ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Holmen
Husmannsplass ved Åshammeren under Ås.

13/50 "Holmen".

Adresse i dag: Åshammeren 38, 3721 Skien.

Spikersmed
Anders Henriksen Holsteen f. ca. 1739 bg. 25/3-1812. ”Spiger - Smed Anders Henricssøn Holsteeen, sagt at være ved 73 aar.”
g. 4/11-1780 m. Marthe Halvorsdatter fra N. Tufte dpt. 19/3-1755 bg. 8/5-1811. ”Anders Holsteens kone, Marthe Halvorsdtr. f. AasHamer 56 1/6 aar.”, d.a. Halvor Justsen Tofte.
1. Henrik Andersen dpt. 8/7-1781.
2. Halvor Andersen Holsteen dpt. 12/4-1784 . Gift med enka på Tufte, Aslaug Halvorsdatter. Se M. Tufte.
Br. ca. 1780.

F.f.
Spigersmed Anders Henrichsens db. Henrich fra Aas Hammeren: Just Toftes kone, Margrethe Halvorsdatter, Svend Povelsen, Lars Barnholt,
      Haral Pedersen, Valdemar Tollefsen, Just Tofte, Aslak Tofte.
F.f.
Anders Henrichsen Holstens db. Halvor fra Aas hameren: Gunder Tevesens kone, Margrethe Halvorsdtr., Just Halvorsen, Aslak Tofte, Jan Tofte,
      Christen Paus, Søren Tofte, Peder Haralsen.

Under folketellingen 1801 hadde de foruten sine to sønner også en fostersønn, Halvor Larsen (7) og tjenestepike,
Maria Andersdatter(19) her.

Hammersmed, husmann
Peter Casper Peterson Gäfvert fra Sverige f. ca. 1782 d. 7/11-1864 på Åshammer.
g.m. Lene Andersdatter fra Sverige f. ca. 1777 d. 26/6-1853 ved Åshammer.
1. Britha Kaisa Petersdatter f. ca. 1811 i Svanskog i Sverige g. 23/5-1836 m. Tollef Henriksen. Se Familie 7 - Fossum 1845.
2. Johannes Caspersen f. ca. 1817 i Svanskog i Sverige. Se nedenfor.
3. Lars Peter Caspersen f. ca. 1820 i Svanskog i Sverige. Se nedenfor.
Br. ca. 1830.

Denne familien er registrert innflyttet til Gjerpen fra Langserud pr.gj. i Sverige i 1834 med 3 barn.
Oppgitt hensikt med innflyttingen var at hammersmed Gäfvert hadde blitt ansatt ved Fossum Jernverk
og at de skulle bo ved Åshammeren.

Arbeider, innerst
Lars Peter Caspersen (Lars Ashammer i USA) herfra f. ca. 1820 i Svanskog i Vermland, Sverige d. 1910 i Oconomowoc.
g. 14/10-1842 m. Marthe Gundersdatter fra M. Sem f. 1821 i Helgen (Holla), d.a. Gunder Larsen Helgen Sem.
1. Caroline Larsdatter f. 11/9-1843 på Åshammern.
2. Gunder Larsen f. 21/2-1845 på Åshammeren.
3. Inger Karine Larsdatter f. 27/8-1846.
4. Anna Semine Larsdatter f. 5/4-1849 på Åshammeren.

Tjenestepike her i 1845: Anne Trondsdatter fra Namløs Store i Holla (f. 1826). Hun var datter av Trond Kjøstolsen Namløs.
Denne familien emigrerte til N. Amerika i mai 1849. De bodde først i Nashotah. Etter 6 år der, flyttet de til den nordligste
gården i Ashippun, Dodge co., Wisconsin. De skrev seg der for Ashammer. De bodde 40 år i Ashippun. Lars og datteren
Anna Semine, flytta deretter (i 1895) til Oconomowoc.
"Lars Ashammer", kona Marthe, en sønn Thomas (født i USA) og datteren Anna er gravlagt på LaBelle Cemetery i Oconomowoc.
(Amerikansk hjelp: Clayton Swanton, Ashippun.)

