ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 14.12.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Svarverplass
Gammel husmannsplass under Mo.

Arbeider, husmann
Sondre Halvorsen fra Tinn f. ca. 1708 bg. 30/1-1780. ”Sondre Halvorsen f. Moe ejet 72 aar.”
g1g i Tinn m. Tone Torsteinsdatter fra N. Mårdalen i Tinn f. ca. 1710 bg. 20/3-1774. ”Sondre Halvorsens kone 64 aar.”, d.a. Torstein Knudsson og Rønnaug Knudsdatter.
g2g i Gjerpen 2/1-1775 m. Helge Olsdatter fra Tinn f. ca. 1730 bg. 16/1-1780. ”Sondre Halvorsens kone 50 aar.”
1. Thor Sondresen f. ca. 1737. Se Slettene under Mo.
2. Ole Sondresen f. ca. 1741. Var i tjeneste på N. Mo i 1762. Bodde i Fjelldalen i 1801.
3. Turi Sondresdatter f. ca. 1751 g.m. Ole Nilsen. Se Langerød(B).
4. Torsten Sondresen dpt. 1/1-1756. Se Familie 53 - Kleiva 1801.
5. Peder dpt. 25/3-1759 bg. 31/3-1759. ”Sondre Halvorsens s. Peder 14 dage.”
6. Peder dpt. 31/5-1761 bg. 30/1-1763. ”Sondre Halvorsens s. Peder 1 ½ aar.”
Br. ca. 1758.

F.f. Sondre Halvorsens db. Tosten fra Luxefjeld: Gunder Monsens kone, Bergith Halvorsdtr., Ole Silevigen, Peder Olsen.
F.f. Sondre Halvorsens db. Peder fra Moe Ejet: Abraham Gundersens kone, Sønneve Olsdtr., Lars Haagensen, Thor Sondresen.
F.f. Sondre Halvorsens db. Peder: Ole Ersrøes kone, Helje Halvorsdtr., Ole Ersrøe, Thor Sondresen.

Se gamle Tinnsoga b. II, s. 257. Denne familien kom til Luksefjell i ca. 1755.
Tre år senere kom de hit til Svarverplass.

2/2/1780 SONDRE HALVORSSEN Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 128b.
Svarver og hustru HELGE OLSDATTER
u/Moe Arvinger:
    A. På mannens side:
    1. Ole Sondressen, myndig.
    2. Torstein Sondressen 24 år.
    3. Thor Sondressen, død, og etterlatt seg 4 barn:
        a. Nils Thorssen 5 år.
        b. Thor Thorssen 2 ”
        c. Anne Margrethe Thorsdtr. 13 ”
        d. Christine Thorsdtr. 8 ”
    4. Turi Sondresdtr., død, vært g.m. Ole Nilssen og etterlatt seg en datter:
        a. Marie Olsdtr. 2 år.
    B. På konas side: 3 søsken:
    1. Wetle Olssen, myndig, oppholder seg i Tinn prestegj.
    2. Gunni Olsdtr., enke etter Jon Olssen Borge på Tinn.
    3. Groe Olsdtr. 60 år.
Formynder for Torstein ble broren Ole, og han ble også formynder for Thors barn.
Formynder for Marie ble faren.
----”---- -”- Groe ble broren Wetle.
Brt: 66 - 3 - 11
Gjeld: 82 - 3 - 18 (insolvent).

