ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Hoppestad 1
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

Oppdatert 22.10.2017


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013. Hele eiendommen.


Hoppestad 1
Gammelt løpenr. (89, 90, 91)a. Siden Norges matrikkel 1889: 12/1 m.fl.

Se tidligere Øvre Hoppestad(B)

Adresse i dag: Hoppestadv. 324, 3721 Skien.  


Resten av den gården vi her har kalt Hoppestad nedre(A) kjøpte Mons Monsen av Løvenskiold -Fossum
i ca. 1820. Skogen var tidligere blitt skilt ut, og var ikke med i salget.

G.br., selveier
Mons Monsen Hoppestad fra Nedre Hoppestad(A) dpt. 13/10-1793 d. 30/8-1854 under Sem, s.a. Mogens Clausen Hoppestad.
g1g 9/11-1820 m. Maren Halvorsdatter fra Langerød under Berberg dpt. 21/3-1792 d. 12/5-1821. ”Døde under forløsningen af Tvillinger.”, d.a. Halvor Gundersen.
Forlovere: "Lars Christensen Hoppestad, Claus Monsen ibid." (Ibidem = samme sted).
g2g 7/5-1822 m. Ingeborg Aslaksdatter fra Stulen(A) dpt. 8/1-1792, d.a. Aslak Pedersen Stulen og Gunhild Gregoriusdatter Lund.
Forlovere: "Mads Madsen Fossum, Halvor Isaksen Aas."
1. Anders f. 12/5-1821 d. 15/2-1822.
Barn i 2. ekteskap:
2. Hans Monsen f. 13/1-1823 d. 31/3-1845 på Hoppestad.
3. Aslak Monsen f. 19/6-1825. Emigrerte til N. Amerika i 1847. Kjøpte jord og ryddet seg gård i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin. Se Emigranter 1847.
-   f. 27/2-1831 ”et dødfød drengebarn.”
4. Peder Monsen f. 18/6-1828 d. 14/7-1851 u. Sem.
5. Anne Gurine Monsdatter f. 26/12-1833. Emigrerte med sin mor til N. Amerika i 1855. Se Presteattest av 1/5-1855.
Br.  ca. 1820.

Ved vielsen i 1820 var Mons 27 år gammel og soldat. Henrik Hoppestad hadde føderåd og bodde her
som enkemann i nov. 1825.

Tjenestepike i 1825: Maren Pedersdatter (13). Tjenestepike i 1835: Maren Aslaksdatter (22).
Mons solgte gården i 1846 og flyttet til en plass under Sem hvor han døde i 1854.
Ingeborg emigrerte til N. Amerika med Presteattest av 1/5-1855, sammen med sin datter Anne Gurine.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for protokollnr. IV 1, side 325a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skyldsætning over denne eiendom, der angives solgt til Mons Monsen, afholdt 7. sept. 1838, tinglyst 11. juli 1845". Se Hoppestad(1).
"Skjøde fra N.B. Herlofsen angivelig gift med Elise Kathrine Cappelen til Erik Olsen, dat. 17. marts, tinglyst 6. mai 1846."

G.br., selveier
Erik Olsen Hoppestad fra S. Kise f. 2/3-1818 d. 20/5-1886 på Hoppestad, s.a. Ole Eriksen Kiise.
g. 12/10-1843 m. enke Marie Andersdatter fra Bø(3) f. 9/8-1812 d. 30/1-1886 på Hoppestad, d.a. Anders Jonsen Fieldet.
1. Gunnar Eriksen Hoppestad f. 14/3-1844. Overtok gården.
2. Anne Dorthea Eriksdatter f. 2/10-1849 g. 24/3-1878 m. lærer Halvor Larsen Foss. Se Familie 22 - Venstøp 1891.
Br. 1846.

Maria Andersdatter var enke etter Gunder Eriksen på Rød under Kise.

Hennes datter fra 1. ekteskap Karen Gundersdatter f. 8/8-1838, bodde hos dem. Hun ble
g.m.
Kristen Gregorius Simonsen Jønnevald. Se S. Jønnevald.

Erik Olsen hadde en bror Ole Olsen som eide og bodde på Hoppestad(5).

Fra Eiendomsmatriklen av 1889, opphørte systemet med løpenummer og vi fikk i steden dagens
gårds- og bruksnummer.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for protokollnr. IV 1, side 325a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Erik Olsens arvinger til medarving Gunder Eriksen Hoppestad paa dette brug og løsøre for 5.335 kroner og
bortfaldt brugsret eller føderaad, dat. 21., tinglyst 22. juni 1886."

G.br., selveier
Gunnar Eriksen Hoppestad
(Gunnar E. Hoppestad) herfra f. 14/3-1844 d. 24/12-1913.
g. 3/1-1879 m. Lovise Margrethe Jansdatter fra Hjellen f. 4/2-1853 d. 22/2-1902,
d.a. Jan Andreas Christensen Limi.
1. Elise Hoppestad f. 26/3-1880
g. Mathias Knudsen Venstøp. Se Venstøp(78).
2. Anna Marie Hoppestad f. 26/10-1882 d. 26/2-1940 i Langesund. Ugift.
3. Imma Hoppestad f. 23/1-1894 d. 13/9-1932.
4. Johanne Gurine Hoppestad f. 19/4-1887
g.m. NN Hansen. Bodde på Ulefoss.
5. Laura Hoppestad f. 15/7-1889
g.m. NN Engebretsen. Bodde i Skien.
6. Erik G. Hoppestad f. 21/8-1892.
Overtok gården.
Br. 1886. 

Gunder (Gunnar) eide og brukte også bnr 12 som tidligere trolig var bebodd, men ubebodd i hans eiertid.
Tjenestepike her i 1891: Anne Larsdatter fra Sauherad f. 1865.

