ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 08.09.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Sildrevika - Sillevika - Sillevigen
Husmannsplass under Mo.


Sildrevika 2020. Foto: Svein Aage Johnsen.

Etter 1900: Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.


Statens kartverk godkjente i 1993 "Sildrevika" som eneste godkjente skrivemåte
Den lokale uttalen har "alltid" vært "Sillvika".

Sillvika eller Sildrevika ligger på vestsiden av Fjellvannet langs den gamle vegen mellom Flittig og Luksefjell.
Vegen har i mange år vært bomvei og heter i dag ”Grønsjøvegen”.

De eldste nålevende kjentfolk kaller plassen for ”Sillvik”. Vi kan se i bl.a. kirkebøkene og folketellinger fra det danske
skriftspråkets tid, at plassen ble skrevet som ”Sildevigen”. Da er det lett å anta at Sillevik er det rette navnet.
Det var nok neppe sild i Fjellvannet, kanskje navnet kommer av det danske ordet ”sille” som betyr liten og beskjeden.
Jeg ser derimot at kartet på ”Gule sider” kaller plassen for Sildrevika. Navnet menes også å ha kommet fra bekken som
renner ut i Fjellvannet, 100 m. syd for plassen. Det kunne nok kanskje høres sildring herfra. Derfor Sildrevika.
Flere forslag?

Første kjente beboer i Sildrevika:

Arbeider, husmann
Torgrim Sildevig
1. Torgrim Torgrimsen dpt. 2/10-1746.
Br. i 1746.

F.f. = Faddere for ....

F.f. Torgrim Sillevigs barn Tosten: Ingebret Fielles kone, Gunne Gislesdatter, Gunder Monsen, Ingebret Fiellet.

Arbeider, husmann
Ole Kittilsen fra Rollag i Buskerud f. ca. 1727 d. 1794 på Furulund i Hedrum.
g1g i Rollag 14/6-1750 m. Aslaug Olsdatter fra Rollag.
Forlovere: "Ole Torgildsen Tvara og Niri Landsverk."
g2g i Hedrum m. Aase Rolfsdatter f. ca. 1718 d. 1805 på Furulund i Hedrum.
1. Liv Olsdatter dpt. 4/4-1751 i Nore krk., Rollag pr.gj., Buskerud.
2. Anbjørg Olsdatter dpt. 14/1-1753 i Nore.
3. Aslov bg. 17/6-1754. ”Ole Kittilsens dtr. Aslov fra Luxefjeld, 14 uger.”
4. Kittil Olsen dpt. 6/7-1755.
5. Jon Olsen f. ca. 1756 i Gjerpen. Overtok Furulund(1) i Hedrum.
5. Aslov dpt. 28/5-1758 bg. 30/9-1769. ”Ole Kittilsens d. Aslov 10 aar.”
6. Synnøve Olsdatter dpt. 31/5-1762.
Barn i 2. ekteskap:
7. Lars Olsen Furulund. Bodde i Larvik.
8. Anne Olsdatter g. 1784 m. Rasmus Olsen. Bodde på Furulundmoen. Se Hedrum 3, side 674.
Br. 1754.

F.f. Ole Kittilsen Lisledahls datter Anbiør: Tosten Wetteruds qvd., Torbiør Halvorsd. Ejet, Kari Halvorsd. Tejen, Ole Kittilsen Wetterhuus, Ole Tostensen ibid.
F.f. Ole Sillevigens pb. Aslov: Ole Sivertsens kone, Jon Olsens kone, Ole Sivertsen, Jon Olsen.
F.f. Ole Kittilsens db. Kittil fra Luxefjeld: Gulbrand Jislesens kone, Christen Jønnevals kone, Michel Fiellet, Halvor Alfsen.
F.f. Ole Sillevigens pb. Aslov: Ole Sivertsens kone, Jon Olsens kone, Ole Sivertsen, Jon Olsen.
F.f. Ole Kittilsens pb. Sønneve: Christen Jønnevalds kone, Niri Rejersens kone, Gunder Halvorsen, Charsten Larsen.

Denne familien kom fra Lisledal i Nore sogn i Rollag prestegjeld i Buskerud.

Både Ole Sivertsens kone fra Tinn og Gulbrand Gislesens kone fra Rollag er faddere her.
Se Gulbrand Gislesen på Skreva under Foss.

Det ser ut til at familien Halvor Alfsen (også fra Rollag) bodde her sammen med denne familien i noen år.
Se familien Halvor Alfsen på Bratsbergkleiva. Se Familie 19 - Kleiva 1762.

