| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Rønningen - Søli nedre
Gammel husmannsplass under Søli nedre.

Trolig ryddet midt på 1600-tallet.

I 1664 var det en husmann på Sølirønningen. Han het Oluf  (Tommesen?) og
var ifølge prestens manntall da 60 år gml. Mer vet vi ikke om han.

Skomaker, husmann
Ole Olsen
(fra Sørbø?) f. ca. 1647 bg. 5/3-1719. ”Ole Skomager Søliejer 72 aar.”
g1g m. Anna f. ca. 1659 bg. 2/1-1711. ”Ole Skomagers qvinde Anna fra Søli ejer, 52 aar.”
g2g 16/12-1711 m. Tone Gundersdatter fra Bekkevold f. ca. 1666 bg. 20/1-1754. ”Hans Colbiønsens enke 87 aar.”, d.a. Gunder Lauritzen.
1. Ole dpt. 6/7-1684 bg. 1/11-1684. ”Ole Olsen Sørbøs s. Ole 18 uger.”
2. Inger dpt. 4/10-1685.
3. Inger Olsdatter dpt. 1/11-1689.
4. Ole dpt. 9/10-1695 bg. 15/2-1711. ”Ole Skomagers søn Ole fra Sølieje 14 aar.”
5. Margrethe Olsdatter dpt. 29/5-1699 g.m. Helge Larsen fra Lid. Bodde ved Bjørntvedt øvre i Eidanger/ Porsgrunn.
Barn i 2. ekteskap:
6. Anna Olsdatter dpt. 11/9-1712.
7. Karen Olsdatter dpt. 29/12-1714 g.m. Daniel Stephensen. Se nedenfor.
Br. ca. 1689.

Ole Skomagers d. Inger.
Ole Skomagers d. Inger. - t. n. annot. -
F.f. Ole Skomager i SøliRunningen hans søn Ole: Mathis Stufsrød, Even Ø.Søli, Ole Lauritz. Kierringaasen, Ole Saugmesters qnd. i Skieen Aase, Ole Bestiltes datter Anne.
F.f. Ole Skomagers datter Margrete paa Sølieje: Mathis ........., Nils Hansen fra Blegebakken, Povel paa Kolchins qde., Anun Sølis qde., Anne Giertsdatter.
F.f. Ole Skomagers datter Anna fra Søljeje: Christen Søli, Eric Gunderssøn, Rollef tjener paa Sølj, Ole Højsæts qde. Birte, Ole Langerøs qde. Tone.
F.f. Ole Olssøns datter Karen fra Søljeje: Christen Klep. Erik Gunderssøn. Verner Rises qde. Ole Langrøs qde.

Kilde: Fogderegnskapet, "Skoskatten" 1711.
"Nere Søelen.
Iferr Self, 6 (personer), (og kone), 2 drenge, 2 piger, 36 skilling. Se Søli nedre(B).
Christen Self, 4, (og kone) og 1 barn, 1 pige, 24 skilling. Se Søli nedre(A).

Huusmand Ole self, 3, 2 piger, 18 skilling."

Enka Tone Gundersdatter ble g2g med Hans Colbjørnsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Hans Colbjørnsen
f. ca. 1678 bg. 9/10-1750. ”Hans Colbiønsen 72 aar.”
g. 13/10-1720 m. enke Tone Gundersdatter f. ca. 1666 bg. 20/1-1754. ”Hans Colbiønsens enke 87 aar.”
Br. 1720.

Arbeider, husmann
Halvor Gundersen Rønningen
fra Svinholt u. Høgset dpt. 11/3-1703 bg. 1/4-1742. ”Halvor Rønningen, 40 aar.”, s.a. Gunder Larsen Svinholt.
g. i Eidanger 5/1-1726 m. Birthe Anundsdatter fra Øveråsen i Eidanger f. ca. 1704, d.a. Anund Andersen og Ragnhild Engebretsdatter.
Forlovere: Ole Ellefsen V. Borge og Hans Larsen Lid.
1. Ellen Halvorsdatter dpt. 25/7-1728 i Eidanger g.m. Hans Hansen fra Berg. Se Søli nedre(A).
2. Anne Halvorsdatter dpt. 9/7-1730 i Eidanger.
3. Ole Halvorsen dpt. 1/3-1733 i Eidanger.
4. Magnhild Halvorsdatter dpt. 18/3-1736 i Eidanger.
5. Marthe Halvorsdatter dpt. 7/9-1738 i Gjerpen.
6. Anund dpt. 13/3-1740 d. før 12/6-1743.
7. Gunder Halvorsen dpt. 14/5-1741.
Br. 1738.