Arbeider, husmann
Lucas Engebretsen fra Ø. Bø(4) i Luksefjell dpt. 18/9-1740 bg. 19/9-1801. ”Lucas Engelbertssøn u/Moe 61 aar.”, s.a. Engebret Lucassen.
g. 13/1-1770 m. Maren Isaksdatter fra øvre Hoppestad(C) dpt. 14/10-1742 bg. 28/3-1813. ”Maren Isachsdtr. 80 aar.“, d.a. Isak Aslaksen Hoppestad.
1. Lucas (x) Engebret Lucassen (Lucas) dpt. 19/8-1770. Se nedenfor.
2. Rasmus dpt. 28/11-1773 bg. 8/8-1779. ”Lucas Engebretsens s. Rasmus 6 aar.”
3. Anne dpt. 9/6-1776 bg. 20/4-1777. ”Lucas Engebretsens d. Anne 1 aar.”
4. Søren dpt. 26/4-1778 bg. 13/2-1779. ”Lucas Engebretsens s. Søren 3/4 aar.”
5. Inger Lucasdatter dpt. 27/2-1780 g.m. Ole Jacobsen Holmen. Se Holmen(B) u. Rising.
6. Anne Lucasdatter dpt. 9/6-1783 g.m. Isak Hansen. Se Skavan u Fossum.
Br. ca. 1770.

F.f. Lucas Engebretsens db. Lucas (Engebret!) fra Moe Ejet: Aslak Moes kone, Maren Haagensdatter, Nils Moe, Christopher Houerøe, Christopher Hansen.
F.f. Lucas Engebretsens db. Rasmus fra Moe Ejet: Aslak Hoppestads kone, Karen Engebretsdatter, Christopher Houerøe, Nils Engebretsen.
F.f. Lucas Engebretsens pb. Anne fra Moe Ejet: Abraham Slettenes kone, Karen Engebretsdtr., Peder Engebretsen Bøe, Isak Engebretsen.
F.f. Lucas Engebretsens db. Søren: Erik Nirisens kone, Anne Isaksdtr., Christopher Houerøe, Nils Engebretsen.
F.f. Lucas Engebretsens pb. Inger fra Moe Ejet: Nils Moes kone, Anne Isaksdtr., Christopher Houerøe, Nils Engebretsen.
F.f. Lucas Engebretsens pb. Anne fra Moe Ejet: Halvor Ledvorsens kone, Karen Nilsdtr., Peder Bøe, Rasmus Christophersen, Engebret Olsen.

(x) Den første-fødte sønnen ble skrevet for ”Lucas” i kirkeboka. Dette har gitt meg en del hodebry. Jeg mener dette må være feilskrevet av presten og skal være Engebret. Jeg har aldri tidligere hørt at den førstefødte sønnen, i dette området - på den tiden, blir oppkalt etter faren (hvis ikke faren døde før barnet ble født). Overtok de gården etter farfar er det alltid farfar som ble oppkalt når hans eldste sønn fikk en sønn. Denne såkalte ”Lucas Lucassen” ser vi dessuten aldri mer til.
G.S.


Maren fikk en sønn før hun giftet seg med Lucas. Barnedåp i Gjerpen kirke den 1/8-1762:
”Maren Isaksdtrs. uægte pb. Maren Hansdatter fra Hoppestad. Barnefader, Hans Engebretsen.
Test: Christen Nilsens kone, Christopher Isaksens kone, Christian Hoppestad, Christopher Isaksen.”

Skogsarbeider, husmann
Engebret Lucassen herfra dpt. 19/8-1770 d. 15/2-1848 på Svarverplass.
g. 11/10-1796 m. Anne Kistine Østensdatter fra S. Bø(A) ved Fossum dpt. 15/9-1771 d. 20/5-1844 på Svarverplass, d.a. Østen Knudsen Bøe.
1. Maren Maria Engebretsdatter dpt. 6/7-1800 g.m. Simon Madsen. Se Ekornrød(B) under Mo.
2. Lucas Engebretsen dpt. 6/2-1803. Se nedenfor.
Br. 1806.

F.f. Engelbert Lucæsøns Maren Maria u/Moe: Knud Østenssøns k., Pernelle Aslachsdatter, Lars Sørenssøn, Jacob Larssøn, Helje Olessøn.
F.f. Engelbert Lucæsøns Lucas u/Moe: Anders Wenstøbs k., Inger Lucædtr., Jacob Larssøn, Jacob Østenssøn, Jan Pederssøn.

