ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.02.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Holmen
Gnr. 137 - bnr 6. Gamle løpenummer: 453 og 454.  Husmannsplass under S. Rising.

Trolig ryddet eller gjenryddet av Mathias Christensen i ca. 1736.

Fra Norges matrikkel 1886: 137/6.

Adresse 2020: Siljanv. xxx, 3719 Skien.

Sameie med Stulen siden 1919.

Husmannsplassene under S. Rising var:
Sætre m/Høgås, Tveten m/Tveitstua, Stulen, Holmen, Kittilsrød, Hobek, Puttekås, Puttedalen, Kikut og Løvås.

Disse små plassene ligger langs den nåværende Siljanveien og Gamle Kikutvei. De ble i 1819 samlet under en ny
matrikkel-gård, kalt ”Rising-Parcellerne”. Brukene ble i de fleste tilfeller solgt til småbrukere.
I Norges matrikkel 1886 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 137 (Risingparsellene).
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Rising, hvor de fra gammelt av hørte til.
 

Første kjente beboere av Holmen:

Arbeider, husmann

Mathias Christensen Holmen
fra Gravli(1) dpt. 4/7-1706 bg. 19/11-1742. ”Matis Holmen, 34 aar.”, s.a. Christen Hansen Graflie.
g. i Gjerpen 10/9-1729 m. Berthe Turvildsdatter fra Seljord eller Drangedal? f. ca. 1706 bg. 28/10-1771 i Solum. “
Berthe Thurvildsdatter Grimholt 84 aar.”
Forlovere: "Ole Graflj. Nils Sucha."
1. Turvild Mathiasen dpt. 29/5-1730 g. 29/5-1748 m. Helvig Hansdatter fra N. Ås(B). Bodde under Skilbred i Solum i 1762.
    Sønn: Mathias Turvildssøn Grimholt f. ca. 1754 bg. 13/2-1801 i Solum.
”Mathias Turvilsen Grimholt, 47 aar.”
2. Christen dpt. 16/11-1732 bg. 3/12-1732. ”Mats Grafljs Christen  14 dage gl.”

3. Hans Mathiasen dpt. jan. 1735 bg. 16/3-1766. ”Hans Mathiasen Gurholt, 31 aar.” g. i Siljan 15/8-1756 m. enke Anne Knudsdatter på Gurholt i Siljan.
    Barn 1. Bertel Hansen dpt. 8/5-1757.
    Barn 2. Martha Hansdatter dpt. 8/7-1759.
Bruker 1735.

F.f. Matis Graflis Turvil: Isak Højlie, Aslak Kleven, Anders Sems qde., Gunnild Graflj.
F.f. Mathis Graflis Christen: Jørgen Grinj, Erik Goupaas, Vetle Sems qde., Giertrud Graflj.
F.f. Matis Graflis Hans: Aslak Kleven, Hans Grinitejn, Jan ---is qde., Anne Sucha.

Nok en gang har presten, denne gang i Solum, skrevet en avdød kvinnes alder alt for høy.
Berthe Turvildsdatter er nok mer som mannen av alder, altså f. ca. 1706 eller der omkring.


I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Canselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt
en rettslig besiktigelse over alle eiendommene.

Besiktigelse av Holmen den 20 August 1735. Avskrift Jan Christensen.

Rætten begaf sig derefter til Pladsen HOLMEN, som beboes af Mathias Christensen, liggendis under S. Riissing, derpaa
1. 1 Stuehuus, med Stue og afdeelt Kaave, udj Stuen een Skorsteen og 2de Vinduer, Huuset tæket med Kløvringer, dertil bygt 1 Vedskiul.
2. 1 liden madboe tæket med Kløvringer.
3. 1 ladde med laave tæket med 1/2ve deel hoen, og 1/2ve deel Kløvringer.
4. 1 fiøs tæket med Kløvringer, alle Huuse nye og i god stand. Saaed 4.1/2 qt hafre, og kand fødde 2 Kiør, haver fæstet samme plads, og giver aarlig Rættighed 1 rdr. Videre var ey der at beskrive.

27/5/1743      MATHIAS CHRISTENSSEN HOLMEN      Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 305b.
Rydningspladsen                 Arvinger:
Holmen                 Enka Berthe Turvildsdatter og barna:
u/S.Rising                              1. Turgvild Mathiassen 13 år
                                               2. Hans Mathiassen  8 1/2 ”
                                             - Mora er selv verge. -
Brt: 79 - 1 -  4.
Net: 42 - 2 - 18.