F.f. Halvor Svinholts Ellen: Amun Øveraase(n), Isak Stulen, Hans Lj, Andres Ljes qde., Magnild Svin(d?)holt.
F.f. Halvor Øveråsen og Birthe Amundsdatters Anne: Inger Gundersdatter Lunde, Magnhild Hansdatter Svinholt, Amund Andersen Øveråsen og Erik Olsen Lunde (bror av Hans Kråketo), Halvor Mogensen Svinholt.
F.f. Halvor Gundersen Øveråsen og Birthe Amundsdatters Ole: Karen Nilsdatter Lunde, Martha Christensdatter, Hans Gundersen Lid, Hans Svinholt, Arne Johnsen Lunde.
F.f. Halvor Øveraasens ægte datter Magnild: Erich Lundes kone, Berthe Anundsdatter, Hans Svindholt fra Gierpen sougn, Hans Gundersen.
F.f. Halvor Gunderssøns Marta: Halvor Svinholt, Hans Rø, Hans Lies qde., Birte Rasmusdatter.
F.f. Halvor Sølis Anun: Hans Svinholt, Hans Lj, Hans Svinholts qde., Birte Anunsdatter.
F.f. Halvor Rønngs Gunder: Hans Colbiørnssøn, Hans Lj og qde. Karen Olsdatter.

Denne familien bodde tidligere på Øveråsen i Eidanger.
Se Eidanger Bygdehistorie, bind I (C.S. Schilbred), side 50. 

12/6-1743      HALVOR GUNDERSSEN SØLI-RØNNINGEN     Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 306b.
Søli-Rønningen       Arvinger: Enka Birthe Anundsdatter og barna:                            
                               1. Ole Halvorssen       7 år
                               2. Ellen Halvorsdtr.   15 ”>
                               3. Anne Halvorsdtr.    12 ”
                               4. Magnhild Halvorsdtr. 6 ”
                               5. Marthe Halvorsdtr.   5 ”
               Til verge for seg tok enka sin bror Hans Øveråsen.
               Formynder for barna ble farbroren Hans Lie.
Brt:   43 - 3 -  8
Gjeld: 80 - 3 - 14 (insolvent).
Fastegodset: Boet eide plassen Jarsengen (skjøte dat. 27.10.1727, utstedt av Hans Larssen Svinholt,
Anna Gundersdtr. og Hans Gunderssen). Jarsengen var på 3 skind, verd 20 rdlr.

Enka Birthe Anundsdatter ble g2g med Gunder Hansen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Gunder Hansen
(fra Lid D?) d. etter 1759.
g. 25/10-1746 m. enke Birthe Anundsdatter fra Øveråsen i Eidanger f. ca. 1704, d.a. Anund Andersen.
1. Halvor dpt. 7/5-1747 bg. 21/1-1759. ”Gunder Rønningens s. Halvor 9 aar.”
Br. 1746.

F.f. Gunder Hanssens db. Halvor: Lars Lies kone, Elen Halvorsdtr., Even Borge, Hans Larsen Aas, Abraham Gundersen.

Birthe Anundsdatter var enke etter Halvor Gundersen. Se ovenfor.
Denne familien flyttet trolig ut av Gjerpen sogn. Eidanger?

Arbeider, husmann
Daniel Stephensen
fra Enggrav(B) dpt. 12/3-1724 bg. 3/4-1757. ”Daniel Stephensen 34 aar.”, s.a. Stephen Solvesen.
g. 28/12-1746 m. Karen Olsdatter herfra dpt. 29/12-1714 bg. 28/10-1790. ”enken Karen Olesdtr. Rønningen 80 aar.”, d.a. skomaker Ole Olsen ovenfor.
1. ?Peder Danielsen f. ca. 1747. Fadder for sine søskens barn.
2. Lars dpt. 15/4-1748 d. før 1755.
3. Ole Danielsen f. ca. 1749. Overtok plassen. Nevnt her i Ekstraskattmantallet 1762.
4. Stephen Danielsen dpt. 6/9-1750. Se Familie 14 - Ø. Borge 1801.
5. Inger Danielsdatter dpt. 26/12-1752 g.m. Nils Larsen. Se Familie 17 - Ø. Borge 1801.
6. Lars Danielsen dpt. 6/7-1755. Se Familie 16 - Ø. Borge 1801.
Br. ca. 1755.

F.f. Daniel Stephensens db. Lars: Anders Engravs kone, Inger Pedersdatter, Anders Engrav, Engebret Engebretsen.
F.f. Daniel Lies db.
Stephen: Anders Lies kone, Ragnil Eriksdatter, Gunder Engrav, Gunder Hansen, Lars Lie.
F.f. Daniel Stephensens pb.
Inger: Gunder Sølies kone, Anne Gundersdatter, Anders Engrav, Anun Sølie, Christian Christophersen.
F.f. Daniel Stephensens db.
Lars fra Sølie ejet: Gunder Sølies kone, Gunhild Amundsdatter, Anders Engrav, Amun Tollefsen, Tollef Amundsen.

