ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.09.2023
 


| Kleiva før 1700 |
| Kleiva 1711 | Kleiva 1720 | Kleiva 1730 | Kleiva 1740 | Kleiva 1762 | Kleiva 1784 |
| Kleiva 1801 | Kleiva 1820 | Kleiva 1835 | Kleiva 1845 | Kleiva 1854 |


Bratsbergkleiva - Kleiva før 1700
Opprinnelig leietomter og løkker under gården Bratsberg(1).

Bratsbergkleiva, Brekkejordene under Brekke og de mest bynære områdene av Follestad,  ble
innlemmet i Skien by i 1854. I 1854 bodde det til sammen ca. 1200 mennesker i disse områdene.

Før 1700 er det veldig spredte slektsopplysninger om ”Bradsbiergklevens invaanere”. Det er kun
få familier, vi med sikkerhet kan se har etterkommere på denne tiden. Vi tar kun med disse ”sikre”
slektene. Andre navn funnet i kirkebøkene tas med nederst på siden.


Familie 1.
Kleiva før 1700.

Skomaker
Junger Trugelssøn
trolig fra Tyskland.
g. i Skien 23/10-1664 m. Aase Simensdatter f. ca. 1624 bg. 20/4-1704. ”Corfits moder Aaste fra BratsbergKleven 80 aar, hafde zedel.”
1. Corfitz Jungersen dpt. i Skien 23/9-1666. Se Familie 7- Kleiva 1711.
2. Inger Jungersdatter f. ca. 1668 g. 5/8-1703 m. Ole Nilsen Galt. Se Familie 2b - Kleiva 1711.

Det var bare deres barn Corfitz som var døpt i Skien. Om de fikk flere barn senere, er disse trolig
døpt i Gjerpen. Føring av Gjerpen kirkebok startet ikke før våren 1681.


Familie 2a.
Kleiva før 1700.

Arbeider
Hans Andersen Follestad
fra Follestad f. ca. 1648 bg. 15/6-1683. ”Hans Anderssen Follestad, 35 aar.”, s.a. Anders Follestad. Se Familie 1 - Follestad 1600.
g.m. Susanne Kleven f. ca. 1642 (ca. 1655?) bg. 17/3-1714. ”Susanna fra Kleven, 73 aar.”
1. Anders f. ca. 1674 bg. 7/1-1693. ”Susanna Klevens søn Anders Hanssen 18 aar g.”
2. Søren dpt. 13/11-1681 bg. 26/11-1681. ”Hans Klevens søn Søfren 17 dage gml.”

Fra Gjerpen kirkebok ved dåpen: fremstillet Hans Klevens søn hiemmedøbt Søfren.

Hans Andersen som ble kalt ”Follestad” da han ble gravlagt, var trolig bror til Ouen (Augen eller Ove) Follestad.

Enka Susanne Kleven ble g2g med Isak Lauritzen Lid. Se nedenfor.


Familie 2b.
Kleiva før 1700.

Arbeider
Isak Lauritzen
fra Meen(A) f. 1657 på Lid(A) bg. 18/10-1692. ”Isaac Bradsbiergkleven, 36 1/4 aar g.”, s.a. Lauritz Jacobsen Li d.e.
g. 6/7-1684 m. enke Susanne Kleven f. ca. 1642 (ca. 1655?) bg. 17/3-1714. ”Susanna fra Kleven, 73 aar.”, enke etter Hans Andersen. Se ovenfor.
1. Kirstine dpt. 4/10-1685 bg. 10/11-1685. ”Isak Kleven`s d. Kirstine 5 uger.”

Fra Gjerpen kirkebok ved dåpen: Isak Lauritzen Klevens d. Kirstine.

Som i en rekke andre tilfeller har nok presten, ved begravelsen, oppgitt Susannes alder til mye høyere enn hva som er riktig.


Familie 3.
Kleiva før 1700.

Snekker
Thor Haraldsen
fra N. Løberg(C) f. ca. 1662 bg. 24/7-1712. ”Tor Haralssøns Snedker fra Kleven 50 aar, 3 maaneder.”
g. 1/11-1696 m. Anna Svendsdatter f. ca. 1659 bg. 1/3-1725. ”Tor Haralssøns enche Anne fra Kleven, 66 aar.”
1. Rasmus dpt. 16/8-1696 bg. 24/6-1699. ”Tor Haralssens son fra Bradsbierg Kleven, 3 aar g.”
2. Kirsten Thorsdatter dpt. 2/6-1698 g.m. Jon Jacobsen Løberg. Se S. Løberg(A) og Familie 53 - Kleiva 1762.