Se folketellingen 1900.

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for protokollnr. IV 1, side 325a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Gunder Eriksen Hoppestads samtlige og myndige arvinger, i følge attest, til Erik Gundersen Hoppestad paa dette bruk
og bnr 12, samt arvelig redskap, indbo og løsøre m.v. for kr. 10. 500, hvorav kr. 9.000 for de faste eiendomme, dat. 5., tinglyst 9. sept. 1914."

G.br., selveier
Erik G. Hoppestad
herfra f. 21/8-1892.
g. 31/3-1926 m. lærinde Ingeborg Kleverud fra Sauherad f. 23/1-1894 d. 13/9-1932,
d.a. Kittil Amundsen Kleiverud og Ingeborg fra Jonsås.
Forlovere: Eivind Vale, Gj. og Gulla Kleiverud, Sauherad.
1. Ingebjørg Lovise Hoppestad f. 2/12-1926 g.m. Halvor Wilhelm Aas.
Se nedenfor.
2. Lovise Hoppestad f. 1/1-1928.

3. Gerd Imma Hoppestad f. 1932.
Br. 1914.

Ingeborg var lærer i Skien da de giftet seg. Hun døde trolig av komplikasjoner etter barselseng.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for protokollnr. IV 1, side 325a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning avholdt 14, tinglyst 26. juni 1920, hvorved er utskilt til disponent L. Bruun, bnr. 23 "Gildehaug" av skyld 0 mark 14 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 12., tinglyst 30. juni 1923, hvorved til Ole G. Kåsa er utskilt bnr. 32 "Aasland" av skyld 0 mark 90 øre." (Utgått fra matrikkelen før 1950.)


Våningshuset ble oppført i 1870 og det ”nye” uthuset i 1925. Gårdens besetning i
1954: 2 hester, 8 kyr, 1 kalv, 6 griser, 20 høner. 

Fra Grunnboka:"Andel av Hoppestadvegen 324 (Gnr 12, bnr 1) er overdradd til Ingebjørg Lovise Aas og Halvor W. Aas (12.02.1963).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 12, bnr 12."


G.br., kontorist, selveier

Halvor Wilhelm Aas
fra Bestul f. 2/2-1924 d. 11/10-2005, s.a. skogbetjent Einar Mathias Aas.
g. september 1945 m. Ingebjørg Lovise Hoppestad herfra f. 2/12-1926.
1. Elin Ragnhild Aas f. 1946. Bosatt i våningen sammen med moren i 2013.
2. Erik Aas f. 1957. Overtok gården.
3. Dag Halvor Aas f. 1961.
Br. 1963.

Halvor W. Aas var kontorist ved tømmersalgslag når han giftet seg. Han bodde da på Mæla.

Fra Grunnboka:"Hoppestadvegen 324 (Gnr 12, bnr 1) er overdradd fra Ingebjørg Lovise Aas og Halvor W Aas til Erik Aas (05.04.1991).
Overdragelsen omfatter også Gnr 12, bnr 12 Overdragelsen omfatter også andel av Hoppestadvegen 330 (Gnr 12, bnr 125)."

G.br., lærer, selveier
Erik Aas
herfra f. 1957.
g.m. sykepleier Unni Nenseth f. 1959, d.a. Odd Sverre Nenseth og Ragnhild Solheim.
1. Ida Aas f. 1983.
2. Kristine Aas f.
1985. 
Br. 1991.

Erik og Unni Aas er bosatt i Hoppestadv. 330 som er ei utskilt hustomt.

Siden 1986 har det hver høst vært selvplukk av mais her. I tillegg blir låven flere ganger i året brukt til forskjellige kulturaktiviteter.

Kilde: Varden 14.08.2006. Tekst og foto: Hedda Sødal. Direkte Link

Moden jubileumsmais på Hoppestad
Den varme sommeren har drevet fram flotte kolber, så nå gjelder det å løpe til åkeren for å ta del i den tjuende maishøstingen på Hoppestad. Nå er maisen moden, og startskuddet for selvplukkingen på Hoppestad gikk av i forrige uker. Erik Aas kan se tilbake på tjue hyggelige år som maisbonde.
- Det hele startet da en storbonde fra Kongsvinger kom innom gården vår, og ville ha oss med på et prosjekt, som gikk ut på at tjue gårder på Østlandet skulle starte med maisdyrking. Jeg var litt skeptisk, for det var ingen som hadde drevet med dette i Telemark før, og dessuten var boksmais det verste jeg visste. Men da bonden ga meg en smaksprøve på kolbemais, lot jeg meg straks overtale, forteller Aas. Og det har han ikke angret et sekund på, selv om det tok litt tid før trauste telemarkinger fikk smaken på den eksotiske grønnsaken.
Maissalget skjøt for alvor fart etter at noen chilenere hadde vært på besøk på gården. Tidligere hadde Aas pakket kolbene inn i folie før han grillet dem, men chilenerne lærte ham at han måtte pensle dem med smør, og legge dem på grillen, som med pølser. Dette ble så godt at Aas bestemte seg for å plassere en grill i maisåkeren. Slik fikk folk noe å gjøre ved siden av plukkingen.
På Hoppestad vil maisåkeren være åpen i tre til fire uker framover. Men modningen går fort, så det er ikke lurt å somle altfor lenge med å sikre seg årets vinterforsyning.

Erik Aas 14.08.2006.


Hoppestad bnr 1. De gamle bygningene. Foto: Gard Strøm 24.10.2013.


Hoppestad bnr 1. Det nye våningshuset. Foto: Gard Strøm 24.10.2013.Hovedteigen.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.