I 1831 hadde Ole Høyland vært på tyveritokt i Gjerpen og var bl.a. innom på Svarverplass.

Skogsarbeider, innerst
Lucas Engebretsen herfra dpt. 6/2-1803 d. 18/8-1883 i Dodge county, Wisconsin, s.a. Engebret Lucassen.
g1g 14/6-1832 m. Anne Olsdatter fra Serkeland i Siljan dpt. 7/8-1803 i Siljan d. 29/3-1838 på Svarverplass, d.a. Ole Pedersen Særkeland og Taran Hansdatter.
Forlovere: "Jacob L. Grinie, Christian A. Wenstøb."
g2g 31/1-1839 m. Maria Gulliksdatter fra Lunde i Valebø dpt. 20/5-1815 i Holla d. i mars 1847 i en feber, d.a. Gullik Kittilsen Lunde og Anne Gundersdatter Geteboen (Geitebua).
1. Anne Thurine f. 5/1-1838 d. 3/12-1838 på Svarverplass.
2. Østen Lucassen f. 10/9-1839. Til N. Amerika i 1845, d. i mars 1847 i en feber.
Barn i 2. ekteskap:
3. Gunder Lucassen f. 28/9-1841.Til N. Amerika i 1845, d. i mars 1847 i en feber.
4. Andreas Lucassen f. 4/1-1844. Til N. Amerika i 1845 d. i mars 1847 i en feber.

Torstein Pedersen, 13 år, bodde hos familien i 1835. Trolig en tjenestegutt.

Alle barna var født her. Disse fra denne familien utvandret til N. Amerika i mai 1845. Se Presteattest av 28/5-1845.
De som reiste var: Lucas, hans 2. kone Maria og barna Østen (5 ½), Gunder (3 ½) og Andreas (1 ½).
Kona og alle barna døde i en smittsom feber-sykdom, som herjet over prærien i mars 1847. Lucas overlevde,
men uten etterkommere. Han kom siden til Dodge county, Wisconsin og ble gravlagt på St. Olafs cemetery.

