ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i tidligere Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 Oppdatert 20.10.2017

Børønningen A
Husmannsplass under Bø.

Børønningene var nevnt i Gjerpen kirkebok fra 1684.

 

Jernverksarb., husmann

Anders Gundersen f. ca. 1643 bg. 6/5-1686. ”Anders Gunders: paa Bøeie, 43 aar.”

g. Marthe Lauritzdatter fra Bø N. f. ca. 1641 bg. 7/2-1717. ”Marta Larsd: fra Hytten 76 aar.”

1. Kirsten f. ca. 1675 d. 1675. ”4 uger oc 2 dage gam., opprimert.” Moren Marthe skriftet i Skien krk. 20/6-1675 etter at barnet var blitt klemt ihjel av henne i søvne (”opprimert”).

2. Marthe dpt. 13/4-1684 bg. 26/12-1684. ”Anders Gundersens datter ved Hytten, Marthe 36 uger g.”

3. Anders dpt. 5/9-1686 bg. 4/4-1700. ”Marthe Lauritzdatter husqvinde hos Abr. Bø, hendes søn Anders Anderssen 12 aar g. f. j. (fattig jord)”

Br. i 1675.

 

Det kan være barn her som er født før Gjerpen kirkeboks begynnelse (1681).
Vi vet derfor ikke om Anders og Marthe hadde noen barn som vokste opp.

 

Jernverksarb., husmann

Ole Eriksen fra M. Bø(B) f. ca. 1668 d. feb/mars 1734. ”Ole Erichssøn fra Bøeje, 66 aar.”, s.a. Erik Olsen Midtbøe.

g. 11/2-1694 m. Live Amundsdatter d. ca. 1734.

1. Erik dpt. 29/9-1694 bg. 15/11-1711. ”Ole Erikssøns søn Erik fra Bøeje 23 aar.”

2. Berthe Olsdatter dpt. 31/1-1697 g. 3/2-1722 m. snekker Jens Christensen. Se Skotland u. N. Hyni.

3. Anne dpt. 12/3-1699 bg. 18/3-1699. ”Ole Erikssens d. Anne fra Børunningen 11 dage g.”

4. Anne Olsdatter dpt. 28/8-1701. Trolig ugift.

5. Nils Olsen dpt. 13/7-1704. Se nedenfor.

Br. ca. 1694.

F.f. Ole Eriksens søn paa Bøejer Erik: Johan Claussen Hammersmed, Eleff Hanssen, Jørgen Straale, Jahanne Nils Skavens, Tolv Eriksens qvinde Karen, Helje Nilsd. Skaven.

F.f. Ole Erikssen fra Bø eje, hans datter Berte: Tollev Erikssen, Jens Jeronymussen, Waldemar Klokkers qvinde Marie, Christen Rossvalds qvinde Jennert, Else, Anders Dyrholts datter.

F.f. Oluf Eriksens datter Anna fra Bø ejer: Oluf Skrivere hos Børting, Jon Claussen Hammersvend, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Christen Bøes qvinde Jannet, Anna Sivertsd: hos Malene Cornish i byen.
F.f. Ole Erikssens Søn Nils fra Bø eje: Jan Claussen, Torjer Erikssen, Lars Olssen paa mellem Bøe, Hans Anderssens qvinde Maren fra mellem Bøe, Erik Olssens qvinde Martha, Jan Classøns datter Lisbeth.

12/2/1734        OLE ERIKSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 3b.s. 100b.

Husm. plass     og hustru LIV AMUNDSDATTER  

u/Midbøe       Arvinger: Ole og Livs barn:

               1. Niels Olssen, 30 år, gift.

               2. Børte Olsdtr. 37 ”  g. m. Jens Christenssen Snedcker.

               3. Anne Olsdtr.  33 ”, umyndig.

Brt:    54 - 3 - 18

Gjeld:  62 - 3 -  3 (insolvent).

Arbeider, husmann

Nils Olsen herfra dpt. 13/7-1704 bg. 28/3-1760.”Nils Olsen f. Bøe Rønning, 58 aar.”, s.a. Ole Eriksen. Se ovenfor.

g. 14/11-1733 m. Maren Pedersdatter fra Eriksrød dpt. 12/12-1706 bg. 30/1-1773. ”Nils Olsens enke f. Bøe 69 aar.”, d.a. Peder Amundsen.