Enka Berthe Turvildsdatter ble g2g med Anders Eliassen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Anders Eliassen
fra Helgen i Holla f. 1716 bg. 16/1-1785 i Solum. ”Anders Eliæsen Grimholdt, 76 aar.”, s.a. Elias Asbjørnsen og Kirsti Gunnersdatter.
g. 16/4-1744 m. enke Berthe Turvildsdatter trolig fra Seljord eller Drangedal f. ca. 1706 bg. 28/10-1771 i Solum. “
Berthe Thurvildsdatter Grimholt, 84 aar.”
Forlovere: "Aslak Grinj og Torcil Omot."
Bruker 1744.

Dette ekteparet flyttet til en plass under Skilbred i Solum i god tid før 1762. De døde begge på Grimholt under Klosteret
(Gjemsø). Anders Eliassen hadde ingen barn, bare stebarn.

Arbeider, husmann
Halvor Nirisen fra Fossjorden under Gjuv i Hjartdal dpt. 3/6-1723, født på To i Hjartdal bg. 28/11-1796. "Manden Halvor Nirissen Honerød, gammel 73 Aar.", s.a. Niri Olsen Thou og Ragnhild Halvorsdatter.
g2g i Gjerpen 4/7-1761 (trolovet i Gjerpen 6/6) m. enke Anne Olsdatter fra N. Lofthus i Hjartdal dpt. 10/4-1732 bg. 27/10-1811. "Quinden Anne Olsd. Honerød, gammel 79 Aar."
1. Ole dpt. 11/10-1761 bg. 1/11-1761. "
Halvor Nirisens s. Ole 3 uger."
2. Niri dpt. 16/3-1763 bg. 27/6-1763. "
Halvor Nirisens s. Niri 13 uger."
3. Halvor Halvorsen dpt. 30/10-1768. Kjøpte gården Honerød i Andebu, Vestfold.
Bruker ca. 1761.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Halvor Nirisens Ole: Biøn Fieldalens kone, Signe Michelsdatter, Niels Houerøe, Peder Henrichsen, Siur Nielsen.
F.f. Halvor Nirisens
Niri: Jon Pedersens kone, Bergith Olsdtr., Jens Thorsen, Christen Olsen, Jacob Olsen.
F.f.
Halvor Nirisen fra Riising Ejets Halvor: Jacob Riisings kone, Jon Pedersens kone, Helje Nirisen, Jon Pedersen, Ole Einersen.

Hans bror Helje Nirisen gifta seg i Gjerpen kirke 2/6-1764 med Marthe Eriksdatter. Vi ser at Helje var fadder for
Halvor Nirisens sønn Halvor i 1768.

Kilder: Bygdebøker for Hjartdal og Andebu, samt Hjartdal og Gjerpen kirkebøker.
Denne familien bodde her under Ekstraskatt-manntallet 1762. De flytta til Andebu i Jarlsberg (Vestfold), hvor Halvor kjøpte halvdelen av gården Lakskjønn av sin svoger, Jacob Olsen (bror til Anne Olsdatter), som allerede var etablert der. I folketellinga for Andebu 1801 kan vi se at både Halvor og Anne Olsdatter hadde vært gift en gang tidligere.
TAKK
til etterkommer Rune Helland.

Arbeider, husmann
Jacob Olsen Holmen
fra Haug i Drangedal dpt. 7/5-1739 i Drangedal bg. 22/5-1809. ”Jacob Olessøn Holmen, sagt at være ved 62 aar.”, s.a. Ole Jensen Haug og Amborg Christensdatter Tho.
g. i Drangedal 16/7-1778 m. Aslaug Gundersdatter fra Høydalen i Drangedal dpt. 17/3-1745 i Drangedal d. 22/11-1818. ”Asloug Gundersdatter enke efter afg. Jacob Holmen, 72 aar.”
1. Ole Jacobsen
dpt. 13/6-1779 i Drangedal. Se nedenfor.
2. Ragnild dpt. 25/3-1781.
3. Ragnild dpt. 14/4-1782 bg. 8/4-1781. ”Jacob Holmens d. Ranghild 3 uger.”
4. Ragnhild dpt. 1783 bg. 15/2-1793. ”Jacob Olessøn Holmens pb. Ragnil 12 5/6 aar.”
5. Thore dpt. 23/10-1785 dpt. bg. 4/5-1788. ”Jacob Olsen Holmens d. Thore 2 1/2 aar.”

-   bg. 14/9-1788. ”Jacob Holmens dødf. søn.”
6. Thore Jacobsdatter dpt. 24/1-1790 g.m. Hans Aslaksen Berg. Se Familie 33 - N. Brekke 1845.
7. Maren dpt. 24/1-1790 bg. 26/2-1792. ”Jacob Olessøn Holmens pb. Maren u/S.Rising 2 1/12 aar.”
Br. 1780.