Denne familien bodde her i 1755, 1760 og 1764. De bodde på Lid i 1750.
Daniel ble ved flere anledninger kalt Daniel Sølieje.

I ekstraskattmantallet for 1764 bodde enken (”Daniel Stephensens enche”) her med sine barn.
Det var bare Ole og Daniel som var nevnt pga at de var over 12 år.

G.br., leilending
Ole Danielsen
herfra f. ca. 1749 d. 16/6-1819. ”Ole Danielsen, Huusmand under Sølie, 70 aar.”, s.a. Daniel Stephensen.
g1g i Eidanger 31/7-1772 m. Kirsten Olsdatter f. ca. 1738 bg. 26/3-1786. ”Ole Danielsens kone 48 aar.”
Forlovere: "Christen Jacobsen Engrav og Jacob Christophersen Borge eyet."
g2g 28/12-1786 m. Anne Christensdatter dpt. 1756 d. 7/12-1836.”Ole Danielsens e. under Sølie 80 aar.”
1. Karen Olsdatter dpt. 1/11-1772.
2. Tone Olsdatter dpt. 15/10-1775.
3. Daniel Olsen dpt. 3/1-1779. Se Familie 1 - S. Brekke 1810.

4. Margrethe Olsdatter dpt. 24/2-1782 g.m. Nils Jacobsen?

Barn fra 2. ekteskap:
5. Kirsten Olsdatter (Kirsti) dpt. 6/1-1788 g. 1832 m. enkem. Simon Simonsen Korsvald. Bodde på Bratsbergkleiva.
6. Christen Olsen dpt. 19/9-1790. Se øvre Rønningen under Søli.
7. Anders Olsen dpt. 17/11-1793.
8. Ole Olsen Rønningen dpt. 17/8-1800. Se Familie 41 - N. Brekke 1845.
Br. 1774 (25 år og myndig).

F.f. Ole Danielsens pb. Karen fra Sølie Ejet: Simen Sølies kone, Inger Danielsdtr., Jacob Christophersen, Christen Madsen, Stephen Danielsen.
F.f. Ole Danielsens pb. Tone fra Sølie Ejet: Halvor Svendsens kone, Inger Danielsdtr., Christen Madsen, Stephen Danielsen.
F.f. Ole Danielsens db. Daniel fra Sølie Ejet: Engebret Hansens kone, Inger Danielsdtr., Christen Madsen, Stephen Danielsen, Lars Danielsen.
F.f. Ole Danielsens pb. Margrethe under Sølie: Inger Danielsdtr., Marthe Gundersdatter, Jacob Christophersen, Lars Danielsen, Zacharias Andersen.
F.f. Ole Danielsens pb. Kirsten fra Sølie Ejet: Nils Larsens kone, Marthe Olsdtr., Lars Danielsen, Solve Halvorsen.
F.f. Ole Danielssøns db. Christen fra Sølie Ejet: Nils Laerssøns k., Karen Olesdtr., Stephen Danielssøn, Stephen Engrav, Herbrand Halvorssøn.
F.f. Ole Danielssøns db. Anders fra Nedre Søelie: Stephen Danielssøns k., Johanne Axelsdtr., Christopher Stephenssøn, Ole Pederssøn, Anders Tordssøn.
F.f. Ole Danielssøns Ole u/Ned. Søelie: Jacob Jonssøns k., Ellen Rasmusdtr., Jacob Anderssøn, Tord Torstenssøn, Daniel Olessøn.

Ole bodde her fra han giftet seg. Han eide Jarseng(3) fra 1794 og resten av livet.
Det kan ikke sees at Ole er døpt i Gjerpen.
Ifølge folketellingen 1801 skal Ole's plass ligge u. Nedre Søli.
Under konfirmerte i 1765 er Ole Danielsen fra Søliejet 17 år gml. 

13/6-1786      KIRSTI OLSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 117b.
Rødningen      Arvinger: Enkem. Ole Danielssen og barna:
u/Øvre Søelie   1. Daniel Olssen      7 år.
                               2. Karen Olsdtr.     13 ”
                               3. Tone Olsdtr.      10 ”
                               4. Margaretha Olsdtr. 4 ”
               Formynder: Faren for Daniel.
               ----”----: Farbroren Lars Danielssen for Karen og Tone.
               ----”----: ----”---- Stephen Danielssen for Margaretha.
Brt:   125 - 3 - 18
Gjeld: 138 - 3 - 19 (insolvent).
Jordegods: Boet eiet en plass u/øvre Søelie av skyld 1 1/2 skind. Vurdert for 80 rdl.

Ingen husmannsplass her i 1835.

Se heretter beboere på Søli-plassene i folketellingene:  

1865 1875 1891 1900 1910

(C) Gard Strøm.