ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Åskverna - Kverna
Møllerplass under Ås søndre. Eier: Fossum jernverk.

Plassen lå like ved Åshammeren.

Møller
Trond Møller f. ca. 1630 bg. 10/3-1690. ”Tron Møller 60 aar.”
Sannsynlige barn:
1. Halvor Trondsen f. ca. 1660. Var også møller. Se Kverna under Foss.
2. Maren Trondsdatter f. ca. 1661 g. 29/8-1686 m. Gabriel (Clausen?). Se Gabriels plass under Foss.
3. Karen Trondsdatter f. ca. 1662 g. 30/7-1682 m. møller Jens Povelsen. Se nedenfor.
4. Live Trondsdatter f. ca. 1669 g. 6/1-1694 m. møller Halvor Rasmussen på Foss. Se Kverna under Foss.

Skiensborgeren Michel Isachsen var eier av 10 huder i S. Ås samt kverna i perioden 1680-1708.

Kilde: Bratsberg amt pakke 302. Skyldsetting av kverner og møller – 27 nov 1685:
Søndre Aas (kvern) – eies og bruges af Michel Isaksen, takseres for 1 hud.

Trond Møller holdt til her før han kom til Fossum. 

Kilde: Bamble tingbok nr 4, 24 nov 1694: (Avskrift: Jan Christensen).
Vedrørende spørsmål om kverner på Sø Aas, blir oppsitterne nevnt: Hans Haraldsen, Hans Iversen, Kittil Solvesen og Gunlich Møller.
Det blir også nevnt at Søndre Aas kvernehus uti salige Trond Møllers tid, ble oppbygd på egen bekostning av nye (materialer) og
med 3 par steners forbedring.

Møller
Jens Povelsen fra N. Gåshølen f. ca. 1652 bg. 5/12-1700. ”Jens Povelssen fra Foss eijet 48 aar, i fattig jord.”
g. 30/7-1682 m. Karen Tronsdatter herfra f. ca. 1662 bg. 18/1-1730. ”Karen Tronsdatter, 68 aar.”, d.a. Tron Møller.
1. Peder Jensen dpt. 11/5-1684 g.m. Karen Gundersdatter. Se S. Bø(B).
2. Nils Jensen dpt. 6/3-1687. Ble møller. Se nedenfor.
3. Anne dpt. 3/8-1690 bg. 10/5-1691. ”Jens Povelsens datter vid Aasqvern, Anne 3/4 aar g.”
4. Else Jensdatter dpt. 19/6-1692 g1g 17/2-1717 m. Colbjørn Olsen fra Siljan g2g 22/9-1720 m. Stephen Ellefsen Jønnevald. Se N. Jønnevald.
5. Povel dpt. 17/3-1695 bg. 7/4-1695. ”Jens Povelsens s. ved Aasqvernen Povel 3 uger g.”
6. Halvor dpt. 27/6-1697 bg. 23/10-1698. ”Jens Povelsen Nordre Fos Eie hans Søn Halvor 15 ug. g. - gir tiende.-”
Br. ca. 1684.

Jens Povelsens ved Aasqværn, Peder.
Jens Povelsens s. Nils.
F.f. Jens Povelsens datter ved Aasekven Anne: Halvor Møller, Gabriel Fos, Gullek Møllers qnde. Margrete, Gulbrand Gaasehøllens qnde Gunnil, Live Torsdatter.
F.f. Jens Povelsens d. Else: Gulbrand Torssen, Jahanne Hansdatter, Maren Povelsd.
F.f. Jens Povelsens søn ved Aasqvernen, Povel: Halvor Møller, Jacob Rasm. N. Fos, Kitil Aases q. Maren, Gulbrand Gaasehøllens q. Gunnil, Sissel Lauritzd. Gaasehøllen.

F.f. Jens Povelsens søn ved N.Fos Halvor: Halvor Møller, Jens Jynge, Truls Pedersens Karen, Gabriel Fosses qnde Maren, Gunnil Matzd. hos Halvor Møller ved Hytten.

"Jens Povelsen Foss" er nevnt som vitne i en rettsak av 18/3-1692. (Bamble tingbok nr. 3).