F.f. Tor Haralssens søn paa Bradsbiergh. Rasmus: Peder Andersen Haandskriver hos Amptmanden, Christen tien hos Thomes Sommer, Min Hustru, Kierstine paa Brekke.
F.f. Tor Haralsen paa S. Brekke ejer, hans datter Kiersten: Elew Fos, Ole M. Fos, Madame Sophie Kierstine
Colgiers, Maren Kierstine Borman.

Dåp i Gjerpen 28/8-1707:  Ole Grinis Søn Svend.
Test: Hans Lund, Søren Grinj, Mads Skomager, Ole Liens qnde Elen, Tor Haralssens qvinde Anna.

Igjen har nok presten gitt enka her en høyere alder enn det som er riktig.


Familie 4.
Kleiva før 1700. Trolig ved Bommen (Bomhovet).

Erik Michelsen Lerche f. ca. 1656 bg. 20/6-1717 i Solum. ”Erich Michelsøn Lerche ved Solum, gl. 61 aar 4 maaneder.”
g.m. enke Gjertrud Jacobsdatter f. ca. 1662 bg. 8/8-1735 i Solum. ”Giertrud Jacobsdatter Lerche 73 aar 9 mnd 15 dag.
1. Ingebret Eriksen Lerche f. ca. 1681. Se Familie 1a - Kleiva 1711.
2. Erik Eriksen Lerche.
3.
Svend Eriksen Lerche.
4. Anna Eriksdatter Lerche f. ca. 1684 g. 26/4-1705 m. Ingebret Knudsen fra Skifjell store. Se Familie 2 - Kleiva 1720.
5. Michel Eriksen Lerche f. ca. 1690 bg. 29/1-1733 g. 30/5-1714 m. Margrethe Jansdatter. Se Familie 1a - Kleiva 1720.
6. Peder f. ca. 1694 bg. 18/5-1699. ”Erik Michelsens tvende Barn paa BradsbergKleven Peder 4 aar og 5 maan., Jacob 1 ½ aar g. - betalt t. (tiende)”
7. Jacob dpt. 29/8-1697 bg. 18/5-1699. ”Erik Michelsens tvende Barn paa BradsbergKleven Peder 4 aar og 5 maan., Jacob 1 ½ aar g. - betalt t.-”
8. Lisbeth Eriksdatter Lerche dpt. 25/4-1700 g. i Solum 16/9-1717 m. Jan Valentinsen, s.a. Valentin Hansen Venstøp. Bodde på Klosterøya i Solum.
9. Jacob Eriksen Lerche dpt. 24/6-1706 g. i Skien 1/11-1724 med Karen Iversdatter. Bodde på Klosterøya i Solum.
10. Lars Eriksen Lerche dpt. 21/5-1709 g1g i Solum krk. med Anne Torstensdatter fra Gråten i Solum. Lars ble g2g i Skien krk. 27/3-1760 med Inger Larsdatter.
       Bodde på Klosterhaugene i Solum.

F.f. Erik Lerkis Søn paa Bradsbiergkleven Jacob: Peder Anderssøn Nolby, Ole Bekher, Maren, Jens Trostis Kiereste og hendis Søster Margrete Barnholt.
F.f. Erik Lerchis datter fra Bradsbergkleven Lisbeth: Nils Bradsberg, Jørgen Asbiørnssen, Isak Janssen fra Brekke ejet, Kirstine Bergman, Inger Knudsdatter hos Amptmanden.
F.f. Erik Lercis Søn Jacob fra Kleven: Knud Skiefield, Nils Janssen, Ingebret Krusis qvinde Kirsten og Ingebret Skiefields qvinde Anna.
F.f. Erik Lerces Søn Lars fra Bratsberg: Simon Jørgenssøn, Cornelius Christenssøn, Jochum Heins søn, Mad: Turman, Jochum Heins datter Anna-Catrina.


Erik Michelsen Lerche er første gang nevnt i Gjerpen kirkebok våren 1696 da han er fadder for
Corfitz Jungersens barn på Bratsbergkleiva. Det er ingen Lerche/Lerke/Lerce nevnt i Gjerpen
tidligere. Det er uvisst hvor denne familien kommer fra.

Lars Eriksen Lerche ble nevnt i 1750 som svoger til Hans Torstensen på Kjerringteigen i Solum.
Denne Hans var sønn av Torsten Hansen Kjerringteigen og Margrethe Clausdatter fra Lund i
Gjerpen, d.a. Claus Køster Lund.

Enka Gjertrud Jacobsdatter ble g2g i Solum krk. 26/12-1721 med enkemann Peder Andersen Schriwer.


Familie 5.
Kleiva før 1700.