Skogsarbeider, husmann
Isak Larsen fra V. Bø(1) i Luksefjell dpt. 26/12-1785 d. 26/8-1873. ”Føderaadsmand Lars Isaksen, Hoppestul og Svarverplads.”, s.a. Lars Olsen Fjeldet. Gravlagt i Gjerpen.
g. 23/7-1824 m. Karen Olsdatter fra Norge under Oterholt dpt. 12/1-1794 d. 26/1-1874 på Hoppestul, d.a. Ole Sørensen Norig.
Forlovere: Gulbrand Larsen Fieldet, Isak Andersen Fieldet.
1. Maria Isaksdatter f. 24/11-1825 d. 1872 g. 8/2-1846 m. Anders Andersen Økter/Grorud f. 20/3-1823 d. 23/6-1907. Bodde på Hoppestul en tid. Kom til øvre Grorud i Siljan i 1855.
    Barn 1. Anders Andersen f. 1846. Bodde på Brekkeplassen (u. Brekke) i Sandsvær.
    Barn 2. Anne Andersdatter f. 1847 d. 1929 g.m. Hans Abraham Andreassen på Grorudplassen i Siljan.
    Barn 3. Isak Andersen f. 1848 d. 1914 g.m. Karen Helene Hansdatter fra Lindtvedt. Bodde på Rønningen i Siljan.
    Barn 4. Knut Andersen f. 1850. Bodde i Gåserud(40) i Sandsvær.
    Barn 5. Ole Andersen. Bodde i Gåserud(40) i Sandsvær.
    Barn 6. Karen Andersdatter f. 1853 d. 1906. Ugift.
    Barn 7. Maren f. 1854 d. 1881.
    Barn 8. Nils Andersen f. 1856 d. 1933. Forpakter på Grorud i Siljan.
    Barn 9. Ingeborg Andersdatter f. 1858 g.m. Martin Saga u. S. Pytte i Sandsvær.
    Barn 10. Lars Andersen f. 1859 d. 1920. Bodde i Sandsvær.
    Barn 11. Marie f. 1860. Døde ung.
    Barn 12. Kristian Andersen f. 1862 d. 1956 g.m. Petrea Andersdatter fra Vieren u. Gåserud(40) d. 1927. Bodde på Grønli u. Sølland i Siljan. Se Siljanboka s. 356 og 357 (Bilder).
    Barn 13. Martin Andersen f. 15/1-1864. Se Nisterud u. Bø.
2. Lars f. 31/8-1828 d. 29/9-1828.
3. Maren Isaksdatter f. 24/12-1829 g. 1850 m. Ole Anundsen Brekke på nabogården til Hoppestul, også i Sandsvær.
4. Karen Isaksdatter f. 7/4-1832 d. 1898 g. 1853 m. Aslak Hansen fra Grorud i Siljan f. 1824 d. 1899. Bodde på østre Hoppestul i Sandsvær.
    Barn 1. Sofie Aslaksdatter f. 1854 d. 1931. Bodde ugift på Hoppestul.
    Barn 2. Isak Aslaksen f. 1856 d. 1939. Var skomaker.
    Barn 3. Jacob Aslaksen f. 30/4-1858 g. 1884 m. Trine Ellefsdatter Brekke fra Muggerudkleiva i Hedenstad, Sandsvær.
    Bodde på nabogården Brekke i Sandsvær. Foreldrene til bl.a. Alma Dokka f. 23/1-1888 g.m. Anton K. Dokka på Hoppestul f. 11/1-1897.
    Barn 4. Andreas Aslaksen f. 1860 d. 1938. Ugift skogsarbeider.
    Barn 5. Ole Aslaksen f. 1863 d. 1936. Bodde ugift på Hoppestul.
    Barn 6. Karen Maria Aslaksdatter f. 1866 d. 1932. Bodde ugift på Hoppestul.
-   f. 2/10-1834. ”Isak Larsen Hoppestul, Kari Olsd.s dødfødte barn”
Br. før 1835.

Isak Larsen var tidligere på østre Hoppestul (br. nr.2) i Sandsvær hvor han også senere flyttet tilbake til.
Han var bror til Gulbrand Larsen på Fjellet, lærer Andreas Larsen i Luksefjell og Guttorm Larsen på S. Søntvedt i Siljan.