Barbara Paulsdatter bodde hos Engebret Lucassen på Svarverplass u. Mo i 1762. Hun var i slekt med ovenstående familie.
Hun var også i slekt med Haagen Haagensen på Slettenekås under Ås. Familien flyttet i ca. 1697 til en plass u. Foss.

Møller
Gullik Pedersen f. ca. 1656 bg. 12/2-1709. ”Gulich Møller 53 aar gl.”
g. i Skien krk. 14/12-1678 m. Margrete Gjertsdatter f. ca. 1742 bg. 10/2-1718. ”Gullich Møllers enche Margrete 76 aar.”
1. Inger Gulliksdatter dpt. 13/7-1679 i Skien g. 30/9-1703 m. Daniel Gundersen. Se Gromstulen(A) u. Bø.
2. Peder Gulliksen f. ca. 1680. Se nedenfor.

Det var skriftemål i Skien krk. den 31/8-1679 for: ”Gullig Pedersøn Møller med
Margrete Gertdatter, Ecte folck ante tempg.”
Det ser ut til at de flyttet fra Skien til Gjerpen i ca. 1690.
Det finnes ingen bevis for at det var på Åskverna de bodde, men sønnen bodde
hvertfall her med sin familie i 1711.

Møller
Peder Gulliksen
herfra f. ca. 1680 trolig i Skien, s.a. møller Gullik Pedersen.
g1g 7/5-1704 (trol. i Skien) m. Kirsten Olsdatter f. ca. 1664 bg. i Skien 29/4-1724. ”Per Gullichsen Møllers Kone, begr. Kl. 12, gl. 60 aar.”
g2g 30/5-1727 m. Berthe Tronsdatter "fra Gromstulen".
Forlovere: Gulbrand Gaasehølen og Ole Tronssøn.
Br. ca. 1704.

Peder Gulliksen med familie bodde her i tiden 1704-1711). Siden bodde de mange år i
Skien hvor hans første kone døde i 1724. De hadde trolig ingen barn.
”Per Gullichssøn og Børte Tronsdatter fra Grumstulen” giftet seg den 30/5-1727 i Gjerpen.
De bodde i 1735 på Kastet "Westre" under Foss.

Denne familien bodde på Kastet u. Foss fra ca. 1727 - ca. 1730.

S. Aas. Fra fogderegnskapet 1711:
Hans Haraldssen Self, 7, kone og 5 børn 42 sk.
Lars Arnessen Self, 6, kone og 4 børn, det ene kun 1 aar 36 sk.
Kittil Sammesteds Self, 4, kone og 1 datter, 1 fosterbarn u. 3 aar 24 sk.
Husmænd:
Halfvor Self, 3, kone, 1 gammel vanfør huuskone 18 sk.
Gulbrand (Gaasehølen) Self, 4, kone og 2 børn, 1 huuskone 24 sk.
Peder Gullichssen Møller, Soldat, kone og 2 børn - sk.
Hans Qvinde Self, 3, og 2 børn 18 sk.

Nils Jensen bodde på Åskverna i 1712. Se nedenfor.

Husmann
Haagen Jansen
Br. ca. 1713. Se Plassen under Ås.

Møller, innerst
Nils Jensen herfra dpt. 6/3-1687 bg. 3/4-1730. ”Nils Jenssøn Aas 43 aar, 7 maaneder.”, s.a. møller Jens Povelsen.
g.m. Mari Olsdatter d. 1738
1. Jens Nilsen dpt. 24/1-1712 bg. 17/11-1734. ”Jens Nilssøn, 23 aar.”
2. Gjertrud Nilsdatter dpt. 25/2-1714 i Eidanger g1g m. Christen Monsen Hoppestad. Se øvre Hoppestad(B).
3. Ole Nilsen dpt. i Eid. 2/7-1716 d. før 1738.
4. Maren dpt. i Eid. 1/1-1719 d. før 1722.
5. Maren f. ca. 1722 bg. 4/9-1723. ”Nils Møllers Maren 1 aar 8 mnd.”
6. Nils Nilsen f. ca. 1726

F.f. Nils Jenssøns søn Jens fra Aasqværnen: Tobias Fos eje, Major Fiens dreng Nils, Peder Møllers qvinde Kirsten,  Elev Jønnevals qde.
F.f. Niels Jensen Møller og Maren Ollufsd., deris ægtebarn Giertrud: Karen Nielsd. Lind, Rebecca Pedersd. Waadeklef, Maren Olsd. Lunde, Peder Larsen Grave, Jens Christensen Jyde.
F.f. Nils Jensen (Møller hos mig) og Maren Olsdaatter, deris Ægteb. Olle: Karen Nilsd. Lind, Karen Simensd. Slevolden, Maren Olsd. Lunde, Ingvold Arnesen Slevolden, Nils Torchildsen Lunde.