Forlovere: "Per Scaven, Villum Østenssøn."

1. Gunder Nilsen dpt. 24/6-1737. Se S. Bø(B).

2. Peder dpt. 6/8-1741 bg. 27/10-1754. ”Nils Olsens s. Peder f. BøeRønningen 13 aar.”

Br. ca. 1727.


F.f. Nils Olssøns Gunder fra Rømyr: Knud, Solve Bø, Jens Olssøn, Nils Sivertssøns qde, Else Jonasdatter.
F.f. Nils Olssøns Per: Jens Sneltved, Ole Perssøn, Villum Østenssøns qde. Anne Madsdatter.

 

Arbeider, husmann

Mads Torjersen fra Børønningen Andre dpt. 20/5-1700 bg. 22/3-1742. ”Mads Torgerssøn, 40 aar.”, s.a. Torjer Eriksen.

g. 5/6-1721 m. Gunborg Tjøstelsdatter f. ca. 1703 bg. 5/8-1759. ”Mads Torgersens enke 56 aar.”

1. Christen dpt. 17/6-1722 bg. 8/11-1722. ”Mads Torgerssøns søn Christen fra Hytten, 20 uger.”

2. Anne Madsdatter dpt. 3/10-1723.

3. Torger f. sommeren 1730 bg. 5/2-1734. ”Mads Torgerssøns Torger, 4 aar. Døde i barnekopper.”

Br. 1721.

 

F.f. Mads Torgerssøns søn Christen: Ole Jenssøn. Erik Hoppestad. Jacob Bøes søn Arve. Jacob Bøes qde.

F.f. Mads Torgerssøns Anne: Ole Erikssøn. Ole Jenssøn. Ole Torgerssøn, Jørgen Olssøns qde, Birte Haagensdatter.
F.f. Mads Torgerssøns Torjer: Ole Jenssøn, Per Olssøn, Ole Torjersson, Erik Hoppestads qde. Karen, Karen Torjersdatter Bøeje.

16/4/1742      MADS TORGIERSSEN              Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 150a.

u/S. Bøe        Arvinger:                            

               Enka Gunborg Kjøstolfsdatter

               og deres datter Anne Madsdtr. 17 år.

Brt: 52 - 2 - 0

Net:  0 - 3 - 7

Arbeider, husmann

Anders Jørgensen fra M. Bø(A) dpt. 27/4-1721 bg. 31/7-1768. ”Anders Jørgensen f. Bøe Rønningen 40 aar.”, s.a. Jørgen Abrahamsen.

g. 5/8-1751 m. Barbara Jonsdatter fra Tveitstua under Rising dpt. 25/1-1722, d.a. Jon Tormodsen.

1. Maren Andersdatter dpt. 12/11-1747.

2. Christence Andersdatter dpt. 8/5-1755.

3. Lars Andersen dpt. 18/2-1759.

4. Peder dpt. 30/11-1766 bg. 7/12-1766. ”Anders Jørgensens s. Peder 10 dage.”

 

F.f. Barbara Jonsdatters uægte pb. Maren fra Riising Ejet, udlagde Anders Jørgensen: Hans Torsteinsens kone, Ingebor Torbiønsdtr., Jørgen Glende, Lars Pedersen.

F.f. Anders Jørgensens pb. Christense fra Hytten: Ole Friderichsens kone, Dorthe Christensdatter, Hans Olsen, Christen Jørgensen.
F.f. Anders Jørgensens db. Lars fra Hytten: Nils Engebretsens kone, Karen Larsdtr., Knud Olsen, Johannes Biønsen.
F.f. Anders Jørgensens db. Peder fra Bøe Rønningen: Ellef Halvorsens kone, Maren Abrahamsdatter, Peder Knudsen, Christen Sørensen, Nils Nilsn.


Arbeider husmann

Mads Eriksen fra Dyrendal, s.a. Erik Solvesen.
Han hadde plassen for en kortere periode fra 1775 til ca. 1778. Hans første barn ble født her i 1776.
De flyttet siden til Dyrendal under Fossum.