Skogsarb., husmann
Isak Gundersen fra Norge u. Oterholt f. 22/8-1813 d. 2/12-1875 i Plassen u. Ås, s.a. Gunder Isaksen Norrig.
g. 12/10-1837 m. Karen Jansdatter fra M. Bø(A) ved Fossum f. 20/2-1812 d. 17/5-1866 i Svarverplassen, d.a. Jan Pedersen Bøe.
1. Jan Isaksen f. 20/6-1838 på Fossum. Se Plassen u. Ås og Fossum 1891.
2. Berthe Dorthea Isaksdatter f. 26/12-1839 på Fossum g.m. Halvor Thorstensen. Se Familie 51-Fossum 1891.
3. Maren Isaksdatter f. 22/9-1841.
4. Inger Maria f. 2/12-1844 på Fossum. ”Døde før Hjemmedaabens Konf.”
5. Inger Maria f. 25/12-1845 på Svarverplass.
6. Gunnar Isaksen (Gunder) f. 19/2-1849 u. Mo. Se Familie 4-Mæla 1891.
7. Anne Kirstine Isaksdatter f. 18/1-1851 u. Mo g. 19/2-1871 m. Jacob Nilsen fra Island i Siljan f. 24/4-1841. Bodde på V. Island. Se Siljan Bygdebok.
    Barn 1. Nils Jacobsen f. 3/5-1871 (tvilling). Bodde på Ødegården i Stokke i Vestfold. 5 barn.
    Barn 2. Maren Karine Jacobsdatter f. 3/5-1871 (tvilling) d. 1946 g.m. Jacob Kristensen fra Gromstulen(C) u. Bø f. 1867. Se 1/52 u. Strømdal.
    Barn 3. Berthe Marie Jacobsdatter f. 5/7-1873 d. 1952 g.m. Isak Flåtsund. Bodde på Tolnes i Solum. 
    Barn 4. Isak Jacobsen f. 21/3-1875 i Siljan.
    Barn 5. Jacob Olaf Jacobsen Islann f. 10/9-1877 i Siljan g.m. Laura. Bodde i Sandefjord. Hadde foretning der.
    Barn 6. Anne Sofie Jacobsdatter f. 3/3-1880 i Silj. d. 1957 i Gj. g.m. Simon Kittilsen Bjørndalen. Se S. Gåshølen u. Ås.
    Barn 7. Kristian Jacobsen f. 22/2-1882 i Silj. Offiser i Frelsesarmeen.
    Barn 8. Sigvart Jacobsen f. 28/4-1884 i Silj. Emg. til USA. Sist kjente adr.: Detroit Michigan.
    Barn 9. Anders Jacobsen Islann f. 4/5-1887 i Silj. d. 1950 i Larvik g.m. Anna Lovise Holmene. Bodde i Larvik og drev klesbutikker.
8. Karen Isaksdatter f. 6/12-1853 i Svarverplass g.m. Ole Thorstensen d.y. Se Familie 1a-Venstøp 1875.
9. Ingeborg Isaksdatter f. 15/2-1857 i Svarverplass.
Br. 1845.

Tjenestepike i 1845: Anne Hansdatter(17). Enkemannen Engebret Lucassen (75) bodde her i 1845.
Enkemannen her, Isak Gundersen flyttet med datteren Anne Kirstine til datteren Berthe Dorthea på Plassen u. Ås i 1868. Han døde der i 1875.

En Ole Sigurdsen hadde Svarverplassen fra 1868-1875.
Han bodde tidligere på Vestermo u. Mo.

Abraham (Uægte), 7/4-1826, Moder: Pige Karen Olsd. Luksefield. Død i Barselseng., Barnefader: Ole Sigurdsen u. Moe. Gift Mand., Luksefield.

Skogsarb., husmann
Jacob Nilsen fra Rønningen i Siljan f. 1/8-1842 d. 3/11-1877 på Svarverplass, s.a. uk. Nils Jensen og pige Live Marie Tollefsdatter Kløverødhagen.
g. i Siljan 15/11-1863 m. Ellen Mathilde Ellefsdatter fra Sandbrekkene i Siljan f. 9/6-1840, d.a. Ellef Ellefsen fra Sigdal og Anne Evensdatter.
1. Inger Marie Jacobsdatter f. 22/7-1864 i Sandbrekke i Siljan.
2. Nils Jacob Jacobsen f. 11/11-1866 i Sandbrekke i Siljan d. 25/8-1893 på fattighuset på Venstøp. Ugift.
3. Edvard Jacobsen f. 1/11-1870 i Sandbrekke i Siljan.
4. Anna Lovise Jacobsdatter f. 18/1-1873 i Sandbrekke i Siljan.
5. Elise Mathilde Jacobsdatter f. 24/6-1875 i Svarverplass.
6. Jacob Jacobsen f. 30/4-1878 på Fossum.
Br. 1875.

Dyr på plassen i 1875: 2 kuer. I 1891 bodde den dagarbeidende enka på fattighuset på Venstøp med
sine to sønner Nils Jacob (kommunal møllearbeider) og Jacob Jacobsen.

Skogsarb., leilending
Thor Halvorsen
Br. 1879.

Skogsarb., leilending
Halvor Pedersen Rønningen
Br. 1885 – 1900.