Ole Kittilsen bodde i Sillevik fra våren 1754. De flyttet i 1766 til Hedrum hvor Ole kjøpte
gården Furulund (85/1). Se Hedrum 3, side 671.

Arbeider, husmann
Aslak Torjusen bodde her en tid.
Br. ca. 1759. Se Kåsa under Bø i Luksefjell.

”Aslach Sillevig” er også nevnt som fadder i 1761.

Arbeider, husmann
Jon Olsen Sillevig fra Busterud under Bø i Luksefjell dpt. 9/8-1733 bg. 26/2-1809. ”lægdslem Jon Olessøn Sillevig, meent at være 75 7/12 aar.”, s.a. Ole Busterud.
g. 29/12-1757 m. Ragnhild Gundersdatter fra S. Sneltvedt(A) dpt. 29/9-1737 bg. 4/5-1800. “Jon Olessøns hustrue Ragnil Gundersdtr. under S. Grinie 62 7/12 aar.”, d.a. Gunder Jensen.
1. Abraham Jonsen dpt. 24/9-1758. Se Fislerud under Grini.
2. Marthe Jonsdatter dpt. 8/6-1760 g. 8/6-1792 m. enkemann Nils Olsen. Hun bodde som enke sammen med faren på Sillevika under Tufte i 1801.
3. Anne Jonsdatter dpt. 28/4-1771. Bodde hjemme som ugift 30-åring i 1801.
4. Gunder Jonsen dpt. 25/6-1775. Se Familie 30 - S. Brekke 1801.
Br. ca. 1758.

F.f. Jon Sillevigens db. Abraham: Gunder Andersens kone, Kirsten Gundersdatter, Gulbrand Lucassen, Anders Gundersen.
F.f. Jon Olsens pb. Marthe fra Luxefjeld: Johannis Rønningens kone, Groe Andersdtr., Jens Thommesen, Povel Olsen.
F.f. Jon Olsens pb. Anne fra Tofte Ejet: Peder Hansens kone, Jacob Pedersens kone, Lars Haagensen, Jon Rønningen.
F.f. Jon Olsens db. Gunder fra Sillevigen: Christen Andersens kone, Maren Larsdatter, Thor Olsen, Nils Olsen.

Denne familien bodde under Tufte i 1771/1801. Sildrevika lå da under Tufte. Fosterbarn/ barnebarn i 1801: Ambra Abrahamsdatter(10)
og Aslaug Nilsdatter(8). Ambra er datter av Abraham Jonsen (se ovenfor) på Fislerød under Grini.
Ragnhild døde hos sin sønn Abraham på Fislerød.

Arbeider, husmann
Nils Jonsen Døl f. ca. 1762 d. 11/9-1844 på Br. kl.
g1g 8/2-1788 m. Anne Knudsdatter f. ca. 1755 bg. 11/11-1808. ”Nils Jonssøns kone Anne Knudsdtr. Døl f. Br.b.Kl, meent at være i 53de aar.”
g2g 22/6-1810 m. Anne Jensdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 21/5-1780 d. 26/1-1825 på Kleiva., d.a. Jens Helliksen. Se Familie 25 - Kleiva 1784.
Forlovere: "Niels Jacobssøn og Knud Hermanssøn."
1. Berthe dpt. 30/10-1788 bg. 18/3-1789. ”Nils Jonsens d. Berthe 20 uger.”
2. Knud Nilsen dpt. 30/12-1790.
3. Berthe dpt. 2/3-1794 bg. 14/10-1794. ”Nils Jonssøns pb. Berthe 7 mnd.”
4. Jon Nilsen dpt. 23/10-1796.
Barn i 2. ekteskap:
5. Andreas dpt. 14/6-1811 bg. 14/7-1811. ”Nils Jonssøn Døls db. Andreas f. Br.b.kl. 4 uger.”

F.f. Nils Jonsens Berthe: Gunnil Nirisdtr., Margith Tollefsdtr., Nirj Rejersen, Nils Christiansen.
F.f. Soldat Nils Jonssøn under S. Breches Knud: Anne Blom, Hedevig Paus, Hans Jenssøn Blom, Ole Paus, Johan Blom.
F.f. Nils Jonssøn under Breches Berthe: Axel Støchels k., Margit Hansdtr., Laers og Knud Jonssøn, Ole Gunderssøn.
F.f. Nils Jonssøn  under Gulsets Jon: Asloug Olesdtr., Karen Hansdtr., Knud og Jon Jonssøn, Christen Laerssøn.
F.f. Nils Jonssøn Døl fra Bratsbergklevens Andreas: Nils Jacobssøns k., Birthe Rasmusdatter, Anders Jacobssøn, Nils Heljessøn, Knud Nilssøn.