Arbeider, husmann
Peder Nilsen
f. ca. 1660? bg. 6/5-1720. ”Blef Peder Nilssøn henrettet, som Hellig 3 Kongers aften ihielstach Ole Olssøn paa Kleven.”
g1g 21/9-1690 m. Karen Jensdatter fra Oterholt f. ca. 1647 bg. 24/6-1713. ”Karen Castet 66 aar gl. fattig jord.”
g2g 13/1-1715 m. Anne Stensdatter fra Berberg(A) f. ca. 1678, d.a. Sten Berberg.
1. Nils dpt. 27/10-1689 bg. 15/12-1689. ”Et frillebarn hedte Nils avlet paa Bradsbierg av drengen Peder Nilssen, og Karen Otterholt.”
Br. ca. 1690.

F.f. Et frillebarn Nils avlet paa Bradsbærg av Peder Nilssen og Karen fra Kastet. Test non ann. (ingen faddere).

Denne Peder Nilsen var på Kleiva i 1689.


Andre personer på Kleiva på denne tiden. Fra Gjerpen kirkebok.

Gunnil Eriksdatter f. ca. 1618 bg. 13/8-1699. ”Gunnil Eriksdatter fra BradsbiergKleven 81 aar g. - f. jord.”
”f. jord.”, betyr at hun ble gravlagt i fattig jord, d.v.s. at hun ikke betalte tienden til kirken.

Jens Larsen ”ved Bradsbiergkleven” død før juni 1681.
g.m. Kirsten Nilsdatter f. ca. 1619 bg. 5/6-1681. ”Jens Larsen ved Bradsbiergkleven hans Enke, Kirsten Nielsdatter, 62 aar g.”

Harald Torsen f. ca. 1631 bg. 9/5-1700. ”Haral Torssen fra Bradsbergkleven 69 aar g. f. jord.”

Halvor Evensen 
1. Even dpt. 25/9-1698 bg. 25/10-1698. ”Halvor Evensens Søn paa Brasbierg Kleven Even 5 uger gml. - i fattig Jord.-”

F.f. Halvor Evenssens søn Even: Knut Follou, Gunder Follous dreng Ole Svenske, Erik Ertsrøs qnd. Giertru, Tor Hanssens qnde Anne, Erik Brennes datter Anne fra Snibetorp.

Anders Michelsøn fra Gjerstad f. ca. 1653 (1645?) bg. 23/12-1731. ”Anders Micelssøn fra Kleven, 86 aar.”

Anders Michelsøn var blant de 30 registrerte fattige i Gjerpen i 1727. Sitat: ”Anders Micelsøn 74 aar. Fød i
Herrestad (Gierestad) Sogn. Vært paa Klefven 17 aar (kom hit i ca. 1710), er vanfør og huusarm.
Kand ikke arbejde for skrøbelighed, er giftt, ingen Børn hjeme.”

Peder Gulbrandsen ”paa Bratsbergkleven” var fadder 1/9-1695 for Ellef Lillefosses barn.

Hans Gundersen ”paa Bradsbergkleven”
g. 17/5-1692 m. Margrethe Jensdatter
1. Gunhild Hansdatter dpt. 21/-1698.

F.f. Hans Gundersen paa Bradsbierg Kleven hans datter Gunnil: Hans Høst, Matz Smed, Hendrik tien hos Mnsr. Coljer, Skipper Mathiessens qnde i Qverndalen, Giert Lauritzens datter i Skien, Margrete.

Holger Svendsen fra Nannestad.

g. 18/11-1696 m. Kirsten Tollefsdatter.

Ellef Jensen fra M. Foss
g1g m. Sidsel Knudsdatter f. ca. 1666 bg. 26/3-1693. ”Elev Jenssens qvinde paa Brekke ejer Sessel Knudsd. 27 aar g.”
g. 1/1-1694 m. Anna Eriksdatter f. ca. 1646 bg. 24/6-1702. ”Eluf Janssøns qvinde paa BratsbergKleven Anna Eriksd: 56 aar. - Hafde Zedel.”

Ellef Jensen bodde på Lundetangen i Skien i 1690/93, da han var fadder for Knud Follaugs barn.
Inger Rasmusdatter f. ca. 1625 bg. 3/11-1696. ”Elev Jenssens moder paa Bradsbiergkleven -
Inger Rasmusdatter 71 aar.”

Ellef Jensen var blant de 30 registrerte fattige i Gjerpen i 1727. Sitat: ”Elef Jensøn Fød paa M: Fos i Sognet.
Boer paa Breke eje. Meget huusarm, betler. Udslebt og kand iche arbejde. Er gift med en vanfør qvinde.
1 Søn Gevorben Soldat, En Datter, tjener.”


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no