Halvor Pedersen leide både Rønningen og Svarverplass av Løvenskiold i tiden 1885 - 1892.
I denne tiden bodde han på Rønningen u. Mo. Han kom hit i 1892.
Halvor og familien flytta fra Svarverplass til Holt øde i 1900.

Svarverplass var ubebodd fra 1885-1892. Jorda ble brukt av Halvor Pedersen Rønningen.

Skogsarb., snekker, forpakter
Hans Kristian Abrahamsen Godal fra Godal i Luksefj. f. 7/11-1871 d. 2/4-1954, s.a. Abraham Knudsen Godal.
g. 1/9-1895 m. Karen Eriksdatter fra nedre Dale i Luksefj. f. 20/4-1868 d. 7/11-1934 på Havbakken u. Foss, d.a. Erik Hansen Dali.
1. Abraham Godal f. 12/12-1895 i Dale d. 26/8-1967 g.m. Anna f. 4/5-1902 d. 11/11-1975. Han var telefonformann.
2. Einar K. Godal f. 25/7-1898 i Dale. Se Slettene under Mo.
3. Ragna Godal f. 18/10-1900 i Svarverplass d. 3/12-1988. Ugift.
4. Olav Godal f. 25/2-1903 i Svarverplass.
5. Gustav Godal f. 14/1-1906 i Svarverplass. Bygde hus u. Bekkevold på Uthaugen (79/9).
6. Hanna Godal f. 14/1-1910 i Svarverplass d. 19/3-1985. Ugift.
7. Anne Godal f. 8/7-1912 i Svarverplass g.m. Olaf Fjelldalen. Bodde i hus u. Foss.
Br. 1900.

Karen Torkildsdatter f. 1886 i Gj. var tjenestepike her i 1900.
Denne familien kjøpte Foss 13 - Godal og flyttet dit i 1914.

Kristian Olsen Flittig.
g.m. Inga Kirstine Johansen Nykaas.
Br. 1914. Se Flittig.

Skogsarb., forpakter
Hans Johnsen Hagen fra Hagen under Kløverød i Siljan f. 2/2-1855 i Siljan, s.a. John Johannesen Hagen og Live Marie Tollevsd.
g. 6/7-1884 m. Gunhild Marie Pedersdatter fra Sverige under Mo f. 26/11-1862, d.a. Peder Torjersen.
1. Johannes Johnsen f. 5/10-1885 i Sverige under Mo.
2. Inger Marie Johnsen f. 5/7-1889 i Orekåsa.
3. Laura Pauline Johnsen f. 6/5-1892 i Orekåsa.
4. Karen Kirstine Johnsen f. 23/10-1895 i Orekåsa.
5. Haakon Johnsen f. 14/1-1899 i Orekåsa. Bodde på Venstøp.
Br. 1917.

Denne familien var på Orekåsa(B) under Oterholt fra 1889.

Skogsarbeider, forpakter
Thor Jørgen Jørgensen Sundet fra Tørdal i Drangedal f. 23/1-1897 i Flåtelia d. 30/12-1990, s.a. Jørgen og Anne Sundet i Tørdal.
g. i Drangedal 20/4-1918 m. Agna Halvorsdatter Refsdal fra Tørdal f. 18/8-1897 d. 23/3-1987, d.a. Halvor Andreassen Refsdal og Inger Marie Torsteinsdatter Dalene.
1. Hanna Marie Sundet f. 1/7-1918 i Tørdal g.m. Gunvar Stulen fra V. Stulen. Se Luksefjellv. 668 under Jønnevald.
2. Jørgen Sundet f. 28/5-1920 g.m. Dagny Reiersen. Bodde i Lagmannslia 22.
3. Harry Marenius Thorsen Sundet f. 28/11-1925 i Svarverplass. Se Bø(13).
Br. ca. 1923.

Thor Jørgen Sunde var den siste som bodde her. Jorda er slått sammen med andre plasser.
Denne familien bodde senere i Lagmannslia 22 under Gjerpen lille.


(C) post@gamlegjerpen.no