F.f. Jacob Holmens pb. Ragnhild fra Riising Ejet: Ingebor Giertsdatter, Torbor Giertsdtr., Elling Olsen, Tosten Højelie, Anders Steensaasen.
F.f. Jacob Olsen Holmens pb. Ragnild under Riising: Tosten Højelies kone, Torbor Giertsdtr., Halvor Sæter, Elling Højelie, Ellef Jonsen.
F.f. Jacob Olsens pb. Thore fra Riising Ejet: Torjer Olsen Sæterets kone, Live Olsdatter, Elling Højelie, Amund Højelie.
F.f. Jacob Holmens tvillinger Thore og Maren: Elling Høymyrs kone, Torber Giertsdatter, Karen Torjersdtr., Inger Jonsdtr., Christen Knudsen, Ole Hobek, Hans Tomesen, Lars Halvorsen.

Jacob Olsen ble sannsynligvis konfirmert som 18-åring i Gjerpen i 1761 med bosted Høgli. Jacob
hadde sin bror Elling Olsen på Høgli den gangen. Elling kom siden til Høymyr(1).
Deres søster Live Olsdatter var gift med Peder Rasmussen og bodde på Tveithegna under Tveit
i Holla. Jacob Olsen og hans kone er 1. gang nevnt i Gjerpen kirkebok som fadder for Elling Olsen
Høymyrs barn i juli 1780.

8/6/1809       JACOB OLSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 261a.
Holmen         Arvinger:                            
u/S.Rising     Enka Aslaug Gundersdatter og barna:
               1. Ole Jacobssen, myndig, utkommandert til Fredriksvern i garnison.
               2. Thore Jacobsdtr. 19 år.
               Formynder: Farbroren Elling Olssen Høymyhr.
               Enkas laugverge: Amund Høglid.
Brt: 484 - 1 - 18
Net: 102 - 2 - 22
Jordegods: 2 skind m.b. i gd.parten Holmen u/Rising søndre (matr.nr. 63) taksert for 400 rdl.

Kilde: Skifter i Holla (Gjermundsen/ Darrud).

TVEITHEGNA
Tveit 1812.

Liv Olsdatter, død;
enkemann Peder Rasmusen; ingen livsarvinger; hennes søsken arver: 1. eldste bror Jacob Olsen på plassen Holmen under Rising i Gjerpen, død, vært gm. Aslaug Gundersdatter, barn: a. Ole Jacobsen, myndig; b. Thore Jacobsdatter 22 år; 2. broren Elling Olsen, gift, bor på gården Høymyr i Gjerpen; 3. broren Ellef Olsen, gift, bor i Arendal; 4. søstera Gunnild Olsdatter gm. Hans Rasmussen Røybekk; 5. halvsøstera Thore Olsdatter gm. Halvor Olsen Vaskaas, bor i Gråten i Solum; 6. halvsøstera Anne Olsdatter gm. Kittil Knudsen Nesodden. Formynder for Thore Jacobsdtr.: Elling Olsen Høymyr.
 

Arbeider, husmann
Ole Jacobsen Holmen
herfra dpt. 13/6-1779 i Drangedal d. 4/12-1826 på Holmen, s.a. Jacob Olsen Holmen.
g1g 29/9-1803 m. Anne Hansdatter fra Ø. Sokka f. ca. 1782. Separert i 1811. Skilt i 1813, d.a. Hans Olsen Skaardal.
g2g 30/5-1813 m. Inger Lucasdatter fra Svarverplass under Mo dpt. 27/2-1780 d. 8/11-1864 på Bø, d.a. Lucas Engebretsen. 
1. Jacob Olsen f. 19/6-1811.
Barn i 2. ekteskap:
2. Aslaug Olsdatter f. 8/4-1814 g.m. enkem. Ole Christenssen Langaard. Se Langård u. Grini.
3. Maren f. 11/9-1817 d. 20/12-1817.
4. Maren Olsdatter f. 25/12-1819.
5. Anne Olsdatter f. 19/12-1822 g.m. enkem. Halvor Rasmussen. Se N. Jønnevald.
Br. 1810.

F.f. Uægte db. Jacob f. Holmen u/S: Riising. Moderen Inger Lucædtr., lod udlægge til barnefader separert mand Ole Jacobssøn Holmen:
      Ole Sæterets k., Tone Jacobsdtr., Jon Kikut, Ole Sæteret, Giert Elli Ellingssøn.
F.f. Ole Jacobsen og Inger Lucasdtr. f. Pladsen Holmens pb. Asloug: Ane Lucasdtr., Thore Jacobsdtr., Ole Torgersen, Kittil Nilsen, Anders Henriksen.