F.f. Niels Jensøn Møllers og Maren Olsd. ægte barn Maren: Madm.
Findes, Karen Nielsd. Lind, Olle Søfrenssøn Lunde, Lars Olssøn Lunde.

Denne familien flyttet til Eidanger i 1713. Nils var en ti års tid møller for sognepresten i Eidanger.
Familien var tilbake igjen på Åskverna i 1723.

10/3/1731 NIELS JENSSEN MØLLER Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 352b.
u/S.Aas Arvinger:
Enka Mari Olsdatter og barna:
1. Jens Nielssen, 19 år,
2. Ole Nielssen, 12 ” ,
3. Niels Nielssen, 5 ” ,
4. Giertrud Nielsdtr.16 ”.
Enka bad seg Aslak Kise til verge.
Brt: 3 - 0 - 19
Gjeld: 34 - 0 - 7 (insolvent).

3/3/1738 MAREN OLSDATTER Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 345b.
u/S.Aas Arvinger:
Hennes to barn:
1. Niels Nielssen 13 år
2. Gjertrud Nielsdtr. 23 "
Farbroren Peder søndre Bøe ble verge.
Brt: 27 - 3 - 22
Net: 17 - 1 - 18

Nytt bolighus ble oppført i 1717.

Hammersmed
Erik Lucassen fra Sverige f. ca. 1670(?) d. 1746/1747 i Holt.
g.m. Ellen Andersdatter d. 1761 på Egelands jernverk i Søndeled.
1. Anders Eriksen f. ca. 1710/14 i Holt. Var i arbeid ved Nes jernverk i Holt fra 1741.
2. Henrik Eriksen f. 1716 i Holt d. 1757. Han ble hammermester ved Egelands jernverk i Søndeled.
3. Lucas Eriksen f. 12/6-1718 i Holt pr.gj. Se Fossum 1762.
4. Petter dpt. 31/5-1722 i Holt d. 1722.
5. Petter Eriksen dpt. 6/6-1723 d. 1782 i Søndeled g1g 1750 m. Maria Torkildsdatter Rød g2g i Søndeled 23/6-1776 m. Karen Thorsdatter Rød.
    Petter var hammersmed ved Egelands jernverk i Søndeled. Han ble hammermester da broren Henrik døde i 1757.
6. Anniken Eriksdatter f. sommeren 1726 g.m. hammersmed (og fetter) Herman Gustavsen fra Baaseland/ Næs jernverk f. 1726 i Moss.
    Barn 1. Elen Hermansdatter. Se søsteren Karen, nedenfor.
    Barn 2. Karen Hermansdatter. Gift med hver sin bror av Gasmann-slekta fra Egelands Jernverk som senere ble hammermestere ved Næs jernverk.
Br. ca. 1723.

F.f. Erik Hammersmedsvends søn Peter: Jan Lucassøn, Jost Fos. Rasmus Aas. Jan Jostsøns qde. Anun Aas.

F.f. Erik Lucassøns Annichen: Peter Gasmand, Jan Lucassøn, Jens Veberg, Lensmds qde, Karen Fanders.


Erik Lucassen
kom til Norge i ca. 1692 sammen med minst tre av sine brødre: Jan Lucassen kom til Fossum jernverk.
Erik, Gustav og Jacob Lucassønner var registrert som hammersmeder ved Baaselands Jernverk (senere kalt Nes Jernverk)
i Holt pr.gj. i perioden 1712-1722. Da ble det konkurs ved verket og de skal ha flyttet derfra.
Jacob Lucassen kom til Bolvik Jernverk i Solum (se nedenfor), Gustav Lucassen kom til Moss Jernverk og Erik Lucassen
kom til Fossum jernverk i ca. 1723.