En 18 år gammel Nils Jonsen ble konfirmert med adresse Skauen under Bratsberg i 1786.

I 1801 bodde de her med sine barn Knud(10) og Jon(4), sammen med Jon Olsen Sildevig.
Nils var i flere år gevorben soldat (vervet).

Nils Jonsen og Anne Knudsdatter flyttet til Bratsbergkleiva etter 1801.

Barnedåp i Gjerpen den 10/12-1797:
“NB! Maren Arntsdtrs. uægte db. Nils u/Gulset. Til barnefader udlagt Nils Jonssøn, gift mand og geworben soldat.
Faddere: Ole Gaashølens k., Karen Arntsdtr., Ellev Pederssøn, Christen Larssøn, Jacob Alfssøn.”

Plassen ble senere nedlagt og først tatt i bruk igjen i 1912. Da var det blitt anlagt ny veg på vestsiden av
Fjellvannet, like inntill plassen. Brukt som arbeiderbolig for Løvenskiolds skogs- og fløtningsarbeidere for
kortere tid av gangen.

Nils J. Nykaas og Henrik Hermansen satte opp noen nye små uthus her på ettersommeren 1911.

Kilde: Nils J. Nykaas – ”Kirketjenerens Fortellinger” (Skavan Miniforlag).
- ... på ettersommeren bygget jeg og Hermansen noen små uthus i Silleviken ved Fjellvannet; ti Løvenskiold vilde bygge ny vei
til Luksefjell på vestre siden av Fjellvannet og den var allerede under bygging. Der i Silleviken hadde før været høislåtte
som hadde tilhørt Vassenden. Nu skulde husene rives i Vassenden og nye bygges ved Silleviken for å ha dem ved veien.
Da vi var ferige med uthusene tok vi på med å sidehogge tømmeret til bygningen som skulle tømres. Dette ble da lagt op til
tørk. Høsten 1911skulde jeg være med den religiøse mann Hans murer for å sette opp murene til bygningen (i Sillevika),
sammen med Halvor Gundersen og Karl Hjelsmyr. Vi fire skulde da begynne å grave og senere mure. ----
Bygningen i Silleviken blev påbegynt i 1911, men ble avbrutt igjen ved at vi ble tatt til å oppføre stillas til den svære jernbrua
over Bløien hvor den nye veien nu skulde gå. Den ble oppført vinteren 1912. Den tid vi oppførte dette stillas var det så kaldt
som jeg noensinde har kjent det her. Det hendte undertiden at vi måtte snu oss, for vi var ikke i stand til å utholde det iskalde
værtrekk. --- Da vi var ferdige med dette stillaset, reiste vi opp til Jonsbruene og satte opp stillaset til disse. Det ble to fine
bruer som nok står i mange år. --- Den siste del av sommeren fortsatte vi da med Silleviken, mens Hermansen da hadde forlatt
oss, så jeg og Børresen blev alene. Vi blev da ikke ferdige før over jul.


Skogsarbeidere som siden har bodd her for kortere tid:
Daniel Pedersen Teigen (1914-1916). Se Kleven(11), Olaf Halvorsen Bjørndalen (1916-1917),
Peder G. Brennsæter
(1917-1920). Se Brennseter under Mo, Peder N. Strømme (1920-1921),
Kristian O. Rønningen (1921-1925), Ole Svenningsen fra Sauherad (1925-1927). Se Slettene under Mo.
Deretter: Kristian Borgesen Solum (1927-1929). Se Solum, Simon Ekornrød (1929-1948). Se Luksefjellv. 188 under Grini.
Andreas Slettetveit
fra Mo i Telemark (1948-1950). Se Kulten under Ås, Gunnar Hansen (1950-1951),
Trygve Andersen fra Nummedal (1951-ca. 1954), Helge Mathisen (ca. 1954-ca. 1963), Bjarne Haugerød fra ca. 1963.

Av nyere tid ble det pålagt brukeren av Sillevika å føre tilsyn med Vassend-dammen for en viss årlig godtgjørelse.
I tillegg skulle han passe veibommen og innkreve bompenger for den private vegen til Luksefjell.

Lastebilsjåfør
Bjarne Haugerød fra Stulenv. 432 på Stulen f. 1939, s.a. Trygve Haugerød.
g. 10/4-1963 m. Gerd Marie Rød fra Rød under Kise f. 1946, d.a. skogsarbeider Sverre Rød.
Br. ca. 1963.

Bjarne Haugerød bygde siden huset Stulenv. 129 under Rosvald.
 


(C) Gard Strøm.