Hammersmed, husmann
Johannes Caspersen herfra f. ca. 1817 i Svanskog i Sverige.
g1g 14/11-1839 m. Maren Aslaksdatter fra Orekåsa(A) under Oterholt f. 11/6-1813 d. 4/10-1844 ved Åshammer, d.a. Aslak Eriksen Orekaas.
g2g 5/10-1848 m. Anne Svennungsdatter fra Vipeto i Holla f. 27/2-1827, d.a. Svennung Thomassen og Karen Maria Jansdatter Vibeto.
1. Maria f. 14/4-1840 på Holmen.
2. Andreas f. 5/6-1843 under Ås d. 19/5-1860.
Barn i 2. ekteskap:
3. Maren Helene Johannesdatter f. 13/11-1849 på Holmen.
4. Lars Petter Johannesen f. 4/5-1852.
5. Karen Marie Johannesdatter f. 13/10-1854.
6. Severin Johannesen f. 17/9-1857.
7. Johan Casper Johannesen f. 11/3-1860.
8. Andreas Johannesen f. 6/11-1863.
9. Carl Bertinius Johannesen f. 28/2-1868 på Holmen.
Br. 1849.

Anne Svennungsdatters søster, Inger Svennungsdatter f. ca. 1841, bodde her i 1865.
Hele familien emigrerte til Amerika i april 1868.

Hammersmed på Åshammeren, leilending
Peder Jacobsen fra Sølland i Siljan f. 10/3-1829 d. 29/3-1897 på Holmen, s.a. Jacob Nilsen Sølland.
g. 26/2-1854 m. Karen Knudsdatter fra Tufte(7) "Åsen" f. 7/2-1829 d. i Skien, d.a. Knud Halvorsen Aasen.
Forlovere: "Hans Christensen under Tufte og Christian Olsen under Eriksrød."
1. Anne Karine Pedersdatter f. 9/5-1854 i Åshammeren g.m. skreddermester Torkel Sannes fra Skarnes i Sør Odalen f. 2/8-1848 d. 23/2-1929. Bodde i Skien.
   
Barn 1. Petter Sannes. Til USA. Ugift. Var journalist i Washington Post. Var en språkmektig mann. Han behersket bl.a. Hebraisk. Bodde i Kirkland WA.
    Barn 2. Gulbrand Sannes d. 2/10-1953. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
    Barn 3. Kima Petronella Sannes. Ugift. Bodde i Skien.
    Barn 4. Ebba Sannes d. 20/11-1957 g.m. Edvard Edvardsen fra Kristiansand d. 13/7-1957 ved en drukningsulykke. Ingen barn. Bodde i Porsgrunn.
    Han var materialforvalter ved Hydro, Porsgrunn. Gravlagt ved Ø. Porsgrunn krk.
    Barn 5. Charlotte Sannes f. 22/4-1891 d. 15/5-1982. Adoptert av onkel og tante, malermester Karl Johnsen og Hanna Pedersdatter (herfra).
    Charlotte ble g.m. kjøpmann Ingvald Hansen fra Skien f. 8/2-1889 d. 2/1-1962. Gravlagt på Johannes kirkeg. i Skien.
    Han drev med salg av landbruksmaskiner i sitt eget firma "Ingvald Hansen A/S".
    Barn 6. Agnes Sannes f. ca. 1888 g.m. NN Tharaldsrud (Tharaldsen?) fra Biri. Bodde på Rjukan.
2. Jacob Pedersen Oterholt f. 18/2-1856 i Åshammeren. Bakersvenn i Skien i 1875. Se Foss(2) "Heimholt".
3. Knud Pedersen f. 7/1-1858 i Åshammeren d. 23/5-1940. Bakersvenn i Skien i 1875. Emigrerte i juli 1883 med ”Rollo” til Grand Rapids, USA.
    Kom trolig siden til Canada. Knut trolig g.m. Tonette.
4. Ole Pedersen f. 30/12-1859 i Åshammeren. Se Bratsberg(21) ”Myhre”.
5. Hanna Pedersdatter f. 5/9-1862 i Åshammeren d. 6/10-1938 g.m. malermester Karl Johnsen fra Skien f. 29/3-1864 d. 8/4-1956.
    Bodde i Snipetorpg. i Skien i 1900 med adoptivdatter (niese) Charlotte Johnsen (f. Sannes) f. 22/4-1891 i Skien d. 15/5-1982 trolig g.m.
    Ingvald Hansen f. 8/2-1889 d. 2/1-1962. Disse hviler alle på Johannes kirkegård i Skien.
6. Petter Pedersen f. 17/11-1864 i Åshammeren.
7. Karen Pedersdatter f. 16/3-1867 i Haugen under Berberg g.m. Anton Olsen. Se Foss(10) "Holmbakken". Holmsv. 360.
8. Marie Pedersdatter f. 20/3-1870 under Ås (Åshammeren) g.m. Johan Gustav Wahlstrøm. Se Familie 67 - Bøle 1900.
9. Josefine Pedersdatter f. 10/6-1872 i Åshammeren d. 21/2-1876.
10. Johan Pedersen (Johan Hammer) f. 2/2-1875 i Åshammeren d. 15/7-1961 i Holmestrand g.m. Anna Helene Kristoffersdatter fra Romedal i
      Hedmark f. 30/10-1898 d. 2/12-1950 i Holmestrand. Han bodde i 1900 i Sauherad og var gift med sin Anna Helene.
    
