Gielden" (Hjellen). Det er ikke stor sannsynlighet for at det er den rette Christen.

11/3-1785      CHRISTEN JACOBSSEN      Bamble Skifteprotokoll nr. 11, side 14a.
Enggrav        Arvinger:                             
               Enka Margaretha Andersdatter
               og deres eneste barn Mari Christensdtr. 9 år.
               Enkas laugverge: Hennes bror Steffen Anderssen Enggrav.
               Han ble også formynder for Mari.
Brt:   63 - 1 -  1
Gjeld: 94 - 2 - 17 (insolvent).

Enggrav var beneficeret gods under Scheen prestebol.

G.br., leilending
Stephen Andersen Enggrav
herfra dpt. 5/9-1751 d. 27/12-1829. ”Stephen Andersen, 81 aar, Engrav.”
g. 2/11-1775 m. Karen Christophersdatter fra Åsterød dpt. 6/6-1753 bg. 28/9-1804. ”Stephen Enggravs kone Karen Christophersdtr. 51 3/4 aar.”, d.a. Christopher Andersen.
1. Christopher Stephensen dpt. 29/9-1776. Se Familie 41 - Ø. Borge 1835.
2. Anders Stephensen dpt. 5/9-1779. Se Familie 19 - Ø. Borge 1835.
3. Christen Stephensen dpt. 27/1-1782.
4. Jon dpt. 1782 bg. 4/11-1787. ”Stephen Enggravs s. Jon 5 1/2 aar.”
5. Zacharias dpt. 17/3-1784 bg. 31/10-1784. ”Stephen Enggravs s. Zacharias 1/2 aar.”
6. Zacharias Stephensen dpt. 25/6-1786. Se N. Skifjell.
7. Anne Stephensdatter dpt. 30/8-1789 d. 14/7-1850 på Ballestad. ”Anne Stephensd. Enggrav paa Ballestad, 61 aar.” Ugift.
8. Kirsten dpt. 11/11-1792 bg. 14/4-1793. ”Stephen Enggravs pb. Kirsten 22 uger.”
9. Maria dpt. 21/9-1794 bg. 14/5-1797. ”Stephen Enggravs pb. Maria 2 7/12 aar.”
Br. 1775.

F.f. Stephen Enggravs db. Christopher: Lars Meens kone, Maren Hansdtr., Nils Aasterøe, Stephen Danielsen, Zacharias Andersen.
F.f. Stephen Enggravs db. Anders: Inger Danielsdtr., Berthe Andersdtr., Lars Meen, Zacharias Andersen, Lars Danielsen.
F.f. Stephen Enggravs db. Christen: Stephen Danielsens kone, Ambor Andersdtr., Christen Enggrav, Zacharias Enggrav, Lars Danielsen.
F.f. Stephen Enggravs db.
Zacharias: Jon Enggravs kone, Karen Jensdtr., Lars Buer, Jon Buer, Lars Andersen.
F.f. Stephen Enggravs db. Zacharias: Lars Buers kone, Anne Maria Christensdtr., Jon Thorsen, Lars Evensen, Peder Nirisen.
F.f. Stephen Enggravs pb. Anne: Lars Meens kone, Anne Maria Christensdtr., Lars Andersen, Ole Andersen, Ole Rasmusen.
F.f. Stephen Enggravs pb. Kirsten: Anne Maria Torstensdtr., Maren Christensdtr. Laers Meen, Anders Hanssøn, Jacob Laerssøn.
F.f. Stephen Enggravs pb. Maria: Nils Jenssøns k., Anne Laersdtr., Laers Hørte, Christopher Stephenssøn, Laers Olessøn.

G.br., tømmermann, leilending 
Christopher Olsen
fra Øvrum(10) ”Ødegaarden” dpt. 5/8-1792 d. 24/10-1871 på Ødegården under Øvrum, s.a. Ole Pedersen Ødegaarden.
g. i Porsgrunn 28/12-1815 m. Kirsten Jensdatter fra Lia(B) under Bø dpt. 4/3-1792 d. 14/2-1869 på Øvrum, d.a. Jens Nilsen.
Br. 1833.

Christopher Olsen eide ½ skind i gården Ballestad i 1835. I følge Norges matrikkel 1838 var dette ”Bru-
pladsen” under S. Ballestad.
Denne familien kan ikke ha bodd her lenge, for allerede under folketellingen 1845, var de tilbake på
Øvrumødegården.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

246

Engrav

Overst Stabel

1 hud 3 skind

1 daler - 3 ort - 9 skilling


G.br., leilending
Engebret Olsen fra Søli(1).
g.m. Karen Larsdatter fra Fløtterød(1).
Br. 1845. Se Bekkevold(3).

I 1845 ble løpenr. 245a og 246 samlet igjen til ett bruk.

Se Enggrav(1).

(C) Gard Strøm.