ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.02.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Puttedalen
Gnr. 137 - bnr 10. Gammelt løpenr. 458.

Puttedalen ligger mellom Puttekås og Putten under Gravli.

Nevnt som egen boplass i folketellingen 1845 med l.nr. 458. Den var igjen nevnt i folketellingen 1865, men var
da ubebodd og drevet sammen med Tveten. Ikke nevnt som boplass senere.

Husmannsplassene under S. Rising var:
Sætre m/Høgås, Tveten m/Tveitstua, Stulen, Holmen, Kittilsrød, Hobek, Puttekås, Puttedalen, Kikut og Løvås.

Disse små plassene ligger langs den nåværende Siljanveien og Gamle Kikutvei. De ble i 1819 samlet under en ny
matrikkel-gård, kalt ”Rising-Parcellerne”. Brukene ble i de fleste tilfeller solgt til småbrukere.
I Norges matrikkel 1886 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 137 (Risingparsellene).
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Rising, hvor de fra gammelt av hørte til.

Første kjente beboere:

Småbruker, arbeider, selveier
Thorbjørn Halvorsen
fra Lysa under Sem dpt. 7/10-1770 d. 4/4-1846 i Puttedalen, s.a. Halvor Saamundsen.
g. 31/5-1803 m. Berthe Maria Nilsdatter fra Gulset-eie dpt. 19/5-1777 d. 24/4-1857 på Tveten, d.a. Nils Halvorsen.
1. Halvor Thorbjørnsen dpt. 9/2-1804. Se Tveten under Rising.
2. Johanne Thorbjørnsdatter dpt. 22/3-1807 g.m. Even Olsen. Se Puttekås under Rising.
3. Kirsten f. 24/10-1819 d. 16/4-1821.
4. Nils f. 24/10-1819 d. 2/7-1821.
Br. 1810.

F.f. Torbjørn Halvorssøns db. Halvor u/N.Sem: Nils Hougerøes k., Anne Halvorsdtr., Henric Torjerssøn, Rollev og Jens Halvorssøn.
F.f. Torbjørn Halvorssøns pb. Johanne u/Nedre Sem: Rollev Halvorssøns k., Barbara Waldemarsdtr., Peder Fridericssøn, Jens Halvorssøn, Jens Tronssøn.

Torbjørn Halvorsen og Berthe Maria Nilsdatter bodde her fra 1810. De bodde tidligere på Lysa under Sem.
Sønnen Halvor Thorbjørnsen overtok her før 1845 og bodde i Puttedalen fram til 1855, da han kjøpte Tveten.
Siden da har det ikke vært beboere her.

I folketellingen 1865 var løpenr. 458 ”Puttedalen” oppført som underbruk av Tveten.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no