Inger Lucasdatter fikk et tvillingpar før hun giftet seg første gang:

Barnedåp i Gjerpen kirke 10/3-1805.  NB!  Inger Lucasdtrs uægte tvill. børn Ole og  Anne Gurine u/Moe.
Til barnefader udlagt  Knud Olessøn i tienest hos Jon Pederssøn, og Soldat.
Faddere: Engelbert Lucæsøns k., Maren Olesdtr., Anne Lucæsdtr., Gunnil Simonsdtr., Mads Franssøn, Isak Hanssøn, Peder Engelbertssøn,
Engelbert Lucæsøn, Lars Christianssøn, Nils Jacobssøn.


Barnefaren Knud Olsen kom visstnok til husmannsplassen Tangen u. Skitnerød i Brunlanes (ved Helgeroa).
Se Brunlanes II (Astri Jahnsen) s. 676. Den ene av tvillingene, Ole Knudsen, kom siden til sin far i Brunlanes
og bygde hus i Nevlunghavn i ca. 1840. Se Brunlanes II (Astri Jahnsen) s. 717.


Ole og Anne ble separert i juli 1811. De ble skilt i ca. 1813.
 

23/11/1829     OLE JACOBSSEN HOLMEN            Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 310b.
Holmen                  er for flere Aar tilbage død (for 3 år siden. G.S.), har intet efterladt seg til Registrering.
Dennes enke Inger Lucasdatter, som nu vil indlade sig i nyt Ægteskab med Enkemand
Thor Larsen Puttekaas, har fra Mandens Død af nydt Understøttelse af Fattigcassen, hvilket herved attesteres.
Semb, den 23.November 1829. Undertegnet av P. Pederssen (lensmann).

Enka Inger Lucasdatter ble g2g med enkem. Thor Larsen Puttekaas. Se Puttekås under Rising.

Fra Gjerpen KB: ”Inger Olava (NB), f. 5/12-1847, Pige Aslaug Olsdatter Holmen i Puttene. Angiver som Barnefader: Søemand Hans Pedersen fra Drammen.”
Denne Inger Olava Hansdatter var i 1865 tjenestepike hos Søren Isaksen på Røsaker.

”Ragna Olivia Amanda, pigen Inger Olava Hansd.s uægte barn f. 1/8-1876 d. 26/2-1877 paa Bratsbergskoven.”

G.br., selveier
Gjert Ellingsen Høymyr
Br. 1817. Se Høymyr(2).

John Tormodsen (se Kikut) og Nils Nilsen brukte en part av Holmen fra 1821 – 1844.

Hans Johnsen og Tormod Johnsen, brødre fra Kikut, brukte Holmen sammen fra 1844. 

Hans Johnsen
Br. 1869. Se Kikut.

Ole Olsen Kittilrød
Br. 1883. Se Kittilsrød.

Byggmester
Hans Olsen Kikut
fra Kikut u. Rising f. 7/5-1884 på Kikut d. 18/6-1968 i Skien.
g. 11/7-1908 m. Maren Elise Hansdatter fra Island i Siljan f. 13/2-1883 d. 4/11-1962.
1. Harald Kikut f. 11/2-1910 d. 19/9-1982 g.m. Hjørdis f. 2/12-1911 d. 3/1-1982. Byggmester.
2. Nils Kikut f. 6/9-1911.
3. Sverre Kikut f. 1913. Ble entrepenør og bodde på Bratsbergkleiva.
    Barn: Odd Sverre Kikut f. 1/11-1935 i Solum d. 5/6-1997 g. 4/2-1956 m. Gerd Marit Aasen f. 16/7-1935 i Bamble.
4. Alfhild Solveig Kikut f. 1915 g.m. Steen bosatt i Drammen.
5. Harriet Elisabeth Kikut f. 1917 g.m. Olaf Vefald. Bodde på Herøya.
6. Hans Kjell Kikut f. 23/8-1925 d. 12/12-1998.

Br. 1906.

Hans ble byggmester. Han dro til Vancouver i Canada for å arbeide og ble der i 30 år.
Han bosatte seg siden på Bratsbergkleiva. De fikk 10 barn, hvorav 6 som vokste opp.
De er gravlagt på Nordre gravlund i Skien. Graven ble slettet i 2002.

Kristian Olsen Grini Stulen
Br. 1919. Se Stulen.

Fra 1919 har Holmen vært i sameie med Stulen. Se Stulen.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no