 

Lars Pedersen hadde denne plassen fra 1780 til 1784. Han ble siden boende på M. Bø(B). Se der.

 

Peder Gundersen m/ fam. bodde her en tid. Se Fossum 1782.

 

Halvor Thorstensen f. ca. 1780.

g. 28/7-1809 m. Inger Hedvig Pedersdatter fra Fossum dpt. 16/7-1780, d.a. Peder Gundersen. Se Fossum 1782.

Forlovere: Peder Gundersen og Peder Mortensen.

1. Peder Halvorsen f. 27/9-1809 på Åshammeren u. Ås.


F.f. Halvor Thorstenssøns db. Peder f. Aas-Hammer: Karen og Kirsten Pedersdtr., Lars Hansson, Jan og Aslak Pederssøn.
 

Denne familien flyttet ut av sognet rundt 1810 etter en kort periode ved Åshammeren.

 

Gruvearb., husmann

Aslak Pedersen dpt. 30/9-1787 d. 25/4-1849 på Fossum, s.a. Peder Gundersen. Se Familie 43 - Fossum 1782.

g. 4/10-1810 m. Ingeborg Sigurdsdatter fra Skilbred(4) dpt. 12/4-1784 d. 9/10-1864 i Børønningen, d.a. Sigurd Torkildsen Skilbred.

Forlovere: "Peder Gundersen og Hans Jacobsen."

1. Peder Aslaksen f. 18/7-1811. Se Familie 14 - Fossum 1845.

2. Gunhild f. 7/3-1813 d. 5/1-1821 på Børønningen.

3. Simon Aslaksen f. 14/8-1815. Se nedenfor.

4. Marthe Aslaksdatter f. 20/1-1818. Marthe var tjenestepike hos Ernst Løvenskiold på Fossum i 1845. Marthe emigrerte til N. Amerika i mai 1846.

5. Gunder Aslaksen f. 23/9-1821. Se Lia(A) under Bø.

6. Nils f. 15/3-1825 d. 18/6-1842 på Børønningen.

Br. 1814.


F.f. Aslach Pederssøns Peder u/Ml. Bøe: Hedevig Christensdtr., Kirsten Pedersdtr., Lars Hanssøn, Jens Henricssøn, Nils Isakssøn.

F.f. Aslak Pedersens Gunild u/Bøe: Karen og Kirsten Pedersdtr., Lars Hansen, Jens Henriksen, Claus Kittilsen.
F.f. Aslak Pedersens Simon ved Fossum Værk: Halvor Christensens k., Anne Simonsd., Ole Simonsen, Jens Henriksen, Niels Pedersen.

 

Arbeider, innerst

Simon Aslaksen Fossum herfra f. 14/8-1815.
g. 21/9-1837 m. Anne Christophersdatter fra Gromstulen(A) under Bø f. 3/11-1814, d.a. Christopher Nilsen Gromstul.
1. Christopher Simonsen f. 19/4-1841 d. i Swaledale, Iowa 7/5-1922 g.m. Roena NN f. ca. 1850 i Norge.
2. Swar Fossum f. 28/8-1844 i USA d. 1934.

3. Hanna Fossum f. 4/5-1847.
4. Anna Martin Fossum f. 9/10-1849.
5. Karen Fossum f. ca. 1852.

6. Nels Edward Fossum f. 17/5-1854 d. 18/4-1939.

7. Severin Fossum f. 4/4-1857.


Simon jobbet på Fossum til de emigrerte til N. Amerika våren med skuta Argo. De bosatte seg i Erin,
Washington Co. i Wisconsin. Like ved grensa til Ashippun, Dodge Co. Se Presteattest av 2/5-1843.

 

De som bodde her i 1845 var: Gruvearbeider Aslak Pedersen(60), hans kone Ingeborg Sigurdsdatter(59) og
deres sønn Gunder Aslaksen(23).

I ca. 1875 ble denne plassen slått sammen med en av de andre Børønning – plassene.

I 1891 bodde Tov Torkildsen m/ familie her. Se Holmbakken under Foss.


(C) Gard Strøm.