Barn 1. Bergliot Hammer f. 30/10-1898 i Skien d. 7/4-1992 i Oslo g.m. Andreas Hagen. Ingen barn.
      Barn 2. Leonarda Hanna Hammer f. 10/7-1901 i Skien d. 19/6-1983 g.m. Karl Johan Danielsen fra Hillestad i Vestfold (Botne?).
      Barn 3. Harry Hammer. Bodde i Vestfold, fikk tvillinger i 1922. Var sjømann og døde på sjøen.
Br. 1868.

Denne familien bodde på Åshammeren fra 1854. I 1867 bodde de som husmannsfolk på Hauen under Berberg.
I 1870 var de leilendinger (forpaktere) på Holmen under Ås (også kalt Åshammeren). Peder var i arbeide som
hammersmed ved Åshammeren (eller ”Hamaren”).
Buskapen i 1875 bestod av: 2 kuer, 1 kalv, 6 sauer og 1 gris.

Denne familien flyttet til Bøle i ca. 1891, men flyttet tilbake til Holmen igjen etter en tid.

Sliperimester Hansen hadde plassen i ett års tid fra 1889. Det er foreløpig ikke kjent hvem denne Hansen kan være.

Formann ved Ås Cellulosefabrikk, g.br., leilending
Mads Gundersen Aas fra Lia(A) under Bø f. 23/9-1856, s.a. Gunder Aslaksen.
g. 30/11-1884 m. Marie Johannesdatter fra Dyrendal under Fossum f. 6/5-1861, d.a. Johannes Jacobsen Dyrendal.
1. Kirsten Mathilde Aas f. 5/10-1885 på Fossum.
2. Johannes Madsen Aas f. 10/9-1887 på Fossum. Se S. Ås(B).
3. Simon Madsen Aas f. 7/10-1892 på Ås g. 10/11-1917 m. Hulda Olsen f. 1892, d.a. formann Olaus Olsen. Se Familie 40 - Fossum 1900.
Br. 1891.

Mads Gundersen Aas var sagmester og bodde på Fossum i 1885 da deres første barn ble født.
I 1892 bodde de her. Mads var da blitt tresliperimester.

Tov Olsen Kulten brukte plassen fra 1908-1909. Se Kulten under Ås.
Halvor Torkildsen brukte plassen fra 1909-1910. Se Dypedal under Oterholt.