Brødrene Erik og Jan Lucassønner var i oktober 1726 forlovere i ekteskapet mellom Peter Janssøn Morel ved Fossum og
Maren Larsdatter Tved. Det er spekulert i om Jan Lucassen kan ha vært faren til Peter. Se også Fossum 1720.

Fra en besigtigelse over Fossum værks eiendeler: (Avskrift Jan Christensen).
August 1726: ”Aas mølle som ligeledes på frie grund skal være beliggende. Huset med 2 små renner, hiul og
deletag over er av nye opbygd 1717 og intet mer av redskaber huset tilhørende enn et par forslitte stene med
langjern og zeiler, det øvrige tilhørende møllerne, som således holder det vedlige.
Huset hvorudi hammersmeden Erich Lucassen bor, er af nye opbygd 1717, Tømret av 6 lafter, tekt med deler,
indrettet til stue Kammer og Kiøkken med skorsten og bagerovn, 2 sengesteder, 1 slagbenk, 1 bord og 3 benker
og 1 kakkelovn. 1 kammer med et lide vindue udi, 1 kjøkken med en skorsten og derudi en jernslotte samt
bagerovn og et lide vindue. 2 sengesteder, 1 slagbenk, 1 bord og 3 benker.
Mølleren Erich Lucassen som holder samme vedlige, betaler i årlig avgift til herskabet 27 rdr og tillige selv betaler
skatten.”

Spesifikastion over de gaarder og husmandspladser som sorterer under Fossum Jernverk og dertil svarer landskyld: (8/1-1728):
”Aas Qvern, Erik Lucasen 27 rdr.(pr. år). Verkets kvern er afbrent 18 okt 1725, siden er der ikke svaret.”

Møller
Jacob Lucasen fra Sverige.
Br. i 1744.

Var tidligere ved Bolvik jernverk. Bror til Erik og Jan Lucassønner. Se ovenfor.

Kilde: Bamble tingbok nr 13, 10 april 1744: (Avskrift Jan Christensen.)
Ved Aas Kvern bor en Jacob Lucasen som selger undertiden 1 glass brennevin, vet ikke om det brennes i huset eller kjøpes hos andre,
Vet at der males ved Aas kvern, såvel for byfolk som for bygdefolkene når de har vann.

Manntallet 1761 forteller oss at ”Aas Kvern” hadde en landskyld på 1 hud og at oppsitteren
het Ole Christensen. Han var nevnt ved Åshammeren i 1748/50/54 og altså i 1761.

Spikersmedmester
Christopher Pedersen (Berg) fra Kongsberg.
Br. 1821-1826.

Denne familien kom fra Kongsberg i 1814-15. Den første tiden i Gjerpen bodde de ved Århus.
Fra 1821-1826 bodde de ved Åshammeren. Trolig her.
Fra ca. 1826 bodde de på en plass ”uden navn” under Fossum. Se Familie 33 - Fossum 1835.

Johanne Maria Knudsdatter
f. ca. 1789 d. 29/11-1824 på Åshammeren. Dette var den første konas
søster som bodde og døde her. Se skiftet nedenfor.

2/7/1827                     JOHANNE MARIE KNUTSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 239b.
Aashammeren             Arvinger:
                                    Avd. bodde i huset til Christopher Pederssen Aashammeren og var hans kones søster.
                                    Hun var ugift og døde der i huset 29.11.1824.
                                    Hennes søstre var:
                                    1. Ragnhild Kirstine Knutsdtr. g.m. sagmester Ole Helgessen, bor i Vestfossen i Eiker pr.gj.
                                    2. Anne Cathrine Knutsdtr. g.m. Chr. Ped. Aashammer.

                            Boets midler: Avdøde eiet intet. Hun hadde arvet 13 rdl. 19 3/10 sk. etter sin mor Dorthe Eliasdtr. Bølling,
                            ved skifte i 1809 eller 1810 i Sandsvær.
                            Sorenskriveren der opplyste at disse pengene hadde hennes nå avd. far fått.
                            Chr. Ped. Aashammer hadde vært formynder for henne mens han bodde på Kongsberg,
                            men hvem som overtok da han flyttet visste han ikke.


(C) Gard Strøm