Skogbetjent Hans Edvard Madsen Furuvald bodde her fra 1910-1918.
Se N. Rønningen i Luksefjell.

Skogbetjent
Martin Fredrik Dohme fra Jylland i Danmark f. 17/5-1873 d. 31/1-1933.
g.m. Olga Andreassen fra Tikøb i Danmark f. 23/3-1879 d. 22/6-1978.
1. Rigmor Dohme f. 7/11-1908 i Danmark d. 17/9-2003 g.m. Ingebret Hoppestad. Se Hoppestadv. 343 under Hoppestad.
2. Henny Dohme f. 21/11-1909 på Sjælland i Danmark d. 30/12-1993 g. våren 1941 m. Harald Homstad f. 2/3-1914 i Kristiansund d. 1941. Har en datter.
3. Wagner Dohme f. 21/5-1918. Se nedenfor.
Br. 1918.

Foto: Insendt av Elbjørg Bakke.

Martin Frederik Dohme (1873-1933).                                                                 Olga Dohme f. Andreassen (1879-1978).


Holmen i skuronna med kornbanda oppstilt. Jeg antar at bildet er tatt høsten 1932 eller tidligere.

Skogbestyrer
Wagner Dohme herfra f. 21/5-1918 d. 13/1-1961.
g.m. Margot Lovise Bøe fra Åsen under Fossum f. 24/3-1923 d. 7/7-2012, d.a. Peder Bernhard Halvorsen Bøe.
1. Per Fredrik Dohme f. 1948 på Holmen. Bosatt på Høgås i Skien.
2. Kai Vidar Dohme f. 1951 på Myra under Strømdal g.m. Elbjørg Bakke fra Herøya f. 1952. Bosatt i Valhallveien i Skien
3. Ellen Sofie Dohme f. 1956 på Myra. Bosatt i Strømdalskåsa i Skien.

Wagner Dohme hadde ansvaret for Ås kraftstasjon. De bygde i 1950 nytt hus på Myra under Strømdal (der hvor
Bergbys gatekjøkken ligger i dag (2013). De flyttet siden til Strømdalskåsa 7.

Skogbestyrer
Georg Madsen

Br. 1933. Se Kulten under Ås.

Skogbestyrer, forpakter
Jørgen von Ubisch
f. 2/3-1916 d. 3/1-1999.
g.m. Signe Grøndal f. 11/12-1919 d. 22/1-1998.
Br. 1940.

Denne plassen var skogbestyrerbolig fra 1910-1946. Ubisch hadde ansvaret for Løvenskiolds skoger i det såkalte "Østre Gjerpen distrikt, Aas."

Kilde: "Erindringer og tidsbilleder" (Jørgen von Ubisch).
Jørgen von Ubisch kom til Norge som 19-åring i 1935. Da hadde han tatt gymnas i Tyskland og kom til Norge som student. Hans mor kom fra Bergen, så han kunne trolig en del norsk fra tidligere. Han begynte her sin utdannelse til forstkandidat og fikk arbeide som skogbestyrer for Løvenskiold - Fossum i 1940.

Jørgen er registrert død i Sør-Østerdal Sorenskriverembete, postnr. 2410. Signes siste adresse var 3733 Skien.


Elektriker hos Løvenskiold
Thoralf Flittig
f. 8/7-1920 fra Flittig under Mo d. 5/2-1994, s.a. Kristian Olsen Flittig.
g.m. Aagodt Aas fra Ås(12) f. 27/7-1923 d. 26/9-2001, d.a. Mads Johnsen Aas.
1. Aase Thorhild Flittig f. 1948 g.m. Hans Follaug. Se Ballestad(1).

I 1994 bodde enka Aagodt Flittig hos sin datter på gården Ballestad(1).

Tom Ivar Lagesen f. 1968.
g.m. Anne Veholt f. 1971.

Bosatt her i 2008.


(C